Vezi aici locurile scoase la concurs de Universitatea din Craiova

Astăzi, specializările din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale. Absolvenţii de Liceu, promoţia 2010, dar şi cei din promoţiile anterioare se pot înscrie între 12-20 iulie la Facultatea de Ştiinţe Sociale, pentru specializările acreditate Istorie şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

Ştiri pe aceeaşi temă

Pentru specializarea Istorie cifrele de şcolarizare în anul universitar 2010/2011 sunt următoarele : BUGET: 21 de locuri; TAXĂ : 30 de locuri (cu posibilitate de suplimentare ). Durata de studiu: Licenţă – 3 ani; Masterat- 2ani; Doctorat- 3 ani.

Absolvenţii specializării Istorie pot opta pentru următoarele profesii : Profesor de istorie, cercetător ştiinţific, arheolog, muzeograf, arhivist.  Absolvenţii specializării Istorie îşi pot continua studiile în cadrul masterelor: Românii în istoria Europei sau Istoria ideii de Europa. Absolvenţii specializării de istorie îşi pot desăvârşi studiile în cadrul : Şcolii Doctorale de Istorie. Concursul de admitere la Master pentru locurile bugetate are loc pe data de 22 iulie 2010, iar examenul de admitere la Doctorat se va desfăşura în luna septembrie.

Pentru specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene cifrele de şcolarizare în anul universitar 2010/2011 sunt următoarele : BUGET : 23 de locuri; TAXĂ : 60 de locuri (cu posibilitate de suplimentare ). Durata de studiu: Licenţă – 3 ani; Master-2 ani. Absolvenţii specializării Relaţii Internaţionale şi Studii Europene pot opta pentru următoarele profesii :consilieri-experţi în relaţii internaţionale şi probleme europene; negociatori (inclusiv în soluţionarea conflictelor); specialişti în relaţiile civili-militari (CIMIC); consultanţi; mediatori europeni şi internaţionali în domeniul socio-politic; formatori pentru domeniul integrării europene; consultanţi în organisme politice, economice, juridice şi militare; funcţionari guvernamentali sau internaţionali. Absolvenţii specializării RISE îşi pot continua studiile, optând pentru Masterul : Istoria ideii de Europa.


Acte necesare la înscriere:
•Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă în original;
•Foaia matricolă;
•Certificatul de naştere în copie xerox;
•Buletinul de Identitate /Cartea de Identitate în copie xerox;
•Adeverinţă medicală tip M.S.
•Două fotografii tip B.I.
•Pentru candidaţii deja studenţi la o altă specializare, o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist la finele sesiunii de examene din vară, a anului universitar 2009-2010, eliberată de către decanatul facultăţii şi diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta în copie legalizată;
•Pentru candidaţii absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior, diploma de licenţă, în original; 
•Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere în valoare de 150 RON;
•Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere;
•Dosarul plic cu toate actele originale se depune la prima specializare; dosarele depuse la următoarele specializări vor cuprinde copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi copiile xerox după documentele depuse în primul dosar;
•Admiterea în anul universitar 2010-2011 se va face pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.

Concursul de admitere la Master pe locurile bugetate se va desfăşura pe data de 22 iulie 2010.
Universitatea din Craiova asigură posiblitatea obţinerii de burse ERASMUS SOCRATES la următoarele Universităţi partenere :Universidad Autonoma de Madrid; Universidad de Barcelona; Universidad de Salamanca; Université de Bourgogne, Dijon; Université Charles de Gaulle, Lille III; Universita degli Studi Roma III; Universita degli Studi di Torino.

VEZI AICI GHIDUL ADMITERE 2010 la toate Facultăţile din cadrul Universităţii din Craiova

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările