Vedeţi care dintre principalele profesii au valori mai mari pe piaţă, valoarea deputaţilor în funcţie de categoriile de vârstă, pe sexe şi pe partide. Rezultatele integrale ale studiului, inclusiv ierarhia nominală, sunt pe www.politoscop.ro.