Larissa Luica
Director Departamentul de Comunicare LSRS