Noua Casă: de ce resping băncile dosarele și ce trebuie să faci după ce ai găsit o locuință

0
Publicat:

Programul Noua Casă a intrat în linie dreaptă și în 2024, însă cu un buget total mai mic decât anul trecut. Pentru a putea cumpăra locuința trebuie să parcurgeți câțiva pași, asigurându-vă astfel că banca nu vă va respinge dosarul.

Cineva face calcule lângă macheta unei case cu mansardă și câteva bancnote de euro
Programul Noua Casă a intrat în linie dreaptă și în 2024

Ce trebuie să faci după ce ai găsit locuința pe care vrei să o cumperi

În primul rând, asigură-te că dispui de avansul minim obligatoriu şi depozitul colateral solicitat. Ai în vedere şi alte cheltuieli generate de cumpărarea casei (taxe notariale s.a); Apoi, este important să alegi banca cu care vei lucra şi să pregătești actele solicitate de bancă pentru dosarul de credit.

Banca va analiza documentația de credit şi după aprobarea finanțării va transmite către FNGCIMM solicitarea/promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicații web, ataşând în aplicație următoarele documente:

- Solicitarea de garantare/ Solicitarea de emitere a promisiunii unilaterale de creditare şi

- Promisiunea de garantare dacă este cazul;

- Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor şi al soțului/soției, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriți, în copie certificată;

- Declarația pe propria răspundere a beneficiarului;

- Antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată

certă;

- Extras de carte funciară privind locuința ce urmează să fie achiziționată din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare;

- Certificatul de eficiență energetică pentru una dintre clasele A, B sau C;

- în cazul acordării unei promisiuni de garantare se ataşează şi promisiunea unilaterală de creditare ;

- în cazul achiziționării unui imobil care a mai făcut obiectul unei finanțări garantate în cadrul Programului, pentru care interdicția de înstrăinare a expirat, se ataşează şi acordul emis de MFP pentru înstrăinarea locuinței achiziționate din cadrul Programului şi pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare cu sarcini a locuinței achiziționate de către vânzător.

FNGCIMM analizează dosarul şi, dacă este corect şi complet, transmite băncii aprobarea prin intermediul aceleiaşi aplicații web iar beneficiarul va semna contractul de credit şi contractul de vânzare –cumpărare. Prin această aplicație şi tu poți urmări unde se află dosarul- dacă este la Bancă sau la Fond şi în ce stadiu este. 

În cazul în care documentația trimisă de bancă la FNGCIMM în vederea garantării are nevoie de completări sau corecții, dosarul va fi returnat la bancă în starea "Invalidat". Această stare nu reprezintă o respingere a dosarului ci o solicitare de completare sau remediere a unor erori. Deci, dacă vă aflați într-o asemenea situație, puteți afla motivele exacte în cazul dumneavoastră luând legătura cu consilierul bancar. Este foarte important ca dosarele să fie transmise complet şi corect întocmite, pentru a evita retrimiterea la bancă şi apoi reluarea analizei. Durata aprobării dosarului depinde foarte mult de cât de bine este pregătit dosarul!

Principalele motive pentru care se invalidează dosarele

Cele mai frecvente motive de invalidare sunt legate de:

  • lipsa documentelor obligatorii,
  • documente expirate sau ilizibile,
  • informații completate greşit în aplicație etc.

Atunci când un dosar este invalidat, FNGCIMM completează în aplicația web Noua Casă motivele invalidării pentru a fi văzute de consilierul de credit din bancă şi a putea fi operate completările/corecțiile.

Ce ar mai trebui să știi după ce ai achiziționat locuința

Pentru închirierea unui imobil achiziționat prin Programul Noua Casă trebuie să obții în primul rând acordul băncii finanțatoare

Ulterior vei solicita în scris acordul Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Trezorerie şi Datorie Publică, la care vei ataşa acordul băncii. Aceste două acorduri îți vor fi solicitate atunci când vei înregistra contractul de închiriere la administrația financiară de care aparții.

Pentru modificarea compartimentării, deschiderea unui sediu de firmă sau înstrăinarea locuinței achiziționate de peste 5 ani trebuie să te adresezi direct băncii şi Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală de Trezorerie şi Datorie Publică.

După rambursarea integrală a creditului garantat, trebuie să obții acordul de radiere a ipotecii. Va trebui să te adresezi băncii finanțatoare care va trimite la FNGCIMM următoarele documente: solicitare de radiere, extras de cont de credit, declarația privind identitatea beneficiarului real- în cazul tranzacțiilor mai mari de 15.000 Euro, copia contractului de garantare, alte documente (CI pentru beneficiarii căsătoriți, divorțați, moştenitori etc.), după caz. FNGCIMM va emite acordul de radiere şi îl va transmite băncii întrun singur exemplar original. Eliberarea acordului se face cu respectarea termenului legal pentru soluționarea petițiilor, respectiv acela de 30 de zile de la data înregistrării solicitării de eliberare a acordului.

Ce se întâmplă în caz de divorț

În caz de divorț, pentru încheierea documentelor de partaj este necesar numai acordul băncii, exprimat în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului, pentru preluarea d e către un ul dintre soți a finanțării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinței/locuinței viitoare, ca efect al partajului, în condițiile legii. Ulterior, Finanțatorul va transmite la FNGCIMM, pentru încheierea actului adițional la contractul de garantare, Solicitarea de modificare şi documentele justificative (documentele de partaj, certificat de divorț, act adițional la contractul de credit, CI ).

Dacă ai dori să vinzi locuința înaintea expirării perioadei de interdicție, de 5 ani de la data contractării creditului, legislația incidentă programului Noua Casă prevede posibilitatea înstrăinării imobilului în următoarele cazuri: a) rambursarea integrală, anticipată sau la termen a creditului, cu acord de radiere emis de FNGCIMM, la solicitarea scrisă a băncii. b) preluarea creditului de către o persoană eligibilă în cadrul Programului. Ulterior, la solicitarea scrisă a băncii, FNGCIMM va emite un act adițional. In cazul preluării contractului de finanțare, banca îşi dă acordul, atât în nume propriu, cât şi în numele Statului român pentru preluarea finanțării şi a dreptului de proprietate. FNGCIMM nu este mandatat să emită acorduri de înstrăinare.

Dacă ai pierdut contractul de garantare sau dacă documentul inițial s-a deteriorat, FNGCIMM poate elibera un duplicat al contractului de garantare si al facturii aferente, la solicitarea scrisă a băncii.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite