Bobby Păunescu şi Alexandru Cumpănaşu au înfiinţat Alianţa „România Demnă şi Puternică”

Bobby Păunescu şi Alexandru Cumpănaşu au înfiinţat Alianţa „România Demnă şi Puternică”

Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR) şi ARMIS au semnat astăzi un acord de colaborare privind înfiinţarea Alianţei „România Demnă şi Puternică”, organizaţie economică, socială, academică şi culturală.

Ştiri pe aceeaşi temă

„Acordul are la bază nevoia societăţii româneşti de unitate în fata multiplelor provocări interne si externe la adresa statului român. Momentul de constituire a Alianţei se identifică cu momentul preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România, moment crucial pentru unirea mediului economic, social, cultural şi academic românesc. Împreună vom depune toate eforturile valorificării acestei perioade de către România prin oferirea statului român a întregii expertize şi experiente acumulate de către membrii celor două organizaţii umbrelă. În loc de orgolii şi disensiune, CNMR si ARMIS vor promova unirea principalilor actori din economia, educaţia, arta şi intelectualitatea românească indiferent de opţiunile politice, părerile sau opiniile fiecăruia”, se arată în comunicatul celor două entităţi. 
 
Astfel, în cadrul unei ceremonii oficiale, Alexandru Cumpănaşu în calitate de Preşedinte CNMR şi Bobby Păunescu în calitate de Preşedinte ARMIS au semnat Acordul de Colaborare pentru înfiinţarea Alianţei "România Demnă şi Puternică. "
 
Acordul Alianţei "România Demnă şi Puternică " se fundamentează pe următoarele Principii, Obiective  fondatoare şi Acţiuni primordiale:
 
CNMR şi  ARMIS vor dezvolta acţiuni, evenimente, proiecte, strategii, planuri  pentru modernizarea si dezvoltarea României;
Cele două organizaţii umbrela şi membrii acestora îşi păstrează independenţa totală şi îşi sprijina iniţiativele comune numai prin consens;
 
CNMR si ARMIS vor pune la dispozitia tuturor instituţiilor statului intreaga expertiză a membrilor lor persoane fizice sau juridice. În acelaşi timp Alianţa va veghea la buna guvernare şi va penaliza acele abateri de la principiile bunei guvernări;
 
CNMR şi ARMIS susţin şi apără respectarea integrităţii teritoriale precum şi caracterul naţional, unitar si indivizibil al statului român. Alianţa va veghea la respectarea simbolurilor naţionale prevăzute în Constituţie şi la penalizarea derapajelor;
 
Alianţa va realiza prin intermediul experţilor CNMR şi ARMIS analize, studii, cercetări în vederea fundamentarii de propuneri pentru o guvernare mai bună pe care le va pune la dispoziţia decidentilor politici şi administrativi;
 
Exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene va reprezenta un obiectiv important pentru Alianţă, care va acţiona pe domenii importante precum:
 
absorbţia fondurilor europene din actualul exerciţiu financiar şi participarea la negocierea viitorului Acord de Finanţare multianual 2020 - 2027;
 
economia românească şi promovarea/dezvoltarea capitalului autohton;
 
propunerea de obiective ale României pe aceasta perioada, inclusiv negocierea unei poziţii cât  mai importante în  cadrul executivului European;
 
susţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României la nivel international;
 
alte obiective importante pentru aceasta perioadă.
 
Cele două organizaţii umbrelă  şi membrii lor îşi vor păstra deplina independenţă urmând ca măsurile ce vor fi promovate în comun să fie agreate prin consens. Fiecare dintre cei 2 actori ai Alianţei îşi desfăşoară activitatea ca şi până acum însă pentru binele românilor ne vom uni eforturile în cât mai multe domenii. 
 
Cele două părţi sunt: 
 
CNMR ca organizaţia cu cea mai mare diversitate şi reprezentare la nivelul societăţii româneşti de astăzi prin membrii săi (Camera de Comerţ si Industrie, Consiliul Naţional al Rectorilor, Consortiile universitare, Confederaţii sindicale; federaţii şi sindicate din învăţământ, Federatia Asociatiilor de Părinţi, organizaţii reprezentative din domenii precum: ordine publică, armată, securitate naţională, protecţia mediului, sănătate, economie, sanitar-veterinar, protecţiei drepturilor consumatorului (Info Cons), agricultura, Organizatia Naţională de Acreditare, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, patronate si federaţii patronale din zone diverse de la cercetare până la resurse minerale,  organizaţii profesionale precum CAFR precum si o multitudine de personalităţi ale mediului cultural, istoric, artistic si folcloric (Ex.: Dorel Vişan, Tudor Gheorghe, Florian Bichir, Eugen Simion, Gheorghe Turda, Aneta Stan, Nicolae Voiculet, etc), foşti miniştri si experti recunoscuţi, filiale judeţene şi regionale si care activează cu succes de 4 ani, in beneficiul cetăţenilor României şi al românilor.
ARMIS de cealaltă parte, formată din organizaţii importante din zona patronala si nu numai dintre care amintim: 
Confederaţia Patronala  UGIR - cea mai mare si reprezentativă din România în care îşi desfăşoară activitatea peste 500.000 de angajaţi şi reprezintă patronate precum: Confindustria România, Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii – F.P.S.C., Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice – PALMED, Patronatul Difuzorilor de Presă, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medico-Dentare din România, Asociaţia Producătorilor din Industriile Creative - APIC, Federaţia Naţională a Dealerilor de Automobile din România - F.N.D.A.R., Federaţia din Industria Hotelieră din România - F.I.H.R., Patronatul Presei din România, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci – TIAD, Asociaţia Organizatorilor de Sloturi - ROMSLOT, Asociaţia Patronală a Editorilor Locali din România - APEL, Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România – APAPR, Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România,  Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii - ARACO, Asociaţia italo-română a oamenilor de afaceri – INSIEME, Asociaţia Profesională a Patronatelor din Administraţia Locală - APPAL, Asociaţia IMM-urilor Vâlcea, Asociaţia Patronală a Serviciilor Externe de Prevenire şi Protecţie - APSEPP, Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene – ACRAFE, Ordinul Consilierilor Juridici din România, Asociaţia Profesioniştilor de Turism din România – APTR, Uniunea Naţională a Experţilor în Legislaţia Muncii – U.N.E.L.M., Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri, Asociaţia Română de Franciză, Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie ;
Patronatul Naţional Român. PNR, care s-a infiintat pe 01 iunie 1990, fiind astfel prima organizatie patronala din Romania. PNR  este organizatie patronala  independenta, reprezentativa la nivel national, care reuneşte patroni individuali si federatii patronale din toate ramurile de activitate economica si sociala, avand in prezent filiale judetene in 35 de judete si in Municipiul Bucuresti. Sunt afiliate la PNR Federatia Operatorilor Romani din Transporturi (FORT), Patronatul Serviciilor de Securitate (PSS), Asociatia Patronala a Producatorilor, Importatorilor şi Furnizorilor de Dispozitive Medicale, Federatia Patronilor din Turism, etc;
Confederaţia Naţională a Patronatului Român, înfiinţată în anul 1992 şi care reprezintă peste 300.000 de angajati in sectorul privat având drept membrii: Asociaţia Armatorilor Portuari Fluviali din România, Federaţia Patronala a Transportatorilor din România, Federaţia Patronatelor din Bucureşti, Federaţia Patronatelor din Industria Uşoară, Federaţia Patronatelor din Turismul Romanesc, Federaţia Naţională a Patronatului Medico-farmaceutic Român, filialele judeţene CNPR, Liga Patronatelor din Întreprinderile Mici şi Mijlocii, organizatia patronala: "Operatorul Portuar Constanta", Patronatul Drumurilor din România, Patronatul Român din Cercetare si Inovare, Patronatul Serviciilor de Spălat si Curăţat Chimic, Patronatul Serviciilor Private din România, Uniunea Patronatelor din Romania: "Business-Romania";
 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - C.E.C.C.A.R;
 
Federaţia Patronatelor din Cinematografie.
 
Astfel, CNMR si ARMIS vor acţiona împreună pe teme de importanţă  deosebită pentru societatea românească în consonanţă cu principiile asumate mai sus. 
 
Alianţa "România Mândră şi Puternica" reprezintă acum cel puţin 50% dintre contribuabilii la bugetul de stat si peste 1,5 milioane de angajaţi în sectorul privat românesc adaugandu-se celor peste 5 milioane de romani reprezentati de CNMR.
 
 CNMR şi ARMIS vor acţiona cu precădere pentru susţinerea actorilor economici români fără a exclude sau a ne poziţiona împotriva capitalului străin ci împotriva discriminării pozitive create de multe ori în defavoarea capitalului autohton. Alianţa reprezintă şi majoritatea actorilor  sistemului de învăţământ urmând a acorda o atentie sporită acestui sector, cu precădere corelării prin colaborarea tuturor actorilor, a programei şcolare şi programelor de formare cu nevoia reală din piaţa muncii. De asemenea CNMR reprezintă în prezent peste 70 %  dintre beneficiarii de fonduri de la UE.  Odată cu alăturarea ARMIS si membrilor săi, noua alianţă va reprezenta peste 90% dintre beneficiarii privaţi sau ai administraţiei publice locale de fonduri europene. Vom juca astfel un rol determinant în simplificarea procedurilor si susţinerea Ministerului Fondurilor Europene cu expertiză pentru creşterea absorbţiei şi negocierea unui nou Acord de Finanţare Multianual 2020 -2027 în concordanţă cu adevăratele nevoi ale României.
 
Un alt exemplu îl va reprezenta exercitarea de catre Romania a Preşedinţiei Consiliului UE, CNMR si ARMIS urmând a depune toate eforturile iniţierii si susţinerii de acţiuni concrete şi obiective comune în această perioadă prin unitatea societăţii româneşti în raport cu partenerii europeni şi susţinerea statului român în atingerea intereselor sale, inclusiv în ceea ce priveşte reprezentarea României în noul executiv al Uniunii Europene.
 
"Alăturarea ARMIS şi membrilor săi într-un efort comun cu CNMR de susţinere a României, de apărare a valorilor şi identităţii naţionale, de promovarea capitalului autohton, oferirea de expertiză statului român şi tuturor instituţiilor sale în toate domeniile, reprezintă un mare pas înainte în efortul CNMR de a moderniza şi dezvoltă România. Prin acest parteneriat se spulberă un mare mit antiromânesc: acela al divizării românilor şi imposibilităţii de a se uni pentru susţinerea unor iniţiative comune. Cred cu tărie că împreună cu Bobby în calitate de Co-Preşedinte al Alianţei şi cu membrii ARMIS atât de reprezentativi la nivelul societăţii, CNMR şi membrii săi vor continua efortul unirii românilor pregătiţi să îşi dedice viaţa României şi să  construiască expertiză în domenii esenţiale pentru o Românie modernă şi puternică" , a declarat cu ocazia semnării Acordului, Preşedintele CNMR Alexandru Cumpănaşu
 
" Alături de Alexandru si colegii din CNMR voi depune toate eforturile pentru unirea tuturor celor care îşi doresc o Românie demnă si puternica. În calitate de Preşedinte ARMIS respect efortul depus de CNMR până în prezent pentru unirea cât mai multor organizaţii si personalităţi in jurul unor principii comune. Consider ca mediul de afaceri românesc merită să fie ascultat şi  să  ofere expertiză statului român  şi în acelaşi timp sunt sigur că vom acorda împreună o atentie specială parteneriatelor strategice ale României în plan extern. Vreau sa dau in acelasi timp un mesaj de deschidere si prietenie către orice alte organizaţii sau personalităţi care doresc să se alăture acestei iniţiative non-politice", a declarat Preşedintele ARMIS, Bobby Păunescu.
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările