Guvernul a amânat dreptul universităţilor de a retrage titlurile de doctor. Ministerul Educaţiei a anunţat noul cadru legislativ

0
Publicat:
Ultima actualizare:
FOTO WIKI
FOTO WIKI

Guvernul a decis miercuri că universităţile vor avea dreptul de a retrage titlurile de doctor abia după evaluarea internaţională a şcolilor doctorale. Ministerul Educaţiei a emis un comunicat de presă în care prezintă noul cadrul legislativ privind acordarea şi retragerea titlului de doctor.

„Am ales în urma discuţiilor din Guvern să amânăm pentru moment acordarea dreptului pentru universităţi de a emite şi de a retrage titlul de doctor, până după evaluarea internaţională a şcolilor doctorale", a anunţat ministrul, la Palatul Victoria.

Guvernul a promis că problema plagiatului va fi mai bine reglementată în maximum 60 de zile.

„Cred că varianta adoptată astăzi răspunde nevoilor pe termen scurt în ceea ce priveşte acest cadru legal, pentru a analiza şi eventuala retragere a titlului de doctor (...) Am ales ca, pentru moment, să amânăm acordarea dreptului pentru universităţi de a emite şi a retrage titlurile de doctor până după evaluarea internaţională a şcolilor doctorale”, a declarat ministrul Educaţiei, citat de news.ro.

„În cazul unei persoane cu un nume anume, se primeşte solicitarea la CNATDCU şi este spus foarte clar cum anume se transmite la CNATDCU. Consiliul are 45 de zile să analizeze, inclusiv cu experţii externi. În acelaşi timp, CNATDCU solicită instituţiei care a acordat titlul să-şi exprime în scris decizia că, din punctul lor de vedere, teza trebuie retrasă şi aşteaptă 30 de zile. Dacă universitatea respectivă nu dă niciun răspuns, nu influenţează decizia CNATDCU, dar mă aştept ca universităţile responsabile să dea răspunsuri. CNATDCU îl anunţă cel care a fost în situaţia a cărei teză să fie analizată că are timp 10 zile să conteste rezultatul, iar CNATDCU mai are 10 zile să analizeze contestaţia, după care, la final, decizia este obligatorie ministrului”, a explicat Curaj.

Cu privire la experţii străini care vor analiza lucrările, ministrul a precizat că aceştia vor fi plătiţi din bugetul destinat funcţionării Consiliului.

În acelaşi timp, Consiliul Naţional de Etică nu se mai ocupă de zona plagiatelor, a mai spus Curaj.

„Consiliul Naţional de Etică se ocupă cu construirea şi consolidarea capacităţii de sistem în ceea ce priveşte subiectul numit «etică». Sigur, are alte atribuţii, mai puţin acela de a retrage titlul şi de a  retrage dreptul de conducător de doctorat, dar acest lucru este lăsat la CNATDCU şi este dezambiguizat, nu mai pare că fac toţi şi pot să facă toţi, dar de fapt nu face nimeni”, a explicat ministrul Educaţiei.

Cât despre statutul de document public al lucrării de doctorat, Curaj a declarat că acesta nu dispare, ci este întârit.

„Datorită altor prevederi legale cu privire la protecţia drepturilor de autor, a fost necesară intervenţia pe HG pentru ca ideea de teză de doctorat, document public, să devină realitate. Teza de doctorat va fi putea fi consulată atât la Biblioteca Universităţii - sigur, un exemplar va ajunge şi la Biblioteca Naţională a României - şi cu siguranţă pe platforma naţională, după acordarea titlului de doctor”, a precizat Curaj.

El şi-a exprimat speranţa ca CNATDCU „să facă faţă ritmului destul de mare de lucrări care vor veni spre analiză”.

„Voi da ca responsabilitate principală unui secretar de stat să se ocupe zi de zi, oră de oră de acest subiect. Cu siguranţă, eu, ca ministru, fac acest lucru şi voi avea grijă să se întâmple, dar mai sunt şi alte lucruri legate de ce mi-am propus să fac în acest interval de timp şi mai ales voi lua legătura rapid cu CNATDCU pentru a începe să operaţionalizeze, să înţeleagă ce au de făcut, să stabilească regulile şi să operaţionalizez”, a mai spus Curaj.

   

Noul cadrul legislativ, prezentat de Ministerul Educaţiei

La scurt timp de la aceste declaraţii, Ministerul Educaţiei a transmis un comunicat de presă în care a prezentat noul cadrul legislativ privind acordarea şi retragerea titlului de doctor.

Potrivit comunicatului emis de Ministerul Educaţiei, Guvernul a adoptat noi reglementări privind procedura de acordare şi de retragere a titlului de doctor, în scopul recredibilizării şcolilor doctorale şi a consolidării integrităţii academice.

Potrivit Hotărârii de Guvern, orice persoană fizică sau juridică poate sesiza în scris Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia şi indiferent de data acordării titlului de doctor.

CNATDCU are la dispoziţie 45 de zile pentru a se pronunţa cu privire la această sesizare. Cu toate acestea, decizia va putea fi contestată în termen de 10 zile, Consiliul având alte 10 zile pentru a analiza contestaţia. 

„Deciziile CNATDCU vor deveni obligatorii pentru ministru, care va trebui să emită ordinul de retragere a titlului şi eventualele sancţiuni pentru şcolile doctorale. Având în vedere responsabilitatea şcolii doctorale în acordarea titlului de doctor, în perioada de analiză a sesizării, CNATDCU va cere şi o decizie a instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, cu privire la obiectul acesteia”, se arată în documentul citat.

Astfel, procedura privind retragerea titlurilor de doctor se va întinde pe durata a maxim 2 luni şi 5 zile. 

În cazul în care CNATDCU constată nereguli, propune ministrului aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea situaţiei:

 • Retragerea calităţii de conducător de doctorat
 • Retragerea titlului de doctor
 • Retragerea acreditării şcolii doctorale.

„În acest context, Guvernul a adoptat încă o reglementare, printr-o Ordonanţă de urgenţă, stabilind că diploma de doctor încetează să mai producă efecte juridice din momentul comunicării dispoziţiei de retragere a titlului”, arată Ministerul Educaţiei.

În ceea ce priveşte caracterul public al tezei de doctorat, Hotărârea de Guvern adoptată miercuri stabileşte că susţinerea publică a tezei de doctorat poate avea loc numai după parcurgerea următoarelor etape:

 • Doctorandul predă teza în format electronic şi, după caz, în format printat la secretariatul şcolii doctorale;
 • Şcoala doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut de CNATDCU; acesta poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel naţional privind detecţia de similitudini; rapoartele de similitudini se includ în „dosarul de doctorat”;
 • Teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare; după această pre-susţinere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în „dosarul de doctorat”;
 • Teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit şi în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat şi CV-ul doctorandului; secretariatul  şcolii doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligaţiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat;
 • Cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere se depune la secretariatul şcolii doctorale cu minim 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;
 • Şcoala doctorală întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere. Acesta va include în mod obligatoriu data, locaţia şi ora de susţinere, conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. Anunţul susţinerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat sau link-uri către acestea sunt afişate pe site-ul IOSUD.

Totodată, actul normativ introduce o serie de prevederi care întăresc caracterul public al tezei de doctorat:

 • Rezumatul tezei este publicat pe site-ul universităţii sau, după caz, al Academiei Române şi poate fi consultat public după emiterea dispoziţiei de numire a comisiei de susţinere;
 • Teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universităţii sau, după caz, a Academiei Române cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru susţinerea publică. Lucrarea de doctorat rămâne document public la biblioteca universităţii sau, după caz, a Academiei Române;
 • Dacă doctorandul nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică şi va putea fi accesată liber pe platforma naţională după emiterea dispoziţiei de acordare a titlului de doctor; tezei i se va atribui o licenţă de protecţie a dreptului de autor;
 • Dacă doctorandul optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta, el primeşte un termen de graţie de maximum 24 luni pentru realizarea acestei publicări; după expirarea termenului de graţie, în cazul în care nu a fost primită la IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma naţională cu atribuirea unei licenţe de protecţie a dreptului de autor;
 • După publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligaţia de a notifica IOSUD asupra acestui fapt şi de a transmite indicaţia bibliografică şi un link la publicaţie, care vor fi făcute apoi publice pe platforma naţională.
 • După acordarea titlului de doctor, în termen de maxim 30 de zile IOSUD are obligaţia transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctor la Biblioteca Naţională a României unde poate fi accesat la cerere.

Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD cu regim permanent.

Modificările legislative au fost adoptate ca urmare a recomandărilor cuprinse în Raportul grupului de lucru constituit în decembrie 2015, din 10 experţi recomandaţi de universităţi şi Academia Română (raport ce poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educaţiei), pe baza recomandărilor survenite în urma dezbaterii publice, precum şi a discuţiilor din Guvernul României. 

grafic sesizare doctorat

Modificările aduse Codului studiilor universitare de doctorat, anunţate în februarie

Pe 14 februarie, ministrul Educaţiei anunţa lansarea în dezbatere publică a modificărilor aduse Codului studiilor universitare de doctorat.

Legea care stabileşte în detaliu procedura de acordare a titlului de doctor prevede şi că acordarea şi retragerea titlurilor de doctor vor fi în atribuţiile instituţiei organizatoare, iar şcolile doctorale vor trece printr-un proces de evaluare internaţională.

Universitatea a cerut din nou retragerea titlului de doctor al lui Ponta

Universitatea din Bucureşti a retrimis ieri, 1 martie, la Ministerul Educaţiei dosarul de plagiat al lui Victor Ponta şi i-a cerut lui Adrian Curaj să-i retragă titlul de doctor, pe legea existentă. Tot ieri un grup de profesori si academicieni l-a "somat" pe ministrul Educatiei să nu mai tergiverseze soluţionarea plagiatelor, să demită urgent actualul CNATDCU, "instituţie profund politizată".

Câteva ore mai târziu, ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, a declarat că i s-ar fi retras titlul de doctor fostului premier Victor Ponta dacă s-ar fi putut din punct de vedere legal.

EducațiePartenerii noștri

image
canal33.ro
Ultimele știri
Cele mai citite