5cbec5b2445219c57edcaf75 png
Daniel Șandru
Politolog
Daniel Șandru este politolog, profesor universitar doctor la Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei“ din Iași, instituție în cadrul căreia a deținut funcțiile de Președinte al Senatului Universitar și, respectiv, Prorector. Licențiat, ca șef de promoție, al Facultății de Filosofie a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași (1999) și, ulterior, absolvent de Științe Politice (2001), în cadrul aceleiași instituții, are un Master în Filosofie Politică (2000) și un doctorat Magna cum Laude în Filosofie (2008), cu teza Valențe epistemologice ale conceptului de ideologie. Între 2010 și 2013 a fost bursier postdoctoral al Academiei Române și a efectuat stagii de cercetare la Universität Konstanz (2010, 2012) și, respectiv, Humboldt-Universität zu Berlin (2011). A publicat cărțile Reinventarea ideologiei (2009, Editura Institutul European, lucrare distinsă cu Premiul „Ion Petrovici“ al Academiei Române, cu Premiul revistei Sfera Politicii și cu Premiul revistei Transilvania pentru Filosofie Politică), Sub semnul paradoxului cotidian (2010, publicistică, Editura Institutul European) și Ipostaze ale ideologiei în teoria politică (2014, Editura Polirom, lucrare distinsă cu Premiul revistei Transilvania pentru Teorie Politică) și a coordonat, în colaborare, următoarele volume: Mass-media și democrația în România postcomunistă (ediția I, 2011; ediția a II-a, revăzută și adăugită, 2013, Editura Institutul European), Totalitarismul. De la origini la consecințe (2011, Editura Institutul European), Sinteze de știință politică (2012, Editura Institutul European), Dimensiuni social politice ale operei lui Petre Andrei (2012, Editura Academiei Române), Zece exerciții de „inginerie constituțională“ (2013, Editura Institutul European), Cuvintele puterii. Literatură, intelectuali și ideologie în România comunistă (2015, Editura Institutul European), Repere ale comunicării interculturale (2015, Editura Pro Universitaria) și Anul Regal. Jurnalul Jubileului de 150 de ani de la fondarea Casei Regale a României (2016, Editura Adenium). Are în pregătire volumul de autor Maladii postcomuniste. Analize, comentarii, lecturi și dialoguri și Cine suntem și ce ne ține împreună? Reflecții post-Centenar despre natura democrației din România (în colaborare cu Radu Carp), care vor apărea în 2019 la Editura Junimea și, respectiv, Editura Institutul European. Între 9 august 2016 și 1 februarie 2017 a fost Secretar de Stat, coordonator al Departamentului Centenar din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Guvernului României, iar din aprilie 2017 coordonează Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2020. În calitate de director al revistei de cultură contemporană Timpul (2014-2017) a fost decorat, de către Președintele României, cu Ordinul „Meritul Cultural“ în grad de Cavaler, categoria „Promovarea Culturii“. În 2018 a primit Distincția „Ordinul Cenetnar“ din Partea Primăriei Municipiului Iași.

Articole scrise de Daniel Șandru