50 de ani de EAU. Emiratele Arabe Unite, lider global la capitolul inovaţie în domeniul sănătăţii

50 de ani de EAU. Emiratele Arabe Unite, lider global la capitolul inovaţie în domeniul sănătăţii

Foto AFP

Emiratele Arabe Unite ocupă locul 22 în Indexul mondial al inovaţiei în domeniul sănătăţii, cu un scor general de 44,68, şi locul 24 la calitatea îngrijirii medicale. Mai mult, au cel mai mare punctaj la Sustenabilitatea fiscală (#4, 72,61), datorită raportului scăzut al datoriei/PIB (19,7%) şi creşterii reduse a cheltuielilor publice.

Ştiri pe aceeaşi temă

Considerând că „inovaţia în sectorul sănătăţii are o mare importanţă datorită impactului asupra dezvoltării sociale şi economice, acest lucru fiind ilustrat de scopul societăţilor avansate de a dezvolta un sistem de sănătate bazat pe cele mai bune standarde internaţionale şi de a spori calitatea vietii“, Ministerul Sănătăţii şi Prevenirii (MOHAP) urmăreşte ca Emiratele Arabe Unite să devină o destinaţie internaţională de top pentru un viitor durabil în asistenţa medicală inteligentă. Se urmăreşte dezvoltarea cercetării în domeniu, stabilirea de parteneriate locale şi internaţionale, astfel încât să fie bine pregătite pentru a face faţă bolilor viitoare, prin integrarea tehnologiei în metodele de diagnostic şi terapeutice, prin utilizarea datelor analitice şi îmbunătăţirea gradului de pregătire pentru prevenirea bolilor şi epidemilor, pe lângă studierea lor proactivă.

Obiectivele strategiei de inovare:

* Furnizarea de servicii de sănătate şi terapeutice bazate pe tehnologie avansată, cum ar fi chirurgia robotică şi telemedicina.

* Dezvoltarea industriilor farmaceutice si biotehnologice.

* Dezvoltarea cercetării medicale pentru a trata bolile prevalente, cum ar fi diabetul şi obezitatea.

* Crearea de sisteme tehnologice avansate pentru gestionarea sistemului de sănătate.

* Promovarea unui stil de viaţă sănătos prin utilizarea tehnologiei inteligente în scopuri preventive.

„În contextul modern de astăzi al tehnologiilor transformatoare, creşterea uriaşă a informaţiilor şi a datelor ce revoluţionează asistenţa medicală la nivel global, în Emiratele Arabe Unite sistemul de sănătate a evoluat semnificativ în ultimul deceniu sub guvernarea unui organism de reglementare federal – Ministerul Sănătăţii (MoH) – şi a două autorităţi de reglementare la nivel de Emirat – Departamentul de Sănătate din Abu Dhabi (DOH) şi Autoritatea de Sănătate din Dubai (DHA)“, susţine Jad Bitar, Managing Director and Partner & Emile Salhab, Managing Director and Partner, Boston Consulting Group Middle East.

Privind în perspectivă, oamenii de afaceri din Emiratele Arabe Unite au declarat pentru GE Global Innovation Barometer că inovaţiile care folosesc inteligenţa artificială (AI) vor fi „şi mai importante după COVID”, 77%  dintre aceştia fiind de acord că AI şi învăţarea automată vor fi importante „datorită beneficiilor pe care le are pentru activitatea de lucru“.

„În vreme ce companiile din domeniu din Emiratele Arabe Unite văd inovarea ca o prioritate strategică, în special în mijlocul pandemiei, este importanta promovarea si colaborarea guvernamentală şi a industriei pentru a stimula inovaţia localizată”, a declarat Dalya Al Muthanna, preşedinte şi CEO al GE Gulf.

„Acesta este o dovadă puternică a viziunii de succes a Emiratelor Arabe Unite în crearea unui mediu propice inovaţiei, în special prin valorificarea posibilităţilor tehnologiilor avansate in domeniul sanătăţii”, mai susţine sursa citată.

Departamentul de Sănătate-Abu Dhabi (DoH) este primul organism de reglementare în domeniul sănătăţii din regiune şi al doilea la nivel global care a adoptat şi dezvoltat „Modelul de sănătate a populaţiei“ (PHM). Acest program contribuie la adoptarea de măsuri preventive împotriva bolilor cardiovasculare şi la reducerea numărului de cazuri şi complicaţii în rândul rezidenţilor din emirat prin furnizarea de date care vor permite profesioniştilor din domeniul sănătăţii să livreze recomandările şi programele preventive necesare pacienţilor, arată Emirates News Agency.

Modelul implică aplicarea conceptelor de sănătate publică pentru a gestiona bolile cronice printr-o abordare cuprinzătoare de analiză a datelor şi identifică metode şi intervenţii pentru a îmbunătăţi rezultatele pacienţilor, controlând în acelaşi timp costurile globale. Informaţiile colectate pot ajuta, de asemenea, la identificarea şi rezolvarea lacunelor în îngrijirea pacientului.

***

The United Arab Emirates, a global leader in healthcare innovation

The United Arab Emirates ranks 22nd in the Global Health Innovation Index, with an overall score of 44.68, and 24th in quality of care. Moreover, they have the highest score of Fiscal Sustainability (#4, 72.61), thanks to their low debt-to-GDP ratio (19.7%) and low growth of public spending.

Considering that "innovation in the health sector is of great importance due to its impact on social and economic development, as illustrated by the pursuit of advanced societies to develop a healthcare system based on the best international standards and to enhance the quality of life", the Ministry of Health and Prevention (MOHAP) aims for the UAE to become a leading international destination for a sustainable future in smart healthcare. It aims to develop research in the field, establish local and international partnerships so that it is well prepared to deal with future ailments by integrating technology into diagnosis and therapeutic methods, using analytical data and improving the level of training to prevent diseases and epidemics, in addition to proactively studying them.

Innovation strategy objectives:

* Providing healthcare and therapy services based on advanced technology, such as robotic surgery and telemedicine.

* Developing the pharmaceutical and biotechnology industries.

* Developing medical research to treat prevalent diseases such as diabetes and obesity.

* Creating advanced technological systems to manage the healthcare system.

* Promoting a healthy lifestyle through the use of smart technology for preventive purposes.

"In today's modern context of transformative technologies, huge growth in information and data revolutionizing healthcare globally, the healthcare system in the UAE has evolved significantly over the past decade under the governance of one federal regulator - the Ministry of Health (MoH) - and two Emirate-level regulators - the Abu Dhabi Department of Health (DOH) and the Dubai Health Authority (DHA)," says Jad Bitar, Managing Director and Partner & Emile Salhab, Managing Director and Partner, Boston Consulting Group Middle East.

Looking forward, Emirati entrepreneurs surveyed for the GE Global Innovation Barometer declared that innovations using artificial intelligence (AI) will be "even more important after COVID," with 77% agreeing that AI and machine learning will be important "because of the benefits it has for business activity".

"While UAE companies in the industry see innovation as a strategic priority, especially in the midst of the pandemic, governmental and industry advocacy and collaboration is important to stimulate localized innovation," said Dalya Al Muthanna, President and CEO of GE Gulf.

"This is a strong testament to the UAE's successful vision in creating an environment favourable to innovation, particularly by leveraging the possibilities of advanced healthcare technologies," the source added.

The Department of Health-Abu Dhabi (DoH) is the first health regulator in the region and the second globally to adopt and develop the 'Population Health Model' (PHM). This programme contributes to the adoption of preventative measures against cardiovascular disease and to the reduction of cases and complications among residents in the Emirates by providing data that will enable health professionals to deliver the necessary preventive recommendations and programmes to patients, Emirates News Agency reports.

The model involves applying public health concepts to manage chronic diseases through a comprehensive data analysis approach and identifies methods and interventions in order to improve patient results all while controlling overall costs. The information collected can also help identify and address gaps in patient care.

 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările