Guvernul urmează să aprobe vineri indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui centru de arşi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Capitală

Guvernul urmează să aprobe vineri indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui centru de arşi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Capitală

Sectie pentru Arsi, Belgia

Executivul are pe ordinea de zi a şedinţei de vineri, de la ora 12.00, un proiect de hotărâre prin care vor fi aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a Departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Capitală.

Ştiri pe aceeaşi temă

Printr-un alt proiect de OUG va fi înfiinţat Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică. CERT-RO va fi desfiinţat la momentul intrării in vigoare a ordonanţei de urgenţă.

„Finanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat Proiectului privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008 cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii”, arată proiectul de hotărâre a Guvernului.

Pe ordinea de zi figurează şi proiectul de ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

„Prin propunerea de act normativ se urmăreşte crearea unei instituţii de excelenţă noi, respectiv Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, denumit în continuare DNSC, prin desfiinţarea CERT-RO, care să asigure capabilităţile şi performanţa necesare în domeniul securităţii cibernetice la nivel naţional pentru o perioadă de cel puţin 10 ani. În plus, noua instituţie va fi adaptată adecvat, putând face faţă provocărilor pe care dinamicele de dezvoltare tehnologică le vor ridica în spaţiul cibernetic. Astfel, se propune înfiinţarea DNSC, ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO se desfiinţează la momentul intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, precizează nota de fundamentare a OUG.

Un alt proiect de OUG vizează prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială aprobate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu completările ulterioare. 

De asemenea, Executivul are pe ordinea de zi proiectul de OUG privind digitalizarea raporturilor de muncă şi pentru modificarea si completarea unor acte normative. 

Actul normativ urmează să fie adoptat „ţinând cont de evoluţiile în piaţa forţei de muncă şi în relaţiile angajator – angajat şi având în vedere necesitatea instituirii unor relaţii de muncă mai flexibile, care să asigure crearea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, concomitent cu asigurarea nivelului de protecţie al salariaţilor” şi  „având în vedere că unele dispoziţii referitoare la modalitatea de încheiere, modificare şi încetare a contractului individual de muncă prevăd în mod exclusiv semnătura în format letric ceea ce încurajează creşterea birocraţiei, precum şi utilizarea unor resurse materiale şi de timp importante ale angajatorilor, se propune modernizarea relaţiilor de muncă prin introducerea semnăturii electronice avansate sau calificate”, conform documentului.

Proiectul de OUG vorbeşte şi despre „nevoia de eficientizare şi îmbunătăţire continuă a relaţiilor de muncă, precum şi necesitatea simplificării procedurilor specifice activităţii de resurse umane, se impune reglementarea posibilităţii angajatorului de a utiliza semnătura electronică calificată la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract”.

Un alt punct încris pe ordinea de zi a şedinţei de vineri de la Palatul Victoria este proiectul de hotărâre  pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

Totodată, Executivul are în dezbatere şi un proiect de hotărâre pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România runda 2020, precum şi a măsurilor privind implementarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020.

Un alt proiect de hotărâre vine să completeze hotărârea Guvernului 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Printr-un alt proiect de hotărâre, Guvernul va aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sediul Unităţii Militare 0623 Braşov”.

Totodată, Executivul urmează să aprobe, printr-un proiect de hotărâre, bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

În plus, Guvernul aprobă obiectivul de investiţii „Mărirea capacităţii de transport a aducţiunii Gura Râului - Sibiu şi lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Judeţul Sibiu” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia.

Nu în ultimul rând, Executivul are pe ordinea de zi un memorandum  cu tema: „acord de principiu privind contractarea de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut, în valoare de circa 100 mil. EUR, pentru susţinerea proiectului «Şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile»”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările