ELCEN poate fi vândută unei companii străine, dacă Primăria sau Ministerul Energiei nu preia activele

ELCEN poate fi vândută unei companii străine, dacă Primăria sau Ministerul Energiei nu preia activele

Foto Marian Iliescu

Administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant, a depus la Tribunalul Bucureşti noul plan de reorganizare al companiei, care prevede vânzarea activelor către o companie cu capital român sau străin dacă Primăria Capitalei sau Ministerul Energiei nu-şi exprimă în scris intenţia de a le prelua.

Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN, a înregistrat la grefa Tribunalului Municipiului Bucureşti noul plan de reorganizare a ELCEN, urmând ca acesta să fie supus aprobării în următoarea şedinţă a Adunării Creditorilor. Principalele motive care au condus la modificarea precedentului plan de reorganizare sunt de natură externă activităţii ELCEN, respectiv:
 
insuccesul Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) de a înfiinţa o companie care să preia activele ELCEN, aşa cum fusese prevăzut iniţial.
 
refuzul PMB de a îşi asuma răspunderea pentru creanţele RADET, rezultate în urma neplăţii subvenţiei de către PMB.
 
deschiderea procedurii de faliment în cazul RADET, care face puţin probabilă reorganizarea acestei societăţi.
 
Noul plan de reorganizare, care prevede soluţia transferului de afacere,  acordă în continuare prioritate Municipiului Bucureşti sau societăţilor indicate de acesta în vederea achiziţiei activelor ELCEN la valoarea de piaţă determinată de către evaluatorul Veridio, în vederea realizării SACET Bucureşti*.
 
În cazul în care PMB nu îndeplineşte din nou condiţiile necesare preluării activităţii ELCEN, în urma discuţiilor avute şi a intenţiei manifestate în mod expres de către oficialii Ministerul Energiei, această instituţie guvernamentală are posibilitatea de a achiziţiona activele ELCEN fie în mod direct, fie prin intermediul societăţilor în care acestea au calitatea de acţionar (sau a unei entităţi noi ce urmează a fi înfiinţată în acest scop şi care poate să aibă în acţionariat şi PMB sau entităţile din subordinea acesteia).
 
`Dacă nici PMB şi nici Ministerul Energiei nu vor comunica în scris intenţia neechivoc[ şi necondiţionată pentru preluarea activelor ELCEN, acestea vor fi vândute, în condiţiile legii, către orice companie care îndeplineşte criteriile legale şi de viabilitate, indiferent de structura acţionariatului acesteia sau de natura capitalului (autohton sau străin)~, susţine Sierra Quadrant într-un comunicat.
 
În continuare, în spiritul transparenţei asumate de compania noastră, Sierra Quadrant, odată cu preluarea funcţiei de Administrator Judiciar al ELCEN, dorim să subliniem o serie de aspecte pe care le considerăm extrem de importante şi de interes public. Unele dintre ele au stat la baza modificărilor aduse planului de reorganizare, în timp ce altele sunt vitale pentru reorganizarea cu succes a ELCEN.
 
A. În lipsa transferului de afacere către o societate capabilă să acceseze linii de finanţare necesare retehnologizării, întrucât au apărut dificultăţi în asigurarea finanţării pentru respectarea legislaţiei de mediu şi modernizarea capacităţilor de producţie concomitent cu recuperarea creanţelor creditorilor, există riscul real ca ELCEN să poată asigura din 2023 doar 370 Gcal/h dintr-un necesar de energie termică, previzionat a fi acoperit din sursele ELCEN, de circa 1.800 Gcal/h la nivelul Capitalei.
 
Suma necesară investiţiilor în retehnologizare necesare în intervalul 2018-2030 se ridică la nivelul de 537 milioane de euro. ELCEN nu deţine resursele necesare acoperirii din fonduri proprii a acestor investiţii, iar accesarea fondurilor europene nerambursabile în starea de insolvenţă este imposibilă.
 
Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că investiţiile realizate prin fonduri europene vor conduce în final nu doar la asigurarea capacităţii de producţie necesare, dar şi la o scădere a preţului energiei termice pentru locuitorii Capitalei, ca efect direct al modernizării şi, implicit, al eficientizării activităţii de producţie.
 
B. Implementarea cu succes a planului de reorganizare depinde într-o foarte mare măsură de factorii decizionali politici şi executivi (Parlament  şi ANRE), care sunt implicaţi în activitatea ELCEN prin modalitatea în care au legiferat şi aplicat schimbările legislative care vizează preţul reglementat la energie electrică.
 
Amintim faptul că prin OUG nr. 19/2019 şi OUG nr. 114/2018, în perioada 1 mai - 28 februarie 2022, gazele naturale din productia curenta internă utilizate pentru producerea de energie termică destinată consumului populatiei vor fi achizitionate la pretul de 68 lei/MWh în baza contractului cadru reglementat.
 
Contractul cadru precum şi toate metodologiile/reglementarile punerii în practică a prevederilor OUG nr. 114/2018 sunt reglementate de ANRE.
 
De asemenea, pentru clienţii casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condiţii reglementate tot de către ANRE.
 
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, subliniem faptul că ELCEN este obligată să vândă la un preţ plafonat, în condiţiile în care cheltuielile înregistrate pentru producerea de energie termică şi electrică au crescut ca rezultat al pieţei extrem de volatile.
 
Cu titlu de exemplu, principalele costuri ale producţiei de energie termică şi electrică (costul achiziţiei de gaz şi costul achiziţiei de certificate de CO2) au înregistrat creşteri semnificative (spre exemplul costul certificatelor de CO2 a crescut de la 5 €/certificat la 27 €/certificat în mai puţin de un an), creşteri care nu se reflectă în creşterea preţului energiei termice decât după un interval de 6 luni – 12 luni de la data creşterii acestora şi uneori la valori mai reduse decât preţurile de achiziţie.
 
Atragem atenţia că, în cazul în care ANRE nu va actualiza preţul la energie termică, precum şi valoarea bonusului de cogenerare, Administratorul Judiciar va proceda la convocarea Adunării creditorilor în vederea prezentării situaţiei financiare, urmând ca Adunarea creditorilor să aprobe fie încetarea activităţii curente de producţie a energiei termice ce generează pierdere, fie acceptarea continuării activităţii în condiţiile generării de pierdere din activitatea curentă.
 
Din punctul nostru de vedere, ce urmează să fie prezentat şi creditorilor societăţii, continuarea activităţii de producţie de energie termică în condiţii de pierdere, va conduce la:
 
- imposibilitatea Societăţii de a atrage surse de finanţare bancară pentru susţinerea proiectelor de investiţii pentru conformarea la cerinţele de mediu;
 
- lipsa de eligibilitate a Societăţii pentru finanţarea proiectelor de investiţii din fonduri nerambursabile;
 
- imposibilitatea de identificare a unui investitor interesat să preia activitatea societăţii prin transfer de afacere, adăugând riscului de neîncasare a energiei termice şi riscul desfăşurării unei activităţi neprofitabile;
 
- imposibilitatea de operare a oricăror modificări salariale la nivelul Societăţii, ca urmare a constrângerilor legale care condiţionează orice astfel de modificări de creşterea profitabilităţii activităţii desfăşurate.
 
Sierra Quadrant a lansat  un nou apel către toţi factorii de decizie implicaţi să trateze cu răspundere şi seriozitate problemele sistemului de încălzire centralizată din Capitală, în condiţiile în care ultima perioadă a demonstrat că, după 30 de ani, încă nu a fost găsit nici consensul, dar nici voinţa necesară pentru a rezolva definitiv situaţia dramatică a termoficării din Bucureşti.
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: