Orbiţi de accentele din ce în ce mai stridente şi deplasate ale acestei lupte oarbe, politicienii noştri uită să vă informeze asupra faptului că se mai întâmplă şi altceva în spaţiul european, că există dezbateri, măsuri şi iniţiative care s-ar putea chiar să ne intereseze şi din care să putem face parte, pe banii lor, dacă vrem şi ştim să aplicăm lecţiile europene.

Cea mai nouă şi mai interesantă dintre iniţiative este propunerea de ieri a Comisie Europene care se va regăsi pe masa de lucru a viitorului Consiliu European din decembrie: pachetul de iniţiative Youth Employment Package. Iniţiativă susţinută de mai mult timp de socialiştii europeni, ea a fost acum dezvolvată şi definitivată de Lazslo Andor, unul dintre cei mai tineri şi competenţi comisari europeni şi s-ar putea să devină una dintre componentele de mare succes ale viitoarei politici de coeziune socială.

Se pleacă de la o realitate absolut îngrijorătoare: în acest moment, la nivel european, există 5,5 milioane de şomeri tineri, alţi 1,5 milioane muncesc în condiţii precare, în multe ţări europene 50% din tineri nereuşind să-şi găsească un loc de muncă.   Rata şomajului tinerilor este de mai mult de două ori mai mare decât a adulţilor (22,7% faţă de 9,2% în al doilea trimestru din 2012) şi este în continuă creştere în ultimii patru ani. Atunci când totuşi găsesc de lucru, tinerii au slujbele cele mai instabile, 42% dintre ei, la nivel european, muncind pe contracte temporare (procentaj de patru ori mai mare ca al adulţilor) şi 32% au jumătăţi de normă, de două ori mai mult decât adulţii. În fine, 54% dintre tinerii cu nivel de studiu redus nu-şi găsesc de lucru şi creşte îngrijorător procentul celor care nici nu caută de muncă şi nici nu sunt antrenaţi în procesul de pregătire sau de învăţământ (în 2011, 12,9% din tinerii europeni se aflau  în această situaţie, cu 2% mai mult decât în urmă cu cinci ani).

Măsurile propuse acum de Comisia Europeană, în măsura în care statele membre le vor lua în considerare şi le vor şi aplica, pot aduce nişte îmbunătăţiri spectaculoase, bazate pe un efort considerabil din fondurile europene. Scopul este că "toţi tinerii în vârstă de până la 25 de ani să primească o ofertă de calitate pentru un loc de muncă, educaţie permanentă, un loc de exercitat ucenicie sau pregătire profesională specifică în maximum patru luni de la terminarea şcolii sau de la începerea activităţii.  Recomandarea propusă cere statelor membre să stabilească parteneriate solide cu antreprenorii...să asigure intervenţia promtă a serviciilor sociale şi a altor parteneri sociali care sprijină tineretul, să ia măsuri favorabile în scopul de a permite integrarea pe piaţa muncii, în acest scop să folosească din plin Fondul European de Solidaritate ca şi cellelalte fonduri structurale...În fine, anunţa aşa numita European Alliance for Apprenticeships ".

Prima discuţie importantă, inclusiv cu propuneri pentru constituirea unui capitol financiar special pe aceste probleme în cadrul Fondului European de Solidaritate va avea loc azi, 6 decembrie, la reuniunea miniştrilor UE ai muncii şi problemelor sociale, formula finală urmând să fie integrată în bugetul multi-anual 2014-2020.

Ce ar trebui să ne intereseze în primul rând este faptul că programul permite ca, după identificarea corectă a ţintelor naţionale (tineri şomeri sau aflaţi în situaţie de excluziune socială), fiecare dintre statele membre poate apela la structurile de sprijin speciale care vor exista în capitolul dedicat din Fondul European de Solidaritate, încercând astfel să refacă echilibrul de pe piaţa muncii şi activând o certă pârghie de creştere economică.

Sigur că e interesant, dar aţi auzit cumva că politicienii noştri ar fi preocupaţi de această discuţie? Discuţia despre bugetul european se compune din nenumărate astfel de capitole de reale oportunităţi, numai că cineva ar trebui să le şi ia în seamă...