Astfel, mă bucur să fii întâlnit un intelectual cu studii academice înalte, militare dar şi civile, fiul al Ţării Loviştei, cu o cunoaştere remarcabilă însoţită de iubirea universului rural, un împătimit al cauzei identităţii naţionale şi spirituale întemeiate pe valorile civilizaţiei rurale: gl.lt.(r) Olimpiodor Antonescu, în plină vigoare şi cu o gândire tânără, modernă, aşa cum mi-am dorit ca să fiu împăcat sufleteşte.

Astăzi, anunţând această investire în demnitatea de preşedinte a unui important ONG de utilitate publică, vă ofer un prim argument prin acordarea Premiilor anuale ale Fundaţiei, ediţia a XXIII-a, reprezentând viziunea preşedintelui actual căruia Fondatorul i-a acordat o preţuire deosebită:

„Premiile Fundaţiei Naţionale pentru Civilizaţie rurală „Nişte tarani

Editia a XXIII- a – Bucureşti – decembrie 2020

Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie Rurală „NIŞTE ŢĂRANI”, consecventă principiilor sale de a evidenţia şi de a pune în lumină creaţiile şi realizările din diferite domenii care au în centrul atenţiei mediul rural şi ţăranul român, a acordat şi în acest an premii unor personalităţi academice, universitare, culturale, literare, artistice, jurnalistice, din administraţie sau mediul de afaceri care au contribuit la formarea şi afirmarea în România a unui nou univers spiritual ţărănesc.

Ceremonia de decernare a premiilor anuale ale Fundaţiei s-a desfăşurat joi, 10 decembrie 2020, în Bucureşti la Hotelul Marshal Garden, într-un mod inedit, datorită situaţiei epidemice în care se află ţara noastră, cu participarea laureaţilor „de la distanţă” (on line), ca şi a fondatorului Fundaţiei, scriitorul DINU SĂRARU, în prezenţa preşedintelui Fundatiei, gl.lt.(r) dr. OLIMPIODOR ANTONESCU.

În acest an, pe lângă marele premiu, s-au acordat premii pentru succesele remarcabile obţinute de către cei nominalizaţi în domenii precum: literatura, artele plastice, arta cinematografică, dar şi pentru eficienţă în managementul administraţiei publice locale-rurale, investiţii eficiente în mediul rural, performanţe remarcabile ale studenţilor proveniţi din şcoala ţărănească.

Laureaţii celei de-a XXIII-a ediţii a Premiilor Fundaţiei Naţionale pentru Civilizaţie Rurală „Nişte Ţărani” au fost:

1. MARELE PREMIU – Prof. univ. dr. VALERIU RÂPEANU, pentru cercetarea, luminarea, explicarea, promovarea şi editarea operei lui Nicolae Iorga, act de cultură naţională.

2. MARELE PREMIU – Artistul TUDOR GHEORGHE, muzician, poet, actor, cântăreţ, compozitor, pentru întreaga activitate şi pentru sensibilitatea, complexitatea, amplitudinea şi profunzimea mesajului social transmis prin cântec şi vers în cadrul manifestărilor cultural-artistice produse şi oferite cu generozitate şi afecţiune publicului.

3. Secţiunea Literatură - POEZIE - poetul EMILIAN MARCU, pentru sunetul de clopot al poeziei sale, în care satul românesc este în permanenţă acasă, rostindu-şi în chip tulburător profunzimile şi identitatea.

4. Secţiunea Arte plastice - PICTURĂ - pictorul GHEORGHE DICAN, pentru abnegaţia şi talentul cu care s-a dedicat picturii de şevalet şi pentru susţinerea artelor plastice vâlcene în contextul cultural naţional, rezultat al unei solidarităţi cu lumea Olteniei de sub munte şi cu valorile ei de spiritualitate unice care au dus la recunoaşterea unanimă a acestora.

5. Secţiunea Cinematografie – FILM DOCUMENTAR - domnul ROBERT OCTAVIAN ANTONESCU, pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial prin transpunerea unor demonstraţii de virtuozitate ale artiştilor populari în experienţe educaţionale accesibile în realitatea virtuală (VR) şi disponibile pe platforma educaţională Google Expedition.

6. Secţiunea Administraţie publică locală – Premiul ADMINISTRAŢIE PERFORMANTĂ - domnul IVAN VALENTIN-DUMITRU-IOAN, Primarul comunei Sadu, judeţul Sibiu, pentru priceperea şi înţelepciunea cu care a reuşit să administreze eficient localitatea în beneficiul cetăţenilor săi.

7. Secţiunea Învăţământ/Educaţie – Premiul OLIMPISM ÎN ŞCOALA ŢĂRĂNEASCĂ - domnul sublocotenent POP ADRIAN GABRIEL, pentru rezultate deosebite obţinute în procesul de învăţământ şi instruire în cadrul Academiei de Poliţie – Facultatea de Jandarmi.

8. Secţiunea Afaceri în mediul rural - Premiul INVESTIŢII EFICIENTE ÎN SATUL ROMÂNESC - domnul PETER HURLEY, cetăţean irlandez stabilit în România, pentru investiţiile financiare, dar mai ales sentimentale şi emoţionale, pentru promovarea valorilor spirituale şi tradiţionale ale satului românesc, în mod deosebit prin “Drumul Crucilor”, un drum parcurs pe jos cu opriri pentru rugăciune la fiecare cruce sau troiţă întâlnite în cale şi prin iniţierea şi organizarea festivalului “Satele unite ale României”.

9. Secţiunea Renaşterea satului românesc - Premiul REDEVENIM ŢĂRANI - Asociaţia “Nişte Orăşeni”, domnul OCTAVIAN VIOREL, pentru iniţiativa de a elabora o metodologie utilă autorităţilor publice locale în vederea identificării modalităţilor de convingere a locuitorilor din mediul urban să migreze spre localităţi rurale.

Festivitatea, transmisă online pe pagina de Facebook a Fundaţiei, a fost întregită de alocuţiuni ale premianţilor, care au adresat cuvinte de mulţumire organizatorilor pentru premiile primite.

În intervenţia sa, scriitorul Dinu Săraru, fondatorul Fundaţiei, cel care a avut această laudabilă iniţiativă în 1998 a felicitat laureaţii şi nutreşte speranţa că performanţele remarcabile şi contribuţia la păstrarea identităţii şi demnităţii ţăranului român vor fi apreciate şi premiate şi in anii urmatori de catre FNŢ, de ce nu, într-o stare de normalitate, în Sfânta Biserică din Vioreşti, Vâlcea, construită în 1782, vestită prin Friza Potecaşilor.

Preşedintele Fundaţiei Naţionale pentru Civilizaţie Rurală „Nişte ţărani

gl. lt. (r) dr. Olimpiodor Antonescu”