Acestea sunt întrebări valide, şi sunt doar o parte dintre temele care ar trebui să ne preocupe atunci când ne gândim la viitor. Dacă vrem să avem un viitor echilibrat, atât noi cât şi copiii noştri, ar trebui să ne punem problema educaţiei (mai ales în acest an în care sistemele de învăţământ au fost date peste cap în toată lumea). Apoi, să ne gândim ce fel de sistem de sănătate publică ne dorim, sau cât de limpede şi curată vrem să fie apa pe care o vom bea sau în care vom înota. Să ne întrebăm cum ar trebui să arate un sistem echitabil de producţie şi consum, cum să atenuăm nedreptăţile din lume sau cum să profităm cel mai bine de potenţialul extraordinar pe care îl oferă digitalizarea şi progresul tehnologic.

Subiectele menţionate mai sus ne influenţează hotărâtor viaţa, iar abordarea lor coerentă, în corelaţie şi cu înţelepciune, se materializează în ceea ce numim sub titlul generic dezvoltare durabilă; adică o viziune cuprinzătoare asupra activităţilor umane şi a impactului acestora pe termen lung, însoţită de un set de acţiuni care să asigure faptul că urmaşii noştri vor avea şi ei acces la resursele de care ne bucurăm noi astăzi. 
 
Statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au decis că este nevoie de o abordare comună, pentru că nicio ţară, oricât de puternică ar fi, nu poate soluţiona singură provocările la nivel global, cum ar fi, de exemplu, cele legate de mediu sau de inegalităţi. De aceea a fost adoptată Agenda 2030, o strategie pe termen mediu, la care s-au aliniat toate statele lumii şi care este puternic susţinută de Uniunea Europeană. România colaborează în înţelegerea, analiza şi ţinerea sub control a acestui tip de probleme. În urmă cu doi ani, ţara noastră şi-a definit Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, care are la bază cele 17 Obiective ale Dezvoltării Durabile (ODD) ale Agendei 2030.
 
Pentru a permite cetăţenilor să înţeleagă cât mai bine acest demers, şi pornind de la constatarea că există o asemănare extraordinară între comportamentul unei societăţi care îşi asumă principiile dezvoltării durabile cu principiile unei vieţi sportive, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă lansează un „ciclu competiţional” de 7 ani, în care vor fi identificaţi şi premiaţi performerii domeniilor dezvoltării durabile menţionate mai sus: 1. echitate, 2. educaţie, 3. sănătate, 4. apă, 5. schimbări climatice, 6. consum şi producţie, 7. digitalizare
 
Vă invităm mâine, miercuri, 25 noiembrie 2020, de la ora 12:00, la o Gală a Dezvoltării Durabile, unde vom participa la premierea primilor campioni ai dezvoltării durabile. Începând cu anul 2021, vom urmări cum sunt aleşi viitorii campioni din marea masă a populaţiei preocupată de sustenabilitate, la fel cum Olimpiadele şi alte competiţii extrag campionii dintre cei care practică sportul de masă.
 
Evenimentul este organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă şi Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Covasna.