Confuzia între Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul European. Ce atribuţii are fiecare din cele două organisme

Confuzia între Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul European. Ce atribuţii are fiecare din cele două organisme

Consiliul Uniunii Europene - Eurogrupul din 13 iunie 2019  Foto:  www.consilium.europa.eu

Deşi multă lume le percepe ca fiind una şi aceeaşi structură, denumirile creând frecvent confuzii,  Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul European sunt două instituţii europene diferite cu roluri, de asemenea, diferite.

Consiliul Uniunii Europene (Consiliul UE) este instituţia care reprezintă guvernele statelor membre şi locul în care miniştrii din toate ţările UE se reunesc pentru a adopta legi şi pentru a coordona politici.
 
Consiliul UE este, practic, un  organism parte a legislativului Uniunii Europene reprezentând guvernele statelor membre (celălalt organism este Parlamentul European). 
 
Consiliul UE negociază şi adoptă legislaţia  Uniunii Europene
 
Consiliul Uniunii Europene este un factor decizional esenţial al UE.  La nivelul acestei instituţii se  negociază şi adoptă acte legislative în majoritatea cazurilor împreună cu Parlamentul European, prin intermediul procedurii legislative ordinare, cunoscute şi sub numele de codecizie. Codecizia se utilizează pentru domenii de politică în care UE are competenţă exclusivă sau competenţă partajată cu statele membre. În aceste cazuri, Consiliul legiferează în temeiul propunerilor care îi sunt înaintate de Comisia Europeană.
 
Consiliul UE coordonează politicile statelor membre
 
Consiliul este responsabil de coordonarea politicilor statelor membre în domenii specifice.
 
Politicile economice şi bugetare: Consiliul coordonează politicile economice şi bugetare ale statelor membre în vederea consolidării guvernanţei economice în UE, monitorizează politicile bugetare ale acestora şi consolidează cadrul bugetar al UE şi, de asemenea, se ocupă de aspectele juridice şi practice ale monedei euro, de pieţele financiare şi de fluxurile de capital
Educaţie, cultură, tineret şi sport: Consiliul adoptă cadrele de politici ale UE şi planurile de lucru în aceste domenii, care stabilesc priorităţile de cooperare între statele membre şi Comisie.
Politica de ocupare a forţei de muncă:  Consiliul elaborează anual, pe baza concluziilor Consiliului European, orientări şi recomandări pentru statele membre privind situaţia ocupării forţei de muncă în UE
 
Consiliul UE dezvoltă politica externă şi de securitate comună a UE
 
Acest organism defineşte şi pune în aplicare politica externă şi de securitate a UE pe baza orientărilor stabilite de Consiliul European. Aceasta include totodată ajutorul umanitar şi pentru dezvoltare al UE, apărarea şi comerţul. Consiliul, împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, asigură unitatea, coerenţa şi eficacitatea acţiunii externe a UE. 
 
Consiliul UE încheie acorduri internaţionale
 
Consiliul acordă Comisiei mandatul de negociere, în numele UE, a acordurilor dintre UE şi ţările care nu sunt membre ale UE şi organizaţiile internaţionale. La sfârşitul negocierilor, Consiliul decide cu privire la semnarea şi încheierea acordului, pe baza unei propuneri din partea Comisiei. 
 
 Totodată, Consiliul UE adoptă decizia finală de încheiere a acordului, după ce Parlamentul şi-a dat aprobarea (necesară în domenii care fac obiectul codeciziei) şi după ce acordul a fost ratificat de toate statele membre ale UE”, se arată pe .
 
Consiliul UE adoptă bugetul UE
 
Tot Consiliul UE este şi organismul care,  împreună cu Parlamentul,  adoptă bugetul  Uniunii Europene.  Perioada bugetară acoperă un an calendaristic (de obicei, se adoptă în decembrie şi începe la 1 ianuarie anul următor).
 
Eurogrupul
 
Organismul informal în cadrul căruia miniştrii din statele membre care fac parte din zona euro discută chestiuni legate de responsabilităţile lor comune în ceea ce priveşte moneda euro este Eurogrupul
Principala sa atribuţie este de a asigura o coordonare strânsă a politicilor economice între statele membre care fac parte din zona euro. Eurogrupul vizează totodată promovarea condiţiilor pentru o creştere economică mai puternică.
Confuzia între Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul European. Ce atribuţii are fiecare din cele două organisme
 Mário Centeno Foto: www.consilium.europa.eu
 
Eurogrupul îşi alege preşedintele pentru un mandat de 2,5 ani, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate. Actualul preşedinte este Mário Centeno. El a fost ales în această funcţie la 4 decembrie 2017. Mário Centeno este ministrul de finanţe al Portugaliei.
 
Ce este Consiliul European
 
Consiliul European este instituţia UE care defineşte orientările şi priorităţile politice generale ale Uniunii Europene. Spre deosebire de celălalt organism, acesta este compus din şefii de stat sau de guvern ai celor 28 de state membre ale UE, preşedintele Consiliului European şi preşedintele Comisiei Europene (actualul preşedintele al Consiliului European este Donald Tusk)
 
Confuzia între Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul European. Ce atribuţii are fiecare din cele două organisme
Donald Tusk Foto: twitter.com
 
Consiliul European nu este una dintre instituţiile cu rol legislativ ale U E şi, ca urmare,  nu negociază şi nu adoptă legislaţia UE. Stabileşte însă agenda politică a UE, în mod tradiţional prin intermediul „concluziilor” adoptate în cadrul reuniunilor Consiliului European, care identifică subiectele de interes şi măsurile care urmează să fie luate.
 
Concluziile Consiliului European
 
Prin aceste concluzii se identifică chestiuni specifice de interes pentru UE şi se conturează acţiuni specifice care trebuie întreprinse sau obiective de îndeplinit. Concluziile Consiliului European pot stabili, de asemenea, un termen pentru ajungerea la un acord asupra unei anumite chestiuni sau pentru prezentarea unei propuneri legislative. Astfel, Consiliul European poate să influenţeze şi să orienteze agenda politică a UE.Concluziile Consiliului European sunt adoptate în cadrul fiecărei reuniuni a Consiliului European.
 
Premergător reuniunii Consiliului European, preşedintele Consiliului European întocmeşte orientări pentru concluzii. Ele sunt discutate apoi în cadrul Consiliului Afaceri Generale şi, ulterior, sunt adoptate în cadrul reuniunii Consiliului European. Concluziile se adoptă prin consens între toate statele membre.
 
 Consiliul European organizează  şi reuniuni informale sau extraordinare ale şefilor de stat sau de guvern, uneori cu o ţară terţă (o ţară din afara UE). De obicei, în urma acestor reuniuni, liderii adoptă mai degrabă o declaraţie decât concluzii oficiale.
 
Recent, Consiliul European a adoptat o „agendă strategică” a domeniilor prioritare care necesită acţiune şi atenţie din partea UE pe termen lung.
 
Consiliul European defineşte orientările şi priorităţile politice generale ale UE. De asemenea, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate participă la reuniunile Consiliului European atunci când se discută chestiuni din domeniul afacerilor externe.
 
Procesul decizional în cadrul Consiliului European 
 
Consiliul European adoptă majoritatea deciziilor prin consens. Cu toate acestea, în anumite cazuri menţionate în tratatele UE, deciziile sunt adoptate în unanimitate sau cu majoritate calificată.
 
În cazul în care se recurge la vot, nu participă nici preşedintele Consiliului European, nici preşedintele Comisiei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: