Articol publicitar

Anunţ vânzare bunuri imobile ale ArcelorMittal Tubular Products Roman

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
ArcelorMittal

ArcelorMittal Tubular Products Roman îşi prezintă intenţia de a vinde următoarele bunuri imobile: 1. teren CC cu suprafaţa de 82.129 mp şi construcţii industriale cu suprafaţa construită totală de 58.454 mp, amplasat în sat Cordun, com. Cordun, şoseaua Roman –Iaşi, km. 333, jud. Neamţ, respectiv:

  • CORP C1 CONSTRUCŢIE CU SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DE 475 MP ŞI SUPRAFAŢA CONSTRUIT-DESFĂŞURATĂ DE 950 MP;
  • CORP C2 HALA LAMINOR 20" ŞI ANEXE CU SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DE 57.060 MP ŞI SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DE 57.060 MP;
  • CORP C3 DEPOZIT CU SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ LA SOL DE 31 MP ŞI SUPRAFAŢA CONSTRUIT- DESFĂŞURATĂ DE 31 MP (FOSTA C6);
  • CORP C4 CASTEL APĂ INDUSTRIALĂ CU SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DE 251 MP ŞI SUPRAFAŢA CONSTRUIT- DESFĂŞURATĂ DE 251 MP (FOSTA C8);
  • CORP C5 STAŢIE POMPE DE ADAOS LAMINOR 20" CU SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DE 272 MP ŞI SUPRAFAŢA CONSTRUIT -DESFĂŞURATĂ DE 544 MP (FOSTA C9);
  • CORP C6 TURN DE RĂCIRE CU SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DE 365 MP ŞI SUPRAFAŢA CONSTRUIT- DESFĂŞURATĂ DE 730 MP (FOSTA C10).

 Echipamentele funcţionale montate în cadrul halei Laminor 20” NU constituie obiectul vânzării.

Condiţiile şi termenii ofertării:

a) plata avans de minim 10% la semnarea contractului, cu pierderea avansului în situaţia neplăţii restului de preţ la scadenţă;

b) plata restului de preţ în maxim 8 luni de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 30.06.2022;

c) preţ minim de vânzare: 4.700.000 Euro.

2. teren cu construcţii şi cale ferată cu suprafaţa de 38.054 mp;

3. teren cu construcţii cu suprafaţa de 5.759 mp;

4. teren intravilan cu construcţii, cu suprafaţa de 26.746 mp.

Oferta câştigătoare va fi desemnată luându-se în calcul preţul oferit şi valoarea avansului plătit, precum şi numărul de luni în care se face plata restului de preţ.

Ofertele, însoţite de o scurtă prezentare a activităţii curente a ofertantului şi a destinaţiei viitoare a proprietăţii care se ofertează, se vor depune la registratură societăţii în plic sigilat până la data de 10 septembrie 2021. Oferta de cumpărare va preciza: preţul oferit, modalitatea de plată şi un termen de valabilitate al ofertei de minim 30 de zile.

Detalii pot fi obţinute de la sediul Societăţii sau la numărul de telefon 0722.651.851.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite