Într-un articol anterior, făceam o scurtă analiză a romglezei, menţionând substantive, adjective şi verbe calchiate după engleză. La acea dată, pronumele nehotărât încă nu se aşezase atât de comod în mijlocul predicatului nominal care, potrivit manualelor de gramatică de gimnaziu, este alcătuit dintr-un verb copulativ şi unul sau mai multe nume predicative. Astfel, în enunţuri cu subiect inanimat, structura este fracturată, dând naştere unor exemple precum: „Scopul său este unul clar”; „Demersul înregistrat a fost unul nepotrivit”; „Situaţia va fi una foarte dificilă”; „Preocuparea pentru starea de sănătate este una importantă”; „Relaţia dintre cele doua familii este una excepţională”.

Influenţa englezei este uşor de intuit, însă trebuie precizat că o propoziţie precum „The decision was a difficult one” nu ar trebui să aibă drept echivalent în română o propoziţie care să conţină un pronume nehotărât. În forma corectă enunţurile din paragraful anterior devin: „Scopul său este clar”; „Demersul înregistrat a fost nepotrivit”; „Situaţia va fi foarte dificilă”; „Preocuparea pentru starea de sănătate este importantă”; „Relaţia dintre cele două familii este excepţională”. Pare ciudat că banalul nume predicativ are nevoie de o explicaţie care, până recent, ar fi fost redundantă. Totuşi, presa a adoptat cu voluptate noul calc, după cum indică următoarele exemple: „Acest episod de astăzi este unul în regulă”; „Şi deşi medicii spuneau că evoluţia este una bună, solista Operei din Iaşi a fost mutată la Terapie Intensivă”; „Calea până la pace se anunţă una lungă”; „Situaţia din regiune devine una din ce în ce mai critică”; „Anul va fi unul dificil pentru afaceri”; „Acest tip de decizie este unul legitim, firesc”; „Moda era una filosovietică”. Site-ul unui club turistic informează: „[…] demersul este unul dificil chiar şi când dispui de o echipă mare”. Un site care oferă sugestii pentru amenajarea apartamentului se arată mai generos: „[...] mesajul transmis de rezultatul transformării acestui apartament este unul familial, atmosfera conturată fiind una relaxantă”. De ce ultimul exemplu nu a putut fi redat sub forma „[...] mesajul transmis de rezultatul transformării acestui apartament este familial, atmosfera conturată fiind relaxantă” rămâne un mister, după cum rămâne de neînţeles pasiunea pentru o proptea transformată în accesoriu presupus elegant.

După cum am menţionat, în toate aceste exemple subiectul este inanimat. Nu am remarcat, deocamdată, noua formă a numelui predicativ folosită alături de subiecte animate. Dacă ea există, nu se poate înfăţişa decât în enunţuri precum: „Copilul era unul cuminte”; „Vecina sa este una grasă”; „ Toţi prietenii Ioanei sunt unii de încredere”; „Câinele este unul agresiv.” Şi mai plastică ar fi situaţia în care numele predicativ redă o situaţie temporară – „Oamenii erau unii îngrijoraţi”; „Copilul este unul obosit”, „Femeia este una tristă, abătută”; „Participanţii la eveniment erau unii nervoşi”; „Unchiul său este unul beat.”

Folosirea pronumelui nehotărât însoţit de adjectiv este, însă, corectă în enunţuri lipsite de predicat nominal. Iată câteva exemple: „Latina are nu doar o componentă comunicativă, ci şi una culturală”; „Strategia nu oferă o soluţie reală, ci una aparentă”; „Medicul a propus atât un tratament rapid, cât şi unul îndelungat”; „Profesorul a înlocuit metodele greoaie cu unele accesibile”. În aceste cazuri, pronumele reia substantivul menţionat în prima parte a frazei.

Dincolo de influenţa englezei, e greu de intuit ce altă notă de snobism a determinat apariţia freneziei de a însoţi numele predicativ cu pronumele nehotărât. Însă redundanţa nepercepută de practicanţii formulei pare să transforme această modă într-un nou capriciu demn de coana Chiriţa.