Daune morale de 15.000 lei plătite pentru postări defăimătoare pe Facebook la adresa unui poliţist. Pârâtul rămâne şi fără cont

0
0

Printr-o decizie definitivă dată în luna februarie a acestui an, o instanţă din România a obligat un bărbat care a postat pe Facebook afirmaţii jignitoare şi calomnioase la adresa unui poliţist din Întorsura Buzăului să-i plătească acestuia daune de 15.000 lei şi a dispus dezactivarea contului de Facebook al pârâtului.

Scandalul a început în ianuarie 2016, când Alexandru S. a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu un poliţist din Întorsura Buzăului, aflat în timpul serviciului, cu un comentariu injurios, care începe cu: „mă jegosule infect care eşti – să te duci în ...”. Postarea a fost inserată într-un album numit „Continuarea prezentării găştii de călăi – Mârşavi Infecţi, Mafioţi”. Ortografia aparţine autorului.

În aceeaşi zi, spre seară, bărbatul a postat pe aceeaşi pagină şi următorul comentariu: „Penalişti, Criminali şi mari infractori asta reprezintă la greu aceşti boi mizerabili infecţi – gaşca –ceata infectă mârşavă nenorocită mafiotă şi interlopă”, iar o oră mai trârziu, a apărut un alt comentariu injurios.

Poliţistul l-a dat în judecată pe Alexandru S., iar Judecătoria Întorsura Buzăului a constatat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile angajării răspunderii civile delictuale a pârâtului, referitoare la existenţa unei fapte ilicite care constă în postarea pe o pagină de Internet a unor comentarii de natură să aducă atingere dreptului la imagine a unei persoane fizice.

“În articolul 1349 alin.1 Cod civil se arată orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere prin acţiunile sale drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, iar conform articolului 253 alin.3 şi 4 Cod civil, cel care a suferit o încălcare a unor drepturi nepatrimoniale, enunţate în art. 252 Cod civil (viaţa, sănătatea, demnitatea etc.) poate cere instanţei să îl oblige pe autorul faptei să îndeplinească orice măsuri necesare pentru restabilirea dreptului atins precum şi despăgubiri pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudicial, aşa cum s-a aratat şi în sentinţa civilă nr. 185/2016, pronunţată de Judecătoria Întorsura Buzăului”, explică, pentru “Adevărul”, avocatul Raluca Cârstea (Legal-Land).

Judecătorul a ajuns la concluzia că mesajele postate de Alexandru S. pe pagina sa de Facebook au fost de natură să contureze în opinia publicului o percepţie negativă asupra reputaţiei poliţistului cunoscut în localitate ca o persoană cu o conduită ireproşabilă şi că a fost creat un prejudiciu acestuia.

Instanţa a ţinut cont şi de practica internaţională în materie 

“Referitor la condiţia legală de admisibilitate a răspunderii civile delictuale vizând vinovăţia pârâtului, instanţa reţine că aşa cum s-a stabilit recent şi în jurisprudenţa CEDO (cauza D.A. împotriva Estoniei – hotărârea din 10 octombrie 2013, dar şi în jurisprudenţa de dată mai veche a instanţei europene (cauza Őztűrk împotriva Turciei, Hotărârea Marii Camere din anul 1999) responsabilitatea pentru publicarea unor afirmaţii defăimătoare la adresa unei persoane revine în primul rând persoanei care face posibilă aducerea la cunoştinţă publică a acestor informaţii. În acelaşi sens, dispoziţiile art. 30 alin.(6) şi (7) din Constituţia României prevăd că <<libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine>> şi <<sunt interzise de lege îndemnul la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri>>”, se mai arată în sentinţa civilă nr. 185/2016, Judecătoria Întorsura Buzăului, definitivă prin Decizia nr. 30 /7 februarie 2017 a Tribunalului Covasna - www.rolii.ro.

Judecătoria Întorsura Buzăului a apreciat că pârâtul a utilizat şi expresii jignitoare, de natură a-l discredita pe reclamant, atingerea adusă onoarei sale urmând a fi apreciată din punctul de vedere al cetăţeanului obişnuit înzestrat cu o sensibilitate medie. “Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că pârâtul a săvârşit o faptă ilicită cu vinovăţie, producând un prejudiciu reclamantului, existând o legătură de cauzalitate între fapta pârâtului şi prejudiciul existent”, explică Raluca Cristea, citând decizia instanţei amintite.

Obligat să şteargă postările şi lăsat fără cont de FB

Alexandru S. a fost găsit în culpă pentru producerea prejudiciului constând în vătămarea dreptului la reputaţie al poliţistului şi cererea formulată de reclamant în ceea ce priveşte reparaţia prejudiciului de imagine. 

“Judecătoria a avut în vedere dispoziţiile art. 253 alin.3 Cod civil şi a obligat pârâtul să şteargă de pe pagina sa de Facebook imaginile şi postările defăimătoare cu privire la reclamant şi, de asemenea, a dispus dezactivarea contului pârâtului de către proprietarul site-ului Facebook”, se mai arată în decizia amintită.

Pentru stabilirea reparaţiei de ordin patrimonial au fost luate în considerare mărturiile a doi martori. Din 

depoziţiile acestora a reieşit că prin conduita pârâtului, omul legii “a fost vătămat în demnitatea şi onoarea acestuia, datorită calităţii sale de poliţist, întrucât funcţia pe care o exercită este una publică, iar oamenii trebuie să aibă încredere în probitatea morală şi profesională a unui poliţist, reclamantul fiind cunoscut în localitate ca o persoană cu o conduită ireproşabilă, fiind respectat de concetăţenii săi, apreciat la serviciu de colegi şi de către şefi”.


Inculpatul, scutit de scuze publice în cotidiene de circulaţie naţională
 

Pretenţiile poliţistului s-au ridicat la suma de 25.000 lei, însă instanţa a considerat că sunt suficiente 15.000 lei daune morale. 

Poliţistul ceruse, de asemenea, instanţei, să-l oblige pe pârât să îşi ceară scuze în mod public în 3 cotidiene de circulaţie naţională. Judecătorul a respins această solicitare ca “fiind disproporţionată, raportat la circumstanţele concrete ale cauzei”, după cum se arată în sentinţa civilă nr. 185/2016, Judecătoria Întorsura Buzăului, definitivă prin Decizia nr. 30 /7 februarie 2017 a Tribunalului Covasna, www.rolii.ro).

Pagina pe care s-au publicat insultele încă mai există

Utilizatorul a avut grijă să schimbe numele paginii, iar contul încă mai există, în ciuda deciziei instanţei care a dispus "dezactivarea contului pârâtului de către proprietarul site-ului Facebook".

“Administratorul îi schimbă constant denumirea în încercarea de a evita dezactivarea. De aceea sunt nevoit să demarez o acţiune în lămurirea sentinţei judecătoreşti", a declarat, pentru ”Adevărul”, sub protecţia anonimatului, poliţistul care a câştigat procesul.

Ce are de gând să facă poliţistul

"Eu sunt cel care trebuie să pun în aplicare măsura, prin executare silită. Şi e destul de complicat pentru că nu există o cale de comunicare legală cu proprietarul paginii, cu Facebook, mai exact. Hotărârea instanţei poate fi interpretată diferit şi de aceea trebuie să fac această acţiune. Căci numele Siminut Alexandru Siminut pe care îl avea pagina, iniţial, a fost schimbat succesiv, după pronunţarea sentinţei şi publicarea ei pe portal... Nu aş vrea să mă trezesc că Facebook îmi va spune că pagina nu există sau că va şterge o altă pagină... Căci acţiunea a fost făcută în considerentul conţinutului ei, nu al numelui, acesta fiind doar de identificare, la data introducerii acţiunii în instanţă”, a mai explicat poliţistul.

Piteşti


Ultimele știri
Cele mai citite