Linia de demarcaţie - deşi discretă (camuflată într-o prepoziţie latină), ignorată încă de mulţi intelectuali angajaţi în demersul cognitiv de  tip clasic, monadic, autist , unilateral, fie ei oameni de ştiinţă, filosofi, teologi, scriitori sau artişti - e capabilă să schimbe radical paradigma gnoseologică , epistemologică  a postmodernităţii, într-un cuvânt,  să reconfigureze weltanschaung-ul ştiinţific, metafizic, cultural  şi artistic.

Realităţile şi maladiile spiritului contemporan, hipertehnologizarea, decriptarea genomului uman, ingineria geneticã, nanotehnologia, inteligenţa artificialã, robotica, desfiinţarea graniţelor dintre ficţiune şi real, turismul în spaţiul cosmic, transhumanismul, singularitatea tehnologică, tensiunile geopolitice, conflictele interreligioase, fundamentalismele, panterorismul, bolile cu caracter pandemic,  încãlzirea globalã, relativismul axiologic, gerontologia socialã, demersul globalizant, mondializarea economicã, dezechilibrul financiar, criza sensului etc. sunt evidenţe care reclamã o abordare de tip pluri-, inter- şi transdisciplinar.

Cele peste 8.000 de discipline academice, monospecializarea excesivã, fragmentarea cunoaşterii fac imposibilã comunicarea între oameni. Prin postularea pluralităţii Nivelelor  de realitate, atât ale Obiectului, cât şi ale Subiectului, teoria transdisciplinară iniţiază dialogul între diversele domenii ştiinţifice, culturi şi religii.

Pluridimensionalitatea realitãţii, confirmatã de fizica cuanticã (Max Planck, Erwin Schrödinger, Werner von Heisenberg, Max Born, Wolfgang Pauli, Niels Bohr), de logica terţului inclus (Stephane Lupasco), de principiul indecidabilitãţii (K. Goedel) ,de Nivelele de realitate(Basarab Nicolescu) ne obligă să adoptăm o viziune holistică asupra existenţei, ne invită la abandonarea poziţiilor binare de tipul pro şi contra şi la încercarea de conciliere a extremelor.

A fi transdisciplinar înseamnă a fi familiarizat cu metodologia Transdisciplinarităţii, a avea o minimă cultură din toate domeniile spiritului: ştiinţifică, filosofică, mitologică ,teologică, literară, artistică, istorică etc,a avea imunitate culturală, inteligenţă logică şi emoţională ,spirit speculativ, sensibilitate metafizică, luciditate, înseamnă a fi deschis la minte (open-minded), obiectiv şi tolerant faţă de diversele modele identitare, cultural-religioase.

A nu fi  transdisciplinar înseamnă a te situa la periferia cunoaşterii, a fi provincial în raport cu spiritul , a fi sclavul unui sistem subiectiv de valori, limitat şi autosuficient, a fi exclusivist, egoist, intolerant, opac la orice tip de alteritate, la orice experienţă culturală şi spirituală.  

Sub semnul acestor idei şi imperative metodologice, s-a desfăşurat în perioada 3-6 iunie 2018, în Aula Facultăţii de Studii Europene a Universitatăţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Congresul internaţional “Being Transdisciplinary”, organizat de Acad.Prof. univ.Dr.Dr.h.c.mult. Basarab Nicolescu, preşedinte al CIRET(Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Transdisciplinare), din Paris, în colaborare cu Prof. Dr. Atila Ertas, Preşedinte  The Academy of Transdisciplinary Learning & Advanced Studies -ATLAS(SUA), Universitatea “Babeş-Bolyai „din Cluj-Napoca, Departamentul de Inginerie Mecanică, Texas Tech University şi Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Transdisciplinare (CIRET), Franţa.

De asemenea, Congresul a avut ca parteneri  o serie de instituţii şi foruri academice : Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Delegaţia Permanentă a României la UNESCO,  Comisia Naţională a României pentru UNESCO (CNR-UNESCO), Academia Română, Institutul Cultural Român (ICR), Facultatea de Studii Europene (FSE), Fundaţia pentru Studiul Nanoneuroştiinţelor şi Neuroregenerării (FSNN), Institutul RoNeuro, Institutul de Cercetări Europene, Cluj-Napoca, România (CCSIT), Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (TUCN), Romania, Institutul de Studii Transdisciplinare în Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S), Bucureşti ,  România  şi Cluj-Napoca City Hall.

Acest important eveniment academic care a transformat pentru câteva zile oraşul Cluj într-o capitală mondială a transdisciplinarităţii a găzduit 88 de cercetători din 19 ţări.Au avut loc 12 conferinţe şi 46 de comunicări  la  mesele rotunde.

În cadrul Congresului au fost onoarţi şi celebraţi prof. univ. dr. Raymond T. Yeh (Universitatea din Minnesota (SUA), membru de onoare în Comitetul de conducere ATLAS )  şi Prof. univ.Dr. Dr.hc.mult.Ioan-Aurel Pop ,Preşedinte al Academiei  Române , Rectorul  Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Bob Block, Founder and Managing Partner of LiTricity, CA, USA.De asemenea , ATLAS(SUA) a oferit câteva premii: Doamna Dr. Magda Stavinschi (Institutul de Studii Transdisciplinare în Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S ), Bucureşti şi CIRET, Paris), a primit medalia de onaore ATLAS, iar domnilor, Prof. Dr. Domingo Adame Director of the Magazine Theatrical Research of the Veracruzana University, Mexico  şi Dr. Sacha Kagan Research Associate Institute of Sociology and Cultural Organization (ISKO) Germany li s-a decernat Basarab Nicolescu  Transdisciplinary Science &engineering award.

Lucrările conferinţei au fost deschise de Prof.univ. Dr. Pr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului Universităţii “Babeş-Bolyai” după care au luat cuvântul Emil Boc, primarul oraşului Cluj-Napoca, Inalt Prea Sfinia Sa, Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului  şi Sălajului, Adrian Cioroianu, Ambasador al României la UNESCO, Prof. dr. Nicolae Păun, decanul Facultăţii de Studii Europene, Prof. Dr. Atila Ertas, preşedintele ATLAS şi Acad.Prof. dr. Basarab Nicolescu, preşedintele Conferinţei.

 Congresul a continuat cu intervenţia academicianului Basarab Nicolescu (Franţa):

A fi  transdisciplinar,  piatra de temelie a confruntării cu provocările secolului XXI în care domnia sa a arătat  că sensul sintagmei  "A fi  transdisciplinar" diferă în funcţie de  nivelul de înţelegere al cititorului.

Primul înţeles al sintagmei “Being transdisciplinary” este legat de  Fiinţa transdisciplinarităţii i.e.fiinţa unităţii cunoaşterii căreia îi acordăm o semnificaţie filosofică, independentă de orice interpretare religios-dogmatică.

Al doilea înţeles al conceptului de “Being transdisciplinary” se referă la calitatea de cercetător, de specialist în metodologia transdisciplinară care implică o deschidere culturală şi o evoluţie spirituală din partea  cercetătorului , pentru a fi capabil  să realizeze  unificarea Subiectului şi a Obiectului prin acţiunea Terţului ascuns.A treia semnificaţie a lui  “Being transdisciplinary” este încercarea  de a face faţă provocărilor lumii contemporane.

În concluzie, doar  prin unificarea acestor trei sensuri, metodologia transdisciplinară  poate  deveni  piatra de temelie a provocărilor secolului XXI: transumanismul, antropocenul şi panterorismul.

Excelenţa Sa, Dr. Emil Hurezeanu,  Ambasadorul României în Germania,  a susţinut o comunicare cu titlul Conflictul civilizaţiilor - aspecte transdisciplinare în care a  prezentat Teoria civilizaţiilor şi  opoziţia dintre cele două şcoli opuse : una care afirmă conflictul dintre civilizaţii şi alta care susţine multiculturalismul. Cea  din urmă are o lungă istorie, de la Oswald Spengler (1926), la Samuel Huntington (1996).

Dacă în perioada  Războiului rece, lupta se ducea între ideologiile politice, după 1990,  religiile devin principalii actori ai conflictului.

În încheierea  expunerii sale , Emil Hurezeanu reitereză  şi chestionează soluţia propusă de Basarab Nicolescu :  în ce măsură conflictul dintre  civilizaţii, culturi şi religii ar putea fi depăşit prin intermediul unui demers dialogic transdisciplinar?

Comunicarea Prof.univ.Dr. Raymond T. Yeh (Universitatea din Minnesota (SUA) membru de onoare în Comitetul de conducere ATLAS ) , A fi transdisciplinar.Arta de a face conexiuni semnificative (Address Keynote) s-a axat pe perspectivele  deschise  în urma  conexiunilor între diversele ştiinţe, subliniind că  există şi riscul de a ajunge  la “inovaţii perturbatoare” atunci când nu sunt respectate principiile metodologiei transdisciplinare.

Filosoful, scriitorul şi teologul Vasile Chira (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu / România) a susţinut o comunicare cu titlul Frica şi sacrul.Ontologia şi fenomenologia teofobiei/  The Fear and The Sacred. The Ontology and the Phenomenology of Theophobia. După o scurtă introducere în care a vorbit despre natura fricii, distincţia dintre frică şi angoasă, angoasa metafizică, gama de manifestări fobice referitoare la Dumnezeu, sacru, religii, sfinţi, lăcaşuri şi obiecte de cult, ritualuri religioase, rugăciuni etc. a abordat Teama ca mechanism  de apărare, Mecanismele fiziologice ale fricii, Fenomenologia fricii, Religia şi frica, Frica şi creştinismul, Conceptul de frică şi anxietate la Kierkegaard, Frica la Sigmund Freud, Teama de sacru la Rudolf Otto, Teologia fricii la Hans Urs von Balthasar, Analiza existenţială a fricii la Martin Heidegger, Frica în literatura biblică, Frica în literatura patristică, Teofobia, Formele teofobiei, Tabloul simptomatic al teofobiei, Cauzele teofobiei, Etiologia metafizică a comportamentului fobic, Impactul socio-profesional al teophobiei, Terapia teofobiei etc., Antropofobia divină şi Etiologia metafizică a comportamentului fobic.

În comunicarea sa, O abordare transculturală a abuzului de substanţe în adolescenţă, psihologul sibian, Mihai Copăceanu, a prezentat câteva  statistici recente, alarmante, legate de consumul de substanţe psihoactive în lume, identificând cauzele consumului de droguri, mecanismele neuronale şi soluţiile care ar putea stopa sau reduce acest fenomen, de la parenting , la abordări de tip pluridisciplinar, inclusiv îniţierea unor  modificări legislative.   

Alte comunicări, extrem de  actuale şi profunde ,pe care din lipsă de spaţiu nu le putem rezuma aici, s-au referit la următoarele subiecte:

Transdisciplinaritatea şi realizarea potenţialităţii personale(Prof univ.Dr. Paul Gibbs, Anglia); Creierul cuantic sau modul în care transdisciplinaritatea poate deschide o  nouă eră neuroştiinţifică( Prof.univ.Dr. Dafin F. Muresanu, Preşedintele Departamentului de Neuroştiinţe, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca, România);

Programul de formare universitară transdisciplinară integrată (TD-IGTP) în ştiinţă, inginerie şi afaceri: Atila Ertas (SUA), Samuel Denard (SUA), Utku Gulbulak (SUA), Shaun Foreman (SUA); Mişcarea transdisciplinară în Forefront, în Afaceri şi Marketing(Linda Golden ,SUA);Reinventarea consilierii educaţionale prin utilizarea tehnologiilor psihometrice (Dumitru Grigore, România); Transdisciplinaritatea, Mecatronica şi învăţarea organizaţională (Vistrian Maties ,România); Perspectiva transculturală şi educaţia SMART( Diana Vlasin, România); Obiectivele sunt subiective ( Cantemir Mambet, România);O abordare practică transdisciplinară a inovaţiei de produse şi servicii(Robert Peterson ,SUA);Cercetarea transdisciplinară în domeniul asigurărilor şi managementului riscului(Patrick Brockett, SUA);Unelte de antreprenor al secolului XXI(Robert Block, SUA); Biblioteca transdisciplinară (Raphaël Juan-Bouysset, Franţa);Transdisciplinaritatea şi comunicarea în domeniul sănătăţii: “Dr. Google”(Mihaela Caba-Madarasi, Italia);Rolul observării în “Being Transdisciplinary” (Adrian Mirel Petrariu, România);Reînnoirea în grădina şcolii. O experienţă educaţională transdisciplinară(Ana Maria Fomin, România); Proiectul "Balet. Educaţie. Transdisciplinaritate“( Corina-Nicoleta Dindelegan, România); Întrebând educaţia transdisciplinară - teorie vs. practică( Mirela Mureşan, România);Sustenabilitatea în spaţiile transdisciplinare de posibilitate(Prof. Dr. Sacha Kagan, Germania); Teatru transdisciplinar pentru reîncărcarea fiinţei şi a lumii (Prof. Dr. Domingo Adame, Mexic);Cybersemiotica şi căutarea unei teorii transdisciplinare non-reducţioniste a ştiinţei care include fenomenologia, hermeneutica şi spiritualitatea(Prof. Dr. Søren Brier , Danemarca);Alchimia Urbană, Transformarea devastării în speranţă şi revitalizare prin artă şi creativitate( Dr. Lily Yeh , SUA);Moştenirea lui George Kozmetsky în educaţia transdisciplinară (Prof. Dr. Juan M. Sanchez , SUA); Problema constiinţei în secolul XXI (Dumitru Constantin-Dulcan, România);Cercetarea transdisciplinară în  imagistica prin rezonanţă magnetică a tulburărilor neurodegenerative (Esin O. Işik ,Turcia);Necesitatea unei abordări transdisciplinare în literatura comparată (Bénédicte Letellier , Franţa);Construcţii transdisciplinare în ştiinţele limbilor (Julieta Haidar ,Mexic); Proiectarea unui curs intergeneraţional către viitor( Peter J. Whitehouse ,Canada); Îmbătrânirea şi vârsta, temă periculoasă? De la monologii disciplinelor la interdisciplinaritatea fragilă( Adriana Teodorescu , România); Natura ca discurs (Susannah Hays, SUA); Utilitatea medicinei integrative în societatea contemporană (Paulo Nuno Martins, Portugalia);Model transdisciplinar de recuperare a identităţii alimentelor mexicane(José Cortés Zorrilla ,Mexic); Experienţa socială a luminii şi iluminatului în imaginaţia colectivă (Prof. Dr. Gustavo Avilés , Mexic); Compoziţia geometrică pentru arte vizuale şi valenţele sale transdisciplinare(Cristian Ungureanu, România);  Cadru comun pentru societate-tehnologie - La interfaţa sistemelor socio-ecologice şi socio-tehnice( Verena van Zyl-Bulitta ,Germania);   Transdisciplinaritatea şi educaţia ecologică: un dialog între filosofiile estice si vestice în privinţa gândirii relaţiei dintre fiinţa umană şi natură( Samuel Lopes Pinheiro , Brazilia); Transdisciplinaritatea şi viaţa: noi drumuri ale cunoaşterii( Ignacio Ramon Beltran, Mexic); Examinând lipsa de adăpost prin "gândirea locuinţei clădirii"( Pamela Heckel , SUA); Modelul sferei autorităţii. O abordare semiofizică (Ioan G. Pop , România); Transdisciplinaritatea şi conştiinţa: un model integrat (Arthur Versluis , SUA); Terţul exclus-inclus şi terţul ascuns-aparent  în teorie şi practică, în ştiinţă şi psihanaliză (Cristian Andrei Tataru , România); Forme ale realităţii şi cunoştinţelor în abordarea transdisciplinară a lui Pavel A. Florenski(Diana Del Mastro, Polonia); Etica virtuţii reflectată în pictura murală, în Biserica Română(Toderiţă Rusu ,România); Rolul spiritualităţii în  succesul de a fi transdisciplinary, în cazul programului de reducere a stresului bazat pe atenţie şi a angajamentului social( Zizhuo Shi , Taiwan); Educaţia pentru comportament neadecvat într-o lume bine organizată: Dialog reflectorizant pe doi ani - experienţa şcolii doctorale transdisciplinare (Viktor Dörfler, Anglia şi Baracskai Zoltán , Ungaria); A fi sau nu a fi transdisciplinar, aceasta  este noua întrebare? (Florent Pasquier şi Basarab Nicolescu, Franţa); A fi  transdisciplinar - o abordare esenţială pentru crearea unei infrastructuri fizice durabile pentru umanitate(Sanjaya Senadheera , SUA); Restorologia, Fiinţa transdisciplinară a transmiterii culturale( Alfredo Vega Cardenas ,Franţa); Arta şi Transdisciplinaritatea în America Latină(Claudia Cabrera , Mexic); Abordarea transdisciplinară în validarea cunoştinţelor relevante (Jolan Velencei ,Ungaria); Transdisciplinaritatea şi Spiritualitatea în Învăţământul Superior din Chile(Daniel Neira ,Chili).

Mesele rotunde au fost moderate de Prof. Dr.  Atila Ertas (USA), Prof. Dr. Derrick Tate (China),  Dr. Vistrian Maties (Technical University of Cluj-Napoca and CIRET, Paris), Prof. Mirela Mureşan (Romania), Prof. Dr. Esin O. Işik (Turkey), Prof. Dr. Peter J. Whitehouse (Canada), Prof.univ.Dr. Pr.. Ioan Chirila (Romania) , Dr. Magda Stavinschi (Institutul de Studii Transdisciplinare în Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S), Bucureşti şi CIRET, Paris), Prof. Dr. Raymond Yeh (USA) , Dr. Sacha Kagan (Germany) şi   Prof. Dr. Daniel Neira (Chili).

Cele peste 80 de comunicări ştiinţifice , susţinute în limba engleză, urmează să fie, în curând, publicate în volum.

Seara, la cină ,invitaţii s-au delectat cu cântece tradiţionale româneşti, inerpretate de Corala  Psalmodia Transilvanică, dirijată de Pr.Prof. Dr. Vasile Stanciu, decanul  Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Cu această ocazie, gazda Congresului, rectorul Universitatii “Babes-Bolyai”, Ioan Aurel Pop, a moderat o discuţie pe tema “Transilvania, inima Romaniei”.

Congresul s-a încheiat cu o minunată excursie  care a inclus  Mina de sare din Turda, Muzeul de icoane pe sticlă "Zosim Oancea" din Sibiel, Muzeul civilizaţiei populare tradiţionale din Dumbrava Sibiului şi Centrul istoric al Municipiului Sibiu.