Trainer al workshop-urilor a fost Rebecca Bush, Education Support Manager OET, venită din Australia, special pentru aceste evenimente. Rebecca Bush s-a arătat încântată de experienţa din România şi de întâlnirile organizate, deopotrivă cu potenţialii candidaţi cât şi cu profesorii.

„Pregătirea candidaţilor este esenţială pentru a face faţă cu succes testului OET. Din acest motiv, am pornit de la premisa că avem nevoie să oferim şi servicii de pregătire. Rezultatul acestor workshop-uri trebuie să fie cel ca, în decursul a câtorva săptămâni, să putem creşte comunitatea furnizorilor de pregătire în OET. Iniţiativa organizării workshop-urilor pentru profesori de limba engleză a venit ca răspuns la interesul tot mai mare faţă de pregătire, identificat în rândul profesioniştilor din sectorul medical”, a explicat Rebecca Bush.

Primul workshop din Bucureşti s-a desfăşurat pe 25 septembrie şi a vizat potenţialii candidaţi, iar următoarele două zile, 26-27 septembrie, au fost destinate profesorilor de limba engleză axaţi să pregătească participanţii la testul OET, după metodologia specifică.

Workshop-ul pentru candidaţi a pus la dispoziţia participanţilor informaţiile de bază despre metoda de testare OET, cu atât mai mult cu cât, din luna septembrie, testarea OET a fost actualizată. Astfel, candidaţii prezenţi la eveniment au avut prilejul să pună întrebări şi să interacţioneze cu reprezentantul OET pentru prima dată în România.

Workshop-ul dedicat profesorilor a avut ca obiectiv dezvoltarea competenţelor acestora, axate exclusiv pe însuşirea limbajului medical, pe metoda de predare şi pe exerciţii practice, ce se pot aplica la cursuri. 

La sediul European Examinations Centre din Bucureşti au fost prezenţi profesori din mai multe oraşe ale ţării care doresc să dezvolte programe de pregătire OET, iar feedback-ul acestora, la finalul celor două zile intense de workshop, a fost unul pozitiv, motivat în special de structura aplicată a metodei de prezentare a informaţiilor şi de noile tehnici de transfer al know-how-ului.

Indiferent de nivelul de cunoştinţe despre sistemul de testare OET avut anterior workshop-ului, profesorii de limba engleză au apreciat ineditul formatului de pregătire pedagogică. Profesorii au dobândit atât noţiunile de bază cât şi o abordare de detaliu, astfel încât şi-au primit răspunsuri la toate întrebările, cu noţiuni concrete despre materiale, proceduri şi tot ceea ce înseamnă metoda de predare necesară OET şi publicului-ţintă.

Totodată, profesorii s-au familiarizat cu etapele originale procesului de testare OET, dar şi cu rolul lor individual în pregătirea candidaţilor, pentru fiecare etapă de test în parte.

Rebecca Bush a identificat un potenţial foarte mare pe care ţara noastră îl are pentru OET şi, chiar dacă, în momentul de faţă, există un singur centru de testare la Bucureşti, European Examinations Centre, Rebecca Bush consideră că, în viitor, vor fi dezvoltate pentru publicul ţintă soluţii de accesare facilă a informaţiei, la nivel naţional.

Totodată, pregătirea şi, ulterior, susţinerea testului OET nu ar trebui văzute doar ca metode destinate strict emigrării personalului medical în ţările vorbitoare de limba engleză, în care certificarea este obligatorie, ci şi ca extindere a capacităţii de înţelegere şi de comunicare în propria ţară, pentru creşterea gradului de informare şi de acces al medicilor români la ghidurile şi rapoartele în limba engleză care apar, an de an, în domeniul foarte specializat al sănătăţii, este de părere Rebecca Bush. 

Testul OET evaluează abilităţile de comunicare în limba engleză ale profesioniştilor din domeniul sănătăţii, pentru următoarele 12 profesii: medicină generală, asistenţă medicală, stomatologie, nutriţie, farmacie, fizioterapie, terapie ocupaţională, optometrie, podiatrie, radiografie, patologie de vorbire şi medicină veterinară.

La nivel mondial, testul OET este disponibil în peste 100 de centre din 40 de ţări. Modalitatea de examinare consta în următoarele patru teste: Listening, Reading, Writing, Speaking.

Testarea OET este susţinută, în exclusivitate, pentru Romania şi Europa de Sud-Est, prin European Examinations Centre, Bucureşti (EECentre.ro).

 European Examinations Centre (EEC) este o instituţie autorizată de Cambridge English Language Assessement, CaMLA şi ÖSD şi - de acum - de către Trinity College London - să furnizeze în Romania, examenele de certificare a cunoştinţelor lingvistice pentru limba engleză şi limba germană.

EEC a devenit, în cei peste şapte ani de existenţă, un standard de referinţă în România pentru organizarea examenelor lingvistice internaţionale.

Mai multe detalii pe eecentre.ro/eec