Intuind nevoile din sectorul medical, s-a produs o schimbare de paradigmă, prin livrarea unui răspuns concret la respectivele nevoi: diversificarea ofertei tipurilor de teste de limba engleză, prin integrarea unui test axat strict pe sectorul medical - OET (Occupational English Test). Printr-o abordare specializată şi profund ancorată în prezent, testul OET face posibilă eficientizarea comunicării în spaţiul medical multicultural. 

Vestea bună este că, la finalul anului 2017, în Bucureşti s-a înfiinţat singurul test venue din estul Europei, unde profesioniştii din domeniul medical pot să susţină testul OET, fie că sunt medici interesaţi de o certificare internaţională a abilităţilor lingvistice, care să le deschidă noi posibilităţi şi orizonturi, fie că sunt asistenţi medicali care urmăresc să se afirme şi să îşi diversifice opţiunile. Cunoaşterea limbajului de specialitate şi capacitatea de a comunica în limba engleză sunt deja standarde de profesionalism, în medicină. 

Oferta universitară, profesională şi de activităţi care vizează educaţia medicală continuă, precum conferinţele, congresele, simpozioanele şi atelierele de lucru, este extrem de diversificată pe plan internaţional. Pentru a face faţă, profesionistul din domeniul medical trebuie să stăpânească limba engleză. Acestui factor i se adaugă şi măsura progresului domeniului medical - în termeni de colaborare, cooperare şi schimb de experienţă internaţională, greu de obţinut fără stabilirea unui limbaj comun. Asta pentru că multe dintre inovaţiile şi descoperirile medicinei prezentului se produc pe plan internaţional, iar profesioniştii trebuie să fie permanent informaţi şi să poată citi ghidurile, rapoartele şi noutăţile care apar, an de an, în domeniu.

Ţinând cont de tendinţele internaţionale şi de factorul globalizării, adaptarea şi regândirea modalităţii de testare lingvistică la nevoile unei pieţe specializate fac din testul OET o adevărată dovadă de vizionarism. Testul a fost dezvoltat constant în ultimii 30 de ani, fiind pentru prima dată autorizat de către Guvernul Australiei, în urma constatării că testele generale de limba engleză acoperă insuficient nevoile de comunicare din domeniul medical. Sistemul de testare OET a fost conceput de o echipă condusă de prof. Tim McNamara, la Universitatea din Melbourne, o instituţie de top, cu experienţă şi în dezvoltarea testului IELTS.

Prin testarea OET se propune nu o competiţie în adevăratul sens al cuvântului faţă de testele de limba engleză deja existente şi recunoscute internaţional, ci, mai degrabă, o adaptare a ofertei la exigenţele şi complexitatea domeniului medical.

Profesionistul din sectorul medical, pe lângă faptul că trebuie să poată comunica tehnic, în funcţie de propria-i specialitate, în limba engleză, are prin natura meseriei şi responsabilitatea să se pună în slujba pacientului şi să îi poată înţelege nevoile, astfel încât să stabilească un dialog eficient cu acesta, chiar şi într-un mediu multicultural. 

Mai mult decât atât, pentru asistenţii medicali interesaţi să se integreze şi să îşi aducă aportul în echipe multidisciplinare de îngrijire, formate din medici specialişti, capacitatea de a comunica în limba engleză este obligatorie. Prin testul OET se stabileşte o punte solidă de legătura dintre profesionişti şi pacienţi, se consolidează relaţia din cadrul echipei, se creşte nivelul profesional şi se aprofundează versatilitatea mediului de lucru în care un profesionist se poate integra, pe parcursul carierei sale, indiferent de ţara în care alege să îşi practice meseria.

Testul OET este recunoscut pe plan internaţional în câteva dintre cele mai dezvoltate ţări ale lumii, precum Noua Zeelandă, Australia, Singapore, Dubai, Anglia şi Irlanda, acoperind nevoile mai multor regiuni ale globului, cultural diferite şi care au standarde diferite dar obiective şi interese similare, care pun pacientul în prim-plan. Această recunoaştere a testului OET demonstrează adaptarea la tendinţele internaţionale şi, mai ales, potenţialul de dezvoltare a unui sector de sănătate naţional prin elemente care îl angrenează în mecanismul progresului global.

Testul se adresează profesioniştilor din mai multe domenii, de la medicină dentară, farmacie, fizioterapie, la medicină veterinară, îngrijirea piciorului, asistenţă medicală dar lista este mai lungă de atât. 

Testul OET Bucureşti poate fi susţinut, în urma achitării unei taxe, la European Examinations Centre. Testul se poate da lunar, în funcţie de programul disponibil pe platforma internaţională a OET

Aceeaşi pagină poate fi explorată şi pentru mai multe detalii.