Oferta educaţională este una complexă, cuprinzând 60 programe de licenţă şi 40 programe de masterat, acestea fiind în permanenţă actualizate în funcţie de transformările cheie de pe piaţa muncii.

Cele mai competitive specializări din cadrul celor 14 facultăţi ale instituţiei, potrivit cifrelor înregistrate anul trecut au fost: Educaţie Fizică şi Sport, Informatică, Psihologie, Management şi Drept.

Programe de studii, pentru un parcurs profesional solid

Inserţia profesională a absolvenţilor este un criteriu esenţial pentru Universitatea Spiru Haret, de aceea instituţia a reconfigurat în permanenţă planurile de învăţământ şi programele de studii, astfel încât absolvenţii să-şi dezvolte competenţe şi abilităţi profesionale, valori şi aptitudini încă din primul an de facultate.

Conform raportului Universităţii Spiru Haret de anul trecut, 68.22% din numărul absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă, sunt angajaţi în domeniul pe care l-au urmat pe perioada studiilor.

Instituţia de învăţământ are capacitatea de a răspunde provocărilor cărora trebuie să le facă faţă universităţile în prezent, precum numărul redus de absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, scăderea nivelului de pregătire al absolvenţilor de liceu, abandonararea studiilor etc.  

Ariile de studiu cuprind o paletă largă de specializări, dintre care amintim: Drept, Informatică, Psihologie, Jurnalism, Ştiinţe economice, Litere, Educaţie fizică, Poliţie locală, Resurse umane, acestea având o vizibilitate crescută în momentul de faţă în ofertele comunicate de către angajatori.

Universitatea Spiru Haret are totodată şi programe de studii de licenţă în limba engleză în Arhitectură şi în Marketing.

Conform Declaraţiei de la Bologna (1999), semnată inclusiv de ţara noastră, studiile universitare de licenţă pot fi continuate prin masterat, iar în cazul specializărilor cu o durată de 3 ani, continuarea acestora se impune în mod obligatoriu.

Masteratele din cadrul universităţii au drept misiune aprofundarea pregătirii specialistului în domeniul ales, astfel încât să-şi formeze abilităţile profesionale şi să facă faţă cu brio provocărilor profesionale, care devin din ce în ce mai complexe.

Admiterea la Universitatea Spiru Haret se poate face până pe data de 30 septembrie 2017, iar informaţii suplimentare privind procesul de înscriere se pot găsi la adresa www.admitere.spiruharet.ro