Contestaţii Evaluare Naţională 2022. Procedură de depunere şi model de cerere

Contestaţii Evaluare Naţională 2022. Procedură de depunere şi model de cerere

Au fost afişate rezultatele la Evaluarea Naţională 2022 / Foto Arhivă

Ministerul Educaţiei a afişat astăzi, 23 iunie, rezultatele la Evaluarea naţională 2022. Tinerii care consideră că nota obţinută este prea mică, au posibilitatea să depună contestaţie astăzi şi mâine, 24 iunie.

Ştiri pe aceeaşi temă

Rezultate Evaluare Naţională 2022. Notele şi mediile elevilor au fost postate. Notele pe judeţe | adevarul.ro

Procedura de depunere a unei contestatii la Evaluarea Nationala 2022. De ce acte este nevoie

Elevii sau părinţii care sunt nemulţumiţi de rezultatele la Evaluare Naţională 2022 pot depune contestaţii joi, 23 iunie, începând cu ora 16:00 şi până la ora 19:00 şi vineri, 24 iunie, între orele 8:00 şi 12:00.

Elevii care doresc să depună contestaţie au nevoie doar de o declaraţie-tip, în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Contestaţiile pot fi depuse fizic, la şcoală, sau online, pe adresa de email furnizată de şcoală în acest scop.
 
„Candidaţii care depun/transmit contestaţiile prin mijloace electronice completează, semnează şi depun/transmit tot prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, documentele sunt semnate şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora”, se precizează într-un comunicat al Ministerului Educaţiei.
 
Ministerul Educaţiei a publicat un document tipizat, o cerere prin care elevii pot contesta rezultatul şi pot cere recorectarea lucrării sau lucrărilor.
 
 

Procedura de soluţionare a contestaţiilor la Evaluare Naţională 2022

Potrivit metedologiei, fiecare lucrare contestată este reevaluată de doi profesori, care vor pune o nouă notă. Evaluarea se face „cu respectarea strictă a baremului”, pe baza unui punctaj pe scara 1-100; se acordă 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu.

După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire, şi o trece pe lucrare.

Notele puse după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. Dacă se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota iniţială şi cea de la contestaţii, președintele comisiei de contestații numeşte o a treia comisie, formată din alţi doi profesori cu experienţă, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestaţii. „Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare”, se arată în ordin. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii.

Nota finală reprezintă media aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori, fără rotunjire. Nota finală este trecută pe lucrare de către preşedintele comisiei, în prezenţa profesorilor evaluatori, şi este înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

Nota de la contestaţii este definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota primită iniţial.

Calendar admitere liceu 2022

4 – 11 iulie 2022: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere.

Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, completează opţiunile în perioada 8 – 11 iulie 2022.

 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere.

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată.

12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti.

 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată.

13 iulie 2022: Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidaţi aflaţi în baza de date pentru admiterea computerizată şi care au fost deja admişi la liceele la care se susţin probe de aptitudini etc., de către Comisia naţională de admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti; transmiterea modificărilor la comisia naţională.

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată.

14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 – 2023.

Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal.

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal din judeţ/municipiul Bucureşti.

15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

20 iulie 2022: Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere.

21, 22 şi 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările