Silviu Miloiu

Silviu Miloiu

Istoric
 • acum 3 luni
 • acum 3 luni
 • acum 3 luni

  Divanul sau gâlceava plagiatorului Iulian Udroiu cu webul

  În continuarea foiletonului şi a articolului nostru în care dezvăluiam un caz grav de copy-paste managerial al unui candidat la funcţia de rector al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, materialul de presă pe care-l supunem atenţiei cititorilor noştri arată dimensiunea reală a plagiatului universitar de care se face culpabil conf. univ. dr. ing. Iulian Nicolae Udroiu.

 • acum 4 luni

  Alegerile universitare: quo vadis?

  Articolul de astăzi, care încheie foiletonul nostru, îşi propune să ofere câteva repere cu privire la alegerile de la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, pornind de la câteva consideraţii legate de istoria, evoluţia şi actualitatea instituţiei de învăţământ superior, şi încheind cu analiza programelor celor doi competitori înscrişi în cursa pentru fotoliul de rector al acesteia.

 • acum 4 luni

  Plagiatul unui aspirant la jilţul rectoral al Universităţii „Valahia” din Târgovişte

  În vreme ce semnalarea unor cazuri de plagiat ştiinţific a devenit deja o rutină în paginile publicaţiilor periodice româneşti, preluarea unor idei, sintagme şi construcţii frazale într-un program managerial propus unei întregi comunităţi academice pentru a-i solicita votul în vederea ocupării fotoliului universitar cel mai înalt, cel de rector, este, trebuie să o recunoaştem, insolită.

 • acum 4 luni

  Alegerile universitare: de jure şi de facto

  Foiletonul continuă săptămâna aceasta cu o analiză menită să pună în evidenţă, într-o primă parte, calităţile şi competenţele absolut indispensabile unei conduceri universitare performante, capabilă să pună în practică politici de calitate sustenabile, în vreme ce partea a doua va examina din punct de vedere al practicilor legislative şi instituţionale cadrul în care se desfăşoară alegerile din centrele universitare româneşti.

 • acum 4 luni

  Alegerile universitare: ubi sumus?

  Alegerile universitare care se desfăşoară în această perioadă în cele mai multe instituţii de învăţământ superior din ţară au o miză care a fost insuficient explorată şi reliefată în dezbaterea publică. Foiletonul îşi propune totuşi să aţintească o privire cât mai profundă asupra unui proces electoral de o însemnătate aparte pentru mediul universitar românesc.

 • acum 4 luni

  Homo Moldovanus sovietic: teorii şi practici de construcţie identitară în R(A)SSM (1924-1989)

  Lucrarea evocă transformările identitare petrecute în Republica Moldova în decursul unei perioade de 65 de ani de la constituirea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti, la câteva luni după moartea lui Lenin, parcurgând din punct de vedere conceptual şi analitic etapele istorice care şi-au pus amprenta asupra identităţii românilor de peste Prut până la începuturile reafirmării timide a identităţii româneşti.

Vezi mai multe