Calendar admitere 2016 Universitatea Bucureşti. Calendar admitere, număr de locuri şi specializări

Calendar admitere 2016 Universitatea Bucureşti. Calendar admitere, număr de locuri şi specializări

Când pot fi făcute înscrierile şi când este programată admiterea la Universitatea Bucureşti

Miercuri, 13 iulie, încep înscrierile la Universitatea Bucureşti. Acestea se vor încheia pe 20 iulie, iar examenele vor avea loc în perioada 21-26 iulie. Universitatea Bucureşti pune la dispoziţia candidaţilor un număr de 10.400 de locuri la cele 19 facultăţi ale sale.

Ştiri pe aceeaşi temă

Universitatea Bucureşti pune la dispoziţia absolvenţilor de liceu un număr de 10.400 de locuri la cele 19 facultăţi ale sale, din care 4.400 locuri la buget şi 6.000 la taxă.
 
 
Modalitatea de admitere la Universitatea din Bucureşti variază în funcţie de facultate, specializare, forma de învăţământ şi se organizează în 4 forme distincte: pe bază de examen, pe baza mediei de la Bacalaureat şi eseu motivaţional, pe baza unei formule mixte şi pe baza mediei de la Bacalaureat.
 
 
Facultatea de Administraţie şi Afaceri
 
Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează concurs de admitere pentru programele de licenţă Administraţie publică, Administrarea afacerilor, Marketing şi Bussiness administration.
 
Candidaţii se admit pentru cele patru specializări în baza concursului de dosare, în funcţie de eseul motivaţional (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere. Eseul este evaluat cu ADMIS/RESPINS, iar ierarhizarea candidaţilor care au obţinut calificativul „admis” la eseul motivaţional se va face după proba numărul 2.
 
Pentru programul Business administration – eseul motivaţional se va redacta în limba engleză.
 
Proba 1: 50% nota probei scrise la Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat;
 
Proba 2: 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică şi argumentare, Fizică, Chimie);
 
Proba eliminatorie (testul de limbă engleză), notată cu calificativul ADMIS  / RESPINS pentru programul Business Administration va avea loc la o dată stabilită ulterior, conform calendarului admiterii.
 
Candidaţii care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS (depuse la dosarul de înscriere – copie simplă), nu trebuie să susţină testul de limbă.
 
 
Facultatea de Biologie
 
 
Facultatea de Biologie organizează concurs de admitere la programele de studii universitare de licenţă Biologie, Biochimie, Ecologie şi protecţia mediului.
 
Concursul de admitere la Facultatea de Biologie, pentru toate cele trei specializări, constă în două probe:
 
Proba 1: Eseu – probă eliminatorie, notat cu calificativul Admis/Respins
 
Proba 2: Media examenului de bacalaureat 100%.
 
Facultatea de Chimie
 
 
Facultatea de Chimie organizează  concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă: Chimie, Biochimie tehnologică şi Chimie medicală
 
Concursul de admitere la Facultatea de Chimie, pentru toate cele cinci specializări, constă în: 75% media examenului de bacalaureat, 25% medie test grilă (la alegere: chimie organică/chimie anorganică şi generală).
 
Facultatea de Drept
 
 
Facultatea de Drept organizează  concurs de admitere pentru programul de studii universitare de licenţă în Drept, atât pentru forma de învăţământ frecvent (IF), cât şi pentru forma de învăţământ la distanţă (ID).
 
Concursul de admitere constă într-un test grilă din disciplinele: Limba română şi Economie, organizat în data de 25 iulie 2016.
 
 
La Facultatea de Filosofie se organizează concurs de admitere pe bază de dosar, respectiv pe baza mediei generale de la Bacalaureat şi formularul de admitere notat cu admis/respins.
 
Facultatea de Fizică 
 
Facultatea de Fizică organizează concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă: Fizică (în limba română şi în limba engleză), Fizică medicală, Biofizică, Fizică informatică, Fizică tehnologică
 
Concursul de admitere la Facultatea de Fizică pentru toate specializările constă în 60% media generală la examenul de bacalaureat + 40% punctajul obţinut la testul grilă.
 
Candidaţii pot opta pentru alegerea testului grilă astfel:
 
La discipina Fizică: un test la alegere din cele patru capitole (Mecanică, Termodinamică, Electricitate, Optică)
 
La discipina Chimie: un test la alegere din cele două (Chimie anorganică, Chimie organică)
 
La disciplina Informatică: un test la alegere din cele doua limbaje de programare ( Pascal, (C/C++) )
 
La disciplina Matematică: un test de Analiză şi Algebră
 
La disciplina Biologie: un test de Anatomie
 
*Sunt înmatriculaţi direct, fără susţinerea examenului de admitere, candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni la Olimpiadele naţionale/internaţionale de Matematică, Fizică, Astronomie şi Astrofizică, Chimie, Informatică, Biologie.
 
Facultatea de Geografie 
 
Facultatea de Geografie organizează concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă: Geografie, Geografia turismului – Bucureşti, Geografia turismului – Drobeta-Turnu Severin, Geografia turismului – Călimăneşti, Cartografie, Hidrologie şi meteorologie, Planificare teritorială – Bucureşti, Planificare teritorială – Drobeta Turnu Severin, Geografia mediului – Bucureşti, Geografia turismului – Bucureşti  (ID)
 
 Concursul de admitere la Facultatea de Geografie pentru toate specializările, inclusiv pentru cea cu forma de învăţământ la distanţă (ID), constă în două probe:
 
Proba 1: Scrisoare de motivaţie- probă eliminatorie, notat cu calificativul Admis/Respins
 
Proba 2: Media examenului de bacalaureat 100%
 
Facultatea de Geologie şi Geofizică 
 
Facultatea de Geologie şi Geofizică organizează în 2016 concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă: Geologie, Inginerie geologică, Geofizică
 
Concursul de admitere la Facultatea de Geologie şi Geofizică pentru programul Geologie constă în două probe:
 
Proba 1: Media de la bacalaureat 60%
Proba 2. Test grilă 40%
 
Pentru celelalte programe de studii universitare de licenţă se va lua în considerare media de la bacalaureat în proporţie de 100%.
 
Facultatea de Istorie 
 
Facultatea de Istorie organizează concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă: Istorie, Istoria artei, Relaţii internaţionale şi Studii europene, Istorie (ID)
 
Concursul de admitere la Facultatea de Istorie pentru toate programele de studii universitare de licenţă, inclusiv pentru cel cu forma de învăţământ la distanţă (ID), constă în două probe:
 
Proba 1: Scrisoare de motivaţie, notată cu calificativul Admis/Respins
 
Proba 2: Media examenului de bacalaureat 100%
 
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării 
 
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării organizează  concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă, atât pentru forma de învăţământ frecvent (IF), cât şi pentru forma de învăţământ la distanţă (ID): Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice, Publicitate
 
La toate cele trei programe, concursulul de admitere va consta într-un examen scris cu trei subiecte, care durează 3 ore.
 
Pentru specializarea Jurnalism, subiectele vor fi:
– limba română
– naraţiune
– argumentare.
 
Pentru specializarea Comunicare şi Relaţii Publice, subiectele vor fi:
 
– limba română
– argumentare
– creativitate
 
Pentru specializarea Publicitate, subiectele vor fi:
 
– limba română
– creativitate
– argumentare
 
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
 
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine organizează concurs de admitere pentru următoarele domenii de studii de licenţă: Limbă şi Literatură (Filologie), Studii Culturale, Limbi Moderne Aplicate (domeniu care include două sub-domenii, intitulate – Traducere şi Interpretare, Limbi Moderne Aplicate)
 
Limba şi literatura neogreacă A - Limba şi literatura modernă B /Limba şi literatura română B  - 30 de locuri - se intră pe baza mediei de Bacalaureat.
 
 
Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă  - 21 de locuri. Proba 1: Interviu (50% din media de admitere la licenţă). Proba 2: Media de bacalaureat (reprezentând ca pondere 50% din media de admitere la licenţă)
 
O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B) /Limba română - 850 de locuri - se intră pe bază de examen scris la Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Arabă, Chineză, Japoneză, Turcă, iar pentru 
Italiană, Portugheză, Rusă, Cehă, Bulgară, Sârbă, Ucraineană, Maghiară se intră pe baza mediei de Bacalaureat.
 
Limba şi literatura Suedeză A* - Limba şi literatura modernă B (Engleză, Franceză,Germană, Neerlandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Persană, Hindi, Coreeană, Latină, Rusă) /Limba şi literatura română B** -  - 25 de locuri - examen scris.
 
 
*(nu sunt permise următoarele combinaţii de limbi: Spaniolă-Italiană, Portugheză-Rusă (indiferent de ordine); Portugheză (A)-Latină(B), Rusă (A)-Latină (B).
** Dosar depus pentru autorizare.
 
Filologie clasică (Limba şi literatura latină A - Limba şi literatura greacă veche B) -  - 50 de locuri - se intră pe baza mediei de Bacalaureat.
 
Limbi moderne aplicate - 270 de locuri - se intră pe baza mediei de Bacalaureat.
 
Traducere şi interpretare  - 180 de locuri - examen scris.
 
Studii americane - 50 de locuri - se intră pe baza examenului scris şi a mediei de la Bacalaureat.
 
Studii iudaice  - 25 de locuri - se intră pe baza mediei de la Bacalaureat.
 
Facultatea de Litere 
 
Facultatea de Litere organizează în 2016 concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă: Limba şi literatura română – O limbă şi literatură străină, Etnologie, Comunicare şi relaţii publice, Comunicare şi relaţii publice – IFR, Ştiinţe ale informării şi documentării, Studii europene, Asistenţă managerială şi secretariat
 
Pentru admiterea la toate programele de studii, cu excepţia specializării Comunicare şi relaţii publice (forma de învăţământ frecvent), se organizează concurs de dosare ce constă în:
 
    nota probei scrise la Limba şi literatura română de la bacalaureat, care reprezintă două treimi din media de admitere;
    media celorlalte probe scrise de la bacalaureat, care reprezintă o treime din media de admitere;
    scrisoare de intenţie, notată cu admis/respins.
 
Modalitatea de admitere la specializarea Comunicare şi relaţii publice (forma de învăţământ frecvent) constă într-un test de o oră de Comunicare scrisă în limba română.
 
Facultatea de Matematică şi Informatică
 
Facultatea de Matematică şi Informatică organizează  concurs de admitere la următoarele domenii de studii universitare de licenţă: Matematică, Informatică, Tehnologia Informaţiei
 
Modalitatea de admitere presupune 80% media de la examenul scris şi 20% media examenului de bacalaureat.
 
Examenul scris constă într-o probă de 3 ore. Candidaţii au de tratat 2 subiecte, la alegere, astfel:
 
La Domeniul Matematică, candidaţii au de ales 2 subiecte dintr-o listă de 4: informatică, analiză matematică, algebră, geometrie şi elemente de trigonometrie.
 
La Domeniul Informatică, candidaţii au de ales 2 subiecte dintr-o listă de 4: informatică, analiză matematică, algebră, geometrie şi elemente de trigonometrie, dar subiectul de informatică e obligatoriu.
 
La Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, candidaţii au de ales 2 subiecte dintr-o listă de 4: matematică, informatică şi fizică, dar subiectul de matematică e obligatoriu.
 
Studiile de licenţă la specializarea Informatică sunt organizate şi pentru forma de învăţământ la distanţă (ID), iar forma de admitere este reprezentată de media aritmetică dintre nota obţinută la disciplina matematică la examenul de bacalaureat – în cazul candidaţilor aflaţi la prima facultate şi nota obţinută pe baza prezentării unei scrisori de motivaţie.
 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei organizează  concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă: Psihologie, Pedagogie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREŞTI, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUZĂU, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar FOCŞANI, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREŞTI, Pedagogie în limba engleză.
 
 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează  concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă: Antropologie, Resurse umane, Sociologie, Asistenţă socială, Asistenţă socială (ID)

Modalitatea de admitere constă într-un concurs de dosare bazat pe eseul motivaţional (evaluat cu admis/respins), iar media de admitere va lua în calcul notele obţinute la Bacalaureat la următoarele probe:

    50% nota probei scrise la Limba şi literatura română;
    50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică şi argumentare).

Facultatea de Ştiinţe Politice 

Facultatea de Ştiinţe Politice organizează în 2016 concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă: Ştiinţe politice ( în lb.română, engleză sau franceză), Studii de securitate, Relaţii Internaţionale şi Studii europene (în lb. engleză)

Concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice, pentru toate programele de studii unviersitare de licenţă, constă în două probe:

    Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba română, notată cu admis/respins;
    Media obţinută la examenul de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie pe ultimul loc se va face în funcţie de: a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat; b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

Facultatea de Teologie Ortodoxă organizează concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă: Artă sacră, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Pastorală. Aici sunt 410 locuri în total.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică şi Asistenţă Socială organizează concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă:Teologie romano-catolică asistenţă socială, Studii religioase

Modalitatea de admitere la Facultatea de Teologie Romano-Catolică şi Asistenţă Socială, pentru ambele programe de studii universitare de licenţă constă într-un concurs de dosare plus un colocviu.
 
Facultatea de Teologie Baptistă organizează concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă:

Teologie Baptistă asistenţă socială

 Concursul de admitere la Facultatea de Teologie Baptistă constă în două probe:

Proba 1: Scrisoare de motivaţie- probă eliminatorie, notat cu calificativul Admis/Respins 60%

Proba 2: Media examenului de bacalaureat 40%
 
 
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările