„Nu stă nimeni în interdicţiile lor abuzive, trăim în epoca mulţimilor deştepte şi a tehnologiei, iar dacă ei cred că organizarea unionistă stătea într-o persoană, se înşală amarnic.”

George scrie exact aşa cum e. Lucid, articulat, fără echivocuri laşe. Diagnosticând impecabil labirintul, volumul recent publicat ne pune în faţă oglinda rece a curajului sau laşităţii noastre de a ne mântui ca neam, împlinind ce avem de împlinit pentru noi înşine şi pentru istorie. Pentru mine, excepţională este analiza chirurgicală microscopică a duplicităţii cameleonice a tuturor celor care au întreţinut iluzia statului Republica Moldova, daţi în fapt cu nume şi prenume. Deopotrivă informaţie şi manifest, cartea marchează un punct de inflexiune limpede ca lumina zilei pe calea reunificării noastre fireşti, aşa cum se cuvine.

George Simion scrie acum istorie pe viu, la modul propriu, şi ne învaţă, o dată în plus, leadership real, ca la carte.

E foarte bine aşa.

România noului val exercită, deja, puterea.

Bucureşti, mai-august 2017