Autorencezarea online este o noutate a acestui recensământ, primul complet digitalizat în istoria cercetărilor statistice exhaustive (totale) privind populaţia şi locuinţele, începând cu culegerea datelor, continuând cu procesarea, verificarea, analizare şi diseminarea acestora. România se află la al treisprezecelea recensământ în istoria statisticii oficiale şi al patrulea după Revoluţia din 1989.

Până la RPL-runda 2021, datele privind caracteristicile socio-demo-economice ale populaţiei şi cele care descriu condiţiile de locuit erau culese prin administrarea faţă în faţă (face-to-face – F2F) a unui chestionar de către recenzori (operatori statistici). Ultimul recensământ la care am utilizat chestionarul pe suport de hârtie a fost RPL-runda 2011. Reamintesc faptul că, la Recensământul General Agricol-runda 2020, desfăşurat anul trecut, am utilizat pentru prima dată chestionarul în format digital, instalat pe o tabletă electronică, beneficiind de un sistem de operare inovativ (Survey Solutions), dezvoltat de specialiştii Institutului Naţional de Statistică în colaborare cu experţi ai Băncii Mondiale în România. În prezent, metoda tradiţională de culegere a datelor pe baza chestionarului pe suport de hârtie se mai utilizează în câteva ţări din Europa: Albania, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Muntenegru, Republica Moldova.
 
Potrivit precizărilor prof. univ. dr. Tudorel Andrei, preşedintele INS, în cadrul rundei 2021 a recensămintelor, în ţările UE care au finalizat recensământul, s-au obţinut următoarele procente de autorecenzare: Bulgaria (34%), Croaţia (40%), Portugalia (99,3%), Anglia şi Ţara Galilor (88,9%) şi Slovacia (86%). Italia, la recensământul din 2011, a avut o cotă de autorecenzare de 33,4%. Ponderea persoanelor autorenzate în populaţia rezidentă totală reprezintă şi o măsură a deţinerii de competenţe digitale în rândul populaţiei. (1)
 
În această etapă a RPL-runda 2021 (14 martie – 15 mai 2022), fiecare dintre noi se poate autorecenza online beneficiind de confortul şi liniştea locuinţei proprii, evident, ţinând cont de conectarea gospodăriei la serviciile reţelei de Internet şi a dotării cu echipamente electronice (PC, laptop, tabletă electronică, telefon inteligent). În legătură cu acest aspect, menţionez că, potrivit datelor furnizate de INS din cercetarea statistică privind accesul populaţiei la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, în anul 2021, din totalul gospodăriilor din România, 80,8% au acces la reţeaua de internet de acasă, în creṣtere cu 2,6 puncte procentuale faţă de anul anterior. (2)
 
Aceeaşi cercetare statistică mai arată că proporţia persoanelor de 16-74 ani care au folosit vreodată internetul a fost de 88,6%, cu 2,7 puncte procentuale mai mult faţă de anul anterior (2020). Pandemia de COVID-19 a sporit competenţele digitale ale populaţiei. În anul 2021, circa 8 din 10 dintre gospodăriile din România (80,8%) au avut acces la reţeaua de internet de acasă. În mediul urban, 86,9% dintre gospodării sunt conectate la internet, iar în mediul rural doar 73,1% dintre gospodarii. Prin urmare, există condiţii (acces la internet şi dispozitive electronice) pentru ca populaţia rezidentă a ţării să beneficieze de avantajele autorecenzării online la RPL-runda 2021.
 
Fiecare persoană, indiferent de cetăţenie, cu reşedinţa obişnuită în România (pentru o perioadă de cel puţin 12 luni) se poate autorecenza în 2 paşi:
 
  1. persoana accesează platforma de autorecenzare şi completează formularul de pre-înregistrare pentru ea însăşi şi pentru membrii gospodăriei din care face parte;
  2. persoana care a făcut pre-înregistrarea şi membrii gospodăriei sale (pe care i-a trecut în formularul de pre-înregistrare) vor primi un link la adresa/adresele de email indicate, fiecare link conducând la chestionarul individual de recensământ; la finalul chestionarului, după completare, se apasă butonul ,,Finalizare” şi chestionarul completat este transmis în baza de date a recensământului.
 
Toate persoanele care se autorecenzează trebuie să completeze chestionarul în funcţie de situaţia avută la momentul de referinţă al recensământului care este ora ,,00:00” din ziua de 1 decembrie 2021. Persoanele salariate care se autorecenzează online vor beneficia de o zi de concediu plătită, care se obţine pe baza adeverinţei generate de platforma de autorecenzare, ulterior prezentată angajatorului. (3)
 
Chestionarul de la RPL-runda 2021 este dinamic, întrebările sunt generate în funcţie de răspunsul oferit la întrebarea anterioară (de exemplu persoanelor de sex masculin nu li se va deschide întrebarea referitoare la numărul copiilor născuţi-vii). Dacă în timpul completării chestionarului de recensământ se ivesc situaţii de întrerupere, se poate relua oricând completarea de la momentul apariţiei situaţiei respective. Tot ceea ce trebuie făcut este să accesăm chestionarul de recensământ din emailul primit după preînregistrare. Odată finalizat chestionarul, se verifică „starea întrebărilor”, dacă este necesar se fac corecţii, după care se transmite chestionarul prin apăsarea butonului Finalizat către baza de date a recensământului.
 
Persoanele care întâmpină dificultăţi în procesul de autorecenzare online se pot adresa unui recenzor special (autorecenzare asistată - ARA) instruit de către INS prin direcţiile teritoriale de statistică. Autorecenzarea asistată (ARA) reprezintă acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor cuprinse în programul de observare al recensământului este efectuată de către persoana însăşi, cu sprijinul unui recenzor. (4)
 
Autorecenzarea asistată se poate realiza de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzează, sub îndrumarea recenzorului ARA, sau de pe tabletele electronice puse la dispoziţie de Unităţile Judeţene pentru Implementarea Recensământului (UJIR-uri) prin intermediul primăriilor şi instalate în spaţii special amenajate. Recenzorii pentru autorecenzarea asistată îşi desfăşoară activitatea în perioada 14 martie – 15 mai 2022. Locurile în care sunt instalate posturile pentru desfăşurarea autorecenzării asistate sau fost amenajate prin grija primarului fiecărei localităţi, prin consultare cu reprezentanţii UJIR, punctele de lucru fiind deja operaţionale şi semnalizate pentru a fi uşor identificate.
 
Recenzorul ARA are în gestiune două tablete astfel încât să poată asista, concomitent, două persoane care îi solicită acest serviciu şi 2 exemplare de chestionar martor în limba română; în unităţile administrativ-teritoriale unde ponderea populaţiei aparţinând unei minorităţi naţionale depăşeşte pragul de 20% prevăzut de legislaţia în vigoare se vor asigura şi 2 exemplare de chestionar în limba minorităţii naţionale respective. Tableta electronică este conectată la internet şi dispune de o adresă de email dedicată recenzorului ARA spre a fi utilizată pentru realizarea pre-înregistrării persoanelor asistate (în cazul în care acestea nu dispun, în prealabil, de o adresă de e-mail) şi ulterior, pentru primirea link-urilor de unde oamenii să poată să îşi acceseze propriile chestionare electronice.
 
Persoanele care din diverse motive nu vor reuşi să se autorecenzeze, în perioada 16 mai – 17 iulie 2022, vor fi vizitate de către un recenzor care prin intermediul unei tablete electronice va colecta datele de la reşedinţa obişnuită a acestora. Populaţia trebuie să ştie că participarea la recensământ şi furnizarea de informaţii corecte şi complete fie prin metoda autorecenzării, fie prin intermediul interviului faţă în faţă cu un recenzor ARA sunt obligatorii. Refuzul de a furniza informaţiile solicitate sau de a primi vizita recenzorului, precum şi furnizarea de informaţii incorecte constituie contravenţii şi se sancţionează, în conformitate cu prevederile OUG nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor runda 2021, modificată şi aprobată prin Legea nr. 178/ 2020.

1 Tudorel Andrei, „Noutăţi privind Recensământul populaţiei şi locuinţelor organizat în România în anul 2022”, platforma Contributors.ro, ultima accesare 14 martie 2022.

2 INS, Accesul populaţiei la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, în anul 2021, ultima accesare 14 martie 2022.

3 Pentru informaţii detaliate privind autorecenzarea online, vezi www.recensamantromania.ro, ultima accesare 14 martie 2022.

4 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.178/2020, cu modificările şi completările ulterioare.