Locaţiile de desfăşurare a cursului sunt: mun. Bucureşti, com. Ciolpani (jud. Ilfov) şi com. Gornet (jud. Prahova), iar numărul total al cursanţilor atinge cifra de 45 persoane.

Cursul se va derula în perioada 15.06.2015 – 15.11.2015. Prevăzut cu 240 ore teorie şi 480 ore practică, programul de (re)calificare urmăreşte formarea abilităţilor profesioanle pentru desfăşurarea activităţii de îngrijire, necesare încadrării pe piaţa muncii.

Programul de formare profesională în meseria de „Îngrijitor bolnavi la domiciliu” este oferit GRATUIT în cadrul proiectului POSDRU /173/6.1/S/148313 ”FIDELIS: Program integrat de dezvoltare a economiei sociale pentru persoane cu dizabilităţi şi femei în situaţii de risc. Toţi absolvenţii cursului vor primi subvenţii şi certificate eliberate de ANC, recunoscute pe plan naţional şi internaţional. 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Asociaţia Handicapaţilor Somatici din România, tel: 021 312 27 81 e-mail: ahsr@arexim.ro, site: www.ahsr-fidelis.ro.