Cum să îţi instalezi panouri fotovoltaice acasă cu bani de la stat

Cum să îţi instalezi panouri fotovoltaice
acasă cu bani de la stat

Românii pot lua în acest an până la 20.000 de lei de la stat pentru a-şi instala acasă panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică. Administraţia Fondului pentru Mediu arată, într-un ghid, cum pot fi accesaţi aceşti bani.

Ştiri pe aceeaşi temă

Ghidul complet poate fi găsit la finalul articolului sau poate fi descărcat de AICI.

Prin programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice se finanţează cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric). Sunt acoperite, de asemenea, cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice), precum şi TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.

Cine beneficiază de finanţare

Finanţarea din program poate fi accesată de:

- persoanele fizice cu domiciliul în România;

- proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;

- persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate (copropietarii semnează pe cererea de finanţare);

- persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.

Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Documente necesare înscrierii

- cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finantare);

- actul de identitate al solicitantului;

- extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul;

- certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice;

- certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul.

Etapele programului

Primul pas este înscrierea solicitantului la un instalator validat, prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de finanţare acestuia. Înscrierea se realizează la unul dintre instalatorii validaţi de Fondul pentru mediu. Lista acestora se va publica pe pagina de internet www.afm.ro.

Dacă documentele sunt conforme cu cerinţele din ghid, iar solicitantul îndeplineşte criteriile, instalatorul rezervă suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul.

Atenţie! Ţinând cont că fondurile alocate regiunilor geografice se consumă prin rezervarea sumelor solicitate de persoanele fizice, acestea trebuie să depună diligenţele necesare obţinerii documentelor prevăzute de ghid pentru prima etapă şi să se adreseze, în cel mai scurt timp, la un instalator validat, pentru înscriere;

AFM aprobă apoi finanţarea şi publică persoanele fizice aprobate. În termen de 90 de zile de la data publicării rezultatelor, persoana fizică aprobată, prin intermediul instalatorului ales, are obligaţia să comunice la AFM avizul tehnic de racordare. Cu cei care comunică avizul în termenul stabilit, AFM semnează contractul de finanţare nerambursabilă.

Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului. În acest termen, beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii. Nerespectarea acestui termen conduce la neplata sumelor din partea AFM.

Beneficiarul finanţării achită instalatorului contribuţia proprie.

Exemplu de calcul: În situaţia unei investiţii cu valoarea totală de 22.230 lei, finanţarea acordată este de 20.000 lei pentru o putere instalată de cel puţin 3kWp, iar contribuţia proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei. În situaţia în care investiţia are o valoare totală de peste 22.230, finanţarea este de 20.000 lei, iar persoana fizică susţine diferenţa.


Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: