Capacitate 2017. Rezolvarea subiectelor la Limba Română la Evaluarea Naţională Neamţ

Capacitate 2017. Rezolvarea subiectelor la Limba şi Literatura Română   

Elevii au avut de demonstrat că poezia "Ploaie", de Magda Isanos, aparţine genului liric. Un alt subiect a constat în descrierea unei întâmplări imaginare sau reale petrecută la o competiţie sportivă.

Ştiri pe aceeaşi temă

 
 
În judeţul Neamţ, 4.123 de absolvenţi de clasa a VIII-a au susţinut astăzi, 19 iunie, primul examen din cadrul Evaluării Naţionale.
 
La  primul subiect, elevii au avut de demonstrat că poezia "Ploaia", de Magda Isanos, aparţine genului liric. Tot la acest subiect, absolvenţii clasei a VIII-a, au avut de găsit sinonime ale unor cuvinte din textul dat, să explice rolul unei cratime într-o secvenţă din poezie, să menţioneze două cuvinte care au diftongi, să numească tipul de rimă şi măsura ultimului vers în poezia dată, şi să transcrie două figuri de stil.
 
În prima parte a celui de-al doilea subiect, elevii au avut de răspuns la 6 întrebări pe baza unui text la prima vedere, respectiv articolul „Cel mai rapid de pe pământ” din revista Terra Magazin. O cerinţă a fost „Scrie titlul articolului din care a fost extras fragmentul şi denumirea publicaţiei în care a apărut”, iar fiecare întrebare are câte patru puncte. 
 
Ultimul exerciţiu de la subiectul al doilea a fost redactarea unei naraţiuni care să aibă între 150 şi 300 de cuvinte, despre o întâmplare reală sau imaginară, petrecută în timpul unei întreceri sportive. Candidaţii trebuiau să aibă în vedere succesiunea logică a evenimentelor, două elemente ale contextului spaţio-temporal, conţinutul să fie adecvat cerinţei şi să respecte numărul de cuvinte. Acest subiect are 12 puncte.
 
 
Din cele 100 de puncte, candidaţii vor primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări. Mai exact, două puncte pentru unitatea compoziţiei, două pentru coerenţa textului, doua pentru adecvarea registrului de comunicare, stilului şi vocabularului la conţinut, trei pentru ortografie, trei pentru punctuaţie, un punct pentru aşezarea corectă a textului în pagină şi un punct pentru lizibilitate.
 

Calendar Evaluarea Naţională

 
19 iunie 2017 Limba şi literatura română - probă scrisă
 
21 iunie 2017 Matematica - probă scrisă 22 iunie 2017
 
Limba şi literatura maternă - probă scrisă 26 iunie 2017
 
Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
 
26 iunie 2017 Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
 
27-29 iunie 2017 Rezolvarea contestaţiilor 30 iunie 2017
 
Afişarea rezultatelor finale după contestaţii
 
Probele scrise încep la ora 9.00, iar accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei respective, până la ora 8.30. Durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de fiecare elev.
 
Admiterea în învăţământul liceal se va face pe baza calcului mediei ponderate între media generală la evaluarea naţională susţinută de elevii clasei a VIII-a (80%) şi media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).
 
citeste totul despre: