Planul uriaş de relansare economică: măsuri pentru angajaţi şi companii, mii de kilometri de autostradă, investiţii în energie, irigaţii, şcoli, spitale

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Planul de relansare economică anunţat de Guvern vine cu investiţii uriaşe în infrastructura de transport, sănătate, educaţie şi energie, dar prevede de asemenea măsuri de sprijin pentru repornirea companiilor afectate de criza coronavirus şi pentru susţinerea angajaţilor.

Granturi de sprijin pentru companii

Granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru şi investiţii

 • Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi - Buget: 100 mil. euro
 • Schema de ajutor pentru activităţi de comerţ şi servicii afectate de Covid-19 - Buget: 160 mil. lei
 • Capital de lucru pentru repornirea activităţilor economice pentru IMM-uri - Buget: 350 mil. euro.
 • Granturi pentru investiţii şi pentru reconversia economică a IMM-urilor - Buget: 550 mil. Euro

Programe de finanţare nerambursabilă pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor

 • Granturi pentru investiţii pentru microîntreprinderi - Buget alocat: 117 mil. Euro
 • Granturi pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Operaţional Regional - Buget (alocare iniţială şi supracontractare): 450 mil. Euro
 • Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanţarea investiţiilor mari în creşterea productivităţii prin Programul Operaţional Regional - Buget(alocare iniţială şi supracontractare): 550 mil. Euro

Granturi pentru iniţiative antreprenoriale inovative şi digitalizarea companiilor

 • Granturi pentru start-up-uri pentru studenţi în domenii competitive şi inovative: - Buget: 150 mil. Euro
 • Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor - Buget: 150 mil. Euro
 • Star-Tech Innovation (Noul program Start - UP) - Obiectivul schemei este finanţarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro. Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri
 • Finanţarea programelor de educaţie digitală a angajaţilor pentru IMM-uri - Buget: 30 mil. Euro

Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii şi a industriei agro-alimentare

 • Finanţarea depozitelor de comercializare a produselor agricole - Valoarea investiţiei: 120 mil. Euro
 • Granturi pentru achiziţia de echipamente pentru irigaţii - Buget: 48 mil. Euro
 • Granturi de finanţare pentru antreprenoriat rural - Buget: 200 mil. Euro
 • Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat - Bugetul estimativ este de 42 milioane euro

Programe de finanţare pentru investiţii noi şi pentru relocarea companiilor în România

 • Schema de ajutor de stat pentru investiţii noi (greenfield) - Buget alocat: 1,5 miliarde lei anual până în 2023
 • Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională - Buget alocat: 450 mil. lei anual până în 2025

Scheme de garantare şi instrumente de asigurare a lichidităţii

Programe de garantare a creditelor pentru capital de lucru şi investiţii

 • Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru şi investiţii pentru IMM-uri - Plafon: 15 mld. Lei
 • Garanţii de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru şi investiţii - Plafon: 8 mld. Lei

Programe de garantare pentru asigurarea lichidităţii companiilor

 • Schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor) - Plafon alocat: 1 mld. lei.
 • Program de garantare a finanţărilor de tip factoring cu regres şi scontarea efectelor de comerţ - Plafoane alocate: 1,5 mld. lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare.
 • Program de garantare a leasing-ului de echipamente şi utilaje - plafon de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.

Instrumente financiar-bancar de creştere a capitalizării şi de finanţare a investiţiilor

 • Măsuri de stimulare pentru creşterea capitalurilor proprii ale companiilor româneşti
 • Înfiinţarea Fondului Român de Investiţii (FRI) pentru finanţarea unor investiţii în domenii de interes strategic - Capitalizare iniţială: 300 mil. euro.
 • Înfiinţarea Băncii Naţionale de Dezvoltare (BND) ca instituţie de credit pentru proiecte de investiţii

Măsuri active de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială

Măsuri de sprijin pentru angajaţi şi companii pentru reluarea activităţilor economice

 • Prelungirea indemnizaţiei de şomaj tehnic - Impact: 850 mil. lei/lună.
 • Stimularea reluării activităţilor economice şi a ocupări - Impact: 3,35 mld. lei.
 • Sprijin pentru program flexibil de muncă
 • Granturi pentru formarea profesională a angajaţilor - Buget alocat: 150 mil. lei.

Alte măsuri de sprijin pentru ocuparea forţei de muncă

 • Stimularea ocupării tinerilor, a persoanelor cu vârsta de peste 50 ani şi a românilor întorşi din străinătate
 • Măsuri active pentru lucrătorii sezonieri şi zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa şi turismului
 • Locuri de muncă pentru tineri - Buget: 300 mil. Euro
 • Stimularea desfăşurării muncii în regim de telemuncă

Măsuri de protecţie socială

 • Pachete alimentare şi de igienă corporală pentru persoanele vulnerabile - Buget alocat: 225 mil. euro.
 • Vouchere pentru masă caldă pentru persoane în vârstă - Buget alocat: 100 mil. euro •
 • Vouchere pentru elevi - Buget alocat: 30 mil. euro.

Planul naţional de investiţii

Infrastructura de transport

 • Rutier: Finalizarea lucrărilor de infrastructură aflate în implementare - 407,3 Km de autostrăzi şi drumuri expres. Cost estimat: 4,3 miliarde euro.
 • Conectarea cu autostrăzi a provinciilor istorice ale României şi cu reţelele de transport paneuropene, prin demararea lucrărilor la aproximativ 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres. Perioada: 2020 – 2030.Cost estimat: 31 miliarde euro.
 • Feroviar: Investiţii în cca. 3.000 km de cale ferată, în perioada 2020 – 2030, cu un cost estimat de aproximativ 18 miliarde euro
 • Metrou: Dezvoltarea noilor magistrale şi extinderea magistralelor existent
 • Naval: Investiţii totale de 4,3 mld. Euro
 • Aerian: Investiţii totale de 2,9 mld. Euro

Infrastructura energetică

 • Valoarea investiţiilor programate în Sistemul Energetic Naţional pentru perioada 2020 – 2025 este estimată la 12,48 miliarde euro de la producţia de energie la reţele inteligente de transport şi distribuţie gaze naturale si electricitate.

Infrastructura de sănătate

 • Construirea primelor 3 spitale regionale în perioada 2021 - 2027, cu o valoare totală de 1,64 miliarde euro
 • Programe de investiţii locale în sistemul sanitar pentru perioada 2021-2027, cu un buget de aproximativ 17,5 miliarde lei

Infrastructura pentru educaţie

 • Investiţii în unităţi şcolare programate în perioada 2021– 2027: • 2.488 de unităţi şcolare vor fi incluse în programe de modernizare/reabilitare, costurile estimate - 6,046 miliarde de lei.
 • Programul Reforma Educaţiei Timpurii - Finanţarea construcţiei unui număr de 180 grădiniţe cu program prelungit sau săptămânal – 146 mil. Euro
 • Construire/modernizare campusuri şcolare/ cămine studenţeşti/centre universitare

Investiţii în dezvoltarea locală

 • Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare - Pentru perioada 2021-2027 se alocă un buget de cca. 8 miliarde de lei
 • Extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale - Guvernul va aloca 1 miliard de euro în cadrul multianual 2021-2027
 • Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene şi locale-  În perioada 2021-2027 Guvernul îşi propune să reabiliteze şi să modernizeze cca. 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde lei şi 7.000 de km de drumuri judeţene, pentru care se vor aloca 12 de miliarde lei.
 • Strategie de renovare, termoficare şi reabilitare energetică a clădirilor şi de reabilitare a clădirilor cu risc seismic - Reabilitarea termică a 45.000 de clădiri, cu o valoare estimată de 8 miliarde de lei; Consolidarea la nivel naţional a 300 de imobile cu risc seismic ridicat, cu o valoare estimată de 1 miliard de le
 • Locuinţe pentru specialişti în sănătate, învăţământ şi alte categorii socio-profesionale - 10.000 de unităţi locative pentru specialişti (2 miliarde de lei) şi 5.000 unităţi locative pentru tineri, destinate închirierii (1 miliard de lei).
 • Reabilitare monumente istorice, patrimoniu cultural şi sedii administrative – 2 miliarde lei

Infrastructura agricolă de irigaţii

 • Reabilitarea infrastructurii de irigaţii - 3.4 miliarde euro
 • Construirea Canalului Siret-Bărăgan
 • Reabilitarea infrastructurii de desecare-drenaj
 • Amenajări de combatere a eroziunii solului

Investiţii de mediu

 • Continuarea programelor Rabla şi Rabla Plus
 • Continuarea programului de dezvoltare a infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice în România
 • Continuarea programelor de dezvoltare a transportului „verde”
 • Lansarea programelor de creştere a eficienţei energetice în clădiri publice şi private
 • Implementarea programului de creştere a eficienţei energetice în complexurile de producere a energiei
 • Demararea programului de reducere a emisiilor prin împădurirea terenurilor

Infrastructura sportivă

 • Sport de performanţă - Construirea a 12 complexuri sportive cu o capacitate cuprinsă între 3.000-30.000 locuri, cu o valoare totală a investiţiilor de 3,5 miliarde de lei; Construirea a 8 bazine olimpice cu o valoare de 1 miliard lei şi 5 patinoare artificiale pentru competiţii cu o valoare totală de 300 milioane lei; Construirea a 5 săli polivalente, cu o capacitate cuprinsă între 5.000-16.000 locuri, cu o valoare totală de 1,2 miliarde de lei;
 • Sport de masă - Construirea a 250 săli de sport şcolare, 45 bazine didactice, 400 baze sportive cu o valoare totală estimată de 5,5 miliarde de lei; Construirea a 10 centre sportive pentru sporturi olimpice, care să cuprindă săli de antrenament, şcoală, internat, cantină, şcoală de antrenori, centru medical, cu o valoare estimată de 2 miliarde de lei.

Planul de Relansare Economica

Citeşte şi:

Claudiu Năsui, atac la Guvernul Orban: Planul de relansare propus de PNL, o salată plină cu scheme de subvenţii din banii contribuabililor

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite