Cum se acordă concediile medicale începând din 2018. Principalele modificări: documentele pot fi obţinute inclusiv online

Cum se acordă concediile medicale începând din 2018. Principalele modificări: documentele pot fi obţinute inclusiv online

Concediile ar putea fi acordate şi online

Mutarea sarcinii fiscale de la angajator la angajat vine cu o serie de schimbări şi în ceea ce priveşte obţinerea concediilor medicale. Printre altele, certificatele de concediu medical pot fi obţinute online, durata concediului pentru îngrijirea copilului grav bolnav are o durată mai mare (16 ani) în timp ce doritorii îşi pot face asigurări facultative pentru concedii medicale.

Ştiri pe aceeaşi temă

Concret, una dintre cele mai importante schimbări este faptul că, dacă medicul care emite concediul medical are o semnătură electronică validă, concediul medical poate fi obţinut online, notează avocat.net. Totuşi, sursa citată notează că vor mai apărea şi alte reguli prin care această facilitate să fie aplicabilă. 
 
De asemenea, o altă modificare e referitoare la faptul că se pot face asigurări facultative pentru concedii medicale. Mai exact, cei care nu sunt asiguraţi în sistemul de stat pot încheia contracte de asigurare pentru concedii medicale. 
 
În plus, concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă poate fi prelungi începând cu anul 2018, de la 183 de zile cu încă 90 de zile, pentru a se evita pensionarea. Anul trecut au fost publicate şi procedurile prin care medicii pot propune prelungirea concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă. 
 
Mai mult, în cazul părinţilor care au nevoie de concediu medical pentru îngrijirea copilului grav bolnav, durata a fost prelungită. Inclusiv vârsta până la care copilul poate fi îngrijit a fost majorată prin lege de la şapte ani, cât era înainte, la 16, cât este în prezent. Totuşi, este nevoie şi de o listă care să cuprindă afecţiunile pentru care părintele poate beneficia de concediu prelungit pentru îngrijirea copilului grav bolnav. 
 
Cum va fi circuitul de acordare al concediilor medicale
 
De cealaltă parte, în Monitorul Oficial din 12 ianuarie notează că pentru ca asiguraţii aflaţi în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti să beneficieze de concedii şi îndemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, angajatorii trebuie să confirme că aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. 
 
Prin urmare, OPSNAJ va transmite către casele de sănătate veniturile care constituie baza lunară de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, confirmându-le calitatea de asigurat pentru concedii şi asigurări sociale de sănătate, precum şi stagiul minim de asigurare al acestora. 
 
La rândul lor, casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţie.  Potrivit normelor de aplicare, stagiul minim de asigurare pentru acordarea unui concediu medical este de şase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. 
 
Concediile se eliberează la data la care se acordă consultaţia
 
Sursa citată arată că asiguraţii pot beneficia de concedii medicale de la medicul curant dacă îndeplinesc stagiul minim de asigurare şi dacă prezintă adeverinţă de la plătitorul de indemnizaţii, din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase. 
 
Concediile se completează şi se eliberează doar la data la care se acordă consultaţia medicală dar legea prevede că certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs dau luna anterioară, în anumite situaţii: în caz de sarcină şi lăuzie, pentru perioada de internare în spital, pentru probleme locomotorii, în caz de carantină, pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice, pentru situaţii în care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile.
 
Sunt considerate asigurate persoanele fizice care pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României şi realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract special prevăzut de lege; persoanele fizice care realizează venituri din salarii de la angajatori din statele membre UE, persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, persoanele fizice care realizează venituri din salarii de la angajatori din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană. 
 

 

citeste totul despre: