CALENDAR Evaluările Naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor avea loc în perioada 23 mai - 10 iunie

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Educaţiei a publicat miercuri calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a.

Conform calendarului, evaluările vor avea loc în perioada 23 mai - 10 iunie, după cum urmează:

- clasa a VI-a (23 mai: Limbă şi comunicare, 24 mai: Matematică şi ştiinţe);
- clasa a IV-a (30 mai: Limba română, 31 mai: Matematică, 2 iunie: Limba maternă);
- clasa a II-a (Limba română: 6 iunie - scris şi 7 iunie - citit; Limba română pentru minorităţile naţionale - scris/citit: 7 iunie; Matematică: 8 iunie; Limba maternă: 9 iunie - scris şi 10 iunie - citit).

Subiectele vor fi elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani, precizează Ministerul Educaţiei.

La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparţine învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă.

La clasele a IV-a şi a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obişnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare.

Sălile în care se susţin evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod curent. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi.

Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a II-a, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a IV-a şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a VI-a.

Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învăţământ este insuficient, preşedintele Comisiei de organizare şi de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învăţământ solicită comisiei judeţene nominalizarea unor cadre didactice din alte şcoli. Înainte de începerea procesului de evaluare, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori.

Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.

Rezultatele obţinute la aceste evaluări nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea  în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite