Acelaşi studiu arată că aproximativ o treime din angajatori au fost nevoiţi să recruteze oameni nespecializaţi în domeniul lor de interes şi să recurgă la politici de reconversie profesională. În acest context, numai în anul 2018 pe piaţa muncii din România activau peste 17.000 mii de salariaţi străini, ceea ce a determinat în mod constant găsirea unor soluţii care să răspundă acestor provocări.

Rezumându-ne doar la clivajele socio-economice interne, Ministerul Muncii împreună cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) au încercat transformarea mobilităţii forţei de muncă într-o strategie de stimulare pe plan naţional, urmărindu-se atât eficientizarea  capitalului uman, cât şi ajutorarea unor grupuri expuse riscului marginalizării sau reducerea costurilor indirecte ale forţei de muncă.

Astfel, pe baza planului naţional de mobilitate, o serie de politici publice stimulează dinamica internă a persoanelor aflate în şomaj, oferindu-se prime de încadrare, instalare sau  relocare, creând o relaţie de tip win-win între angajator şi angajat.

De prima de încadrare pot beneficia persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, aflate în subordinea ANOFM, şi care se angajează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km faţă de domiciliu. Cuantumul se calculează la 0,5 lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care îşi desfăşoară efectiv activitatea la angajator. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

De cealaltă parte, prima de instalare se adresează persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea unde va fi angajat sau în localităţile învecinate acesteia.

Prima de instalare se acordă, astfel:

  • 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul/ reşedinţa;
     
  • 15.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul/ reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii Nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere;
     
  • în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

În final, de prima de relocare pot beneficia şomerii aflaţi într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.

Prima de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. Aceasta  se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare  realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună. Prima de relocare se acordă pe o perioadă de 36 de luni.

Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.