Soluţia anunţată de ministrul Pricopie, şi ulterior de premierul Ponta (cum că, la nevoie, se pot folosi manualele vechi) arată o uluitoare lipsă de cunoaştere a domeniului: aceste două clase nu pot studia după manuale vechi din simplul motiv că introducerea clasei pregătitoare a condus la necesitatea schimbării programelor de învăţământ. Or, abecedarul şi matematica pentru aceste două clase erau proprii anilor în care clasa pregătitoare nu exista.

Dincolo de acest scandal, nu trebuie uitat pe cel anterior: înfiinţarea ,,colegiilor” în cadrul universităţilor. Măsura viza, în fapt, universităţile particulare (şi în special Universitatea ,,Dimitrie Cantemir”, atât de dragă Ecaterinei Andronescu) care, cu studenţi tot mai puţini, încearcă să supravieţuiască prin asemenea soluţii cel puţin bizare, dacă nu ilegale.

S-a spus de mulţi necunoscători (sindicate, ministrul educaţiei, premier etc.) cum că colegiile se adresează celor care nu au diplomă de bacalaureat şi creditele obţinute la aceste colegii pot fi transferate pentru nivelul de licenţă. Dar în acest caz, Legea 1/2011, art. 44, al. 10 NU permite aşa ceva, căci colegiile nu sunt postliceale (în lipsa diplomei de bacalaureat): ,,creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către universităţi, în baza deciziilor senatului universitar, ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenţă.”

Dacă mai punem la socoteală Ordonanţa de urgenţă 49/2014, ce a mutilat Legea educaţiei avem o imagine extrem de întunecată cu privirea la soarta grea a sistemului naţional de educaţie - ajuns un adevărat pericol la siguranţa naţională a României.

La recentul Consiliu naţional de conducere al Federaţiei Sindicale ,,Alma Mater” s-au ridicat ministerului şi guvernului o serie de solicitări cu privire la finanţare, în special. Soluţia găsită pentru a se încerca presarea guvernului în a-şi respecta îndatoririle şi promisiunile a fost pichetarea Guvernului şi Parlamentului. Înclin să cred că măsura asta va fi un fel de frecţie la un picior de lemn în cazul în care nu e parte a conflictului colectiv de muncă iniţiat de sindicate. Clasa politică e mult prea preocupată de alte teme, încât să fie influenţată de o simplă pichetare.

Acesta e motivul pentru care toţi dascălii, atât din sistemul preuniversitar, cât şi din cel universitar, cer grevă generală. Mă alătur şi eu demersului şi solicit public tuturor sindicatelor, federaţiilor din universităţi, federaţiilor de ramură şi federaţiilor naţionale să iasă din letargie, să depăşească aspectele politice ale conflictului, să dea dovadă de curaj în respectarea îndatoririi legale de apărare a intereselor salariaţilor cu scopul declanşării grevei în sistemul naţional de educaţie. Şi pentru că la Iaşi, consiliul Alma Mater a discutat despre multe aspecte legate de salarizare (nerepartizarea sumelor reţinute din finanţarea de bază a universităţilor, în proporţie de 10%; salarizarea personalului nedidactic şi includerea sporului de vechime în salariul de bază; neplata drepturilor salariale după Legile 221/2008, 330/2009, 285/2010; neindexarea salariilor etc.), îi solicit domnului Anton Hadăr şi celorlalţi lideri de sindicat să adauge pe lista de revendicări şi următoarele cerinţe: 1. alocarea de la bugetul de stat pentru anul 2015 a minimum 6% din PIB (în conformitate cu art. 8 din Legea educaţiei); 2. pentru activităţile de cercetare, alocarea de la bugetul de stat pentru anul 2015 a minimum 1% din PIB; 3. eliminarea discriminării gradelor didactice conferenţiar, lector şi asistent - în raport cu profesorul universitar (pentru cine nu ştie, salariul net (cu vechime, spor doctorat etc.) este: prof. univ. 3500 lei , conf. univ. 1800 lei, lect. univ. 1500 lei, asist. univ. 1200 lei); 4. eliminarea politizării instituţiilor de învăţământ etc.