Nu pentru asta pretind că se luptă şi cei de la #Rezist, de exemplu? (şi văd cum unii dintre ei cel puţin, când se lovesc de o lege care le stă în cale, vin cu diferenţe sofistice între “legi” şi “legalism” – care se traduc în general prin: noi apărăm domnia şi supremaţia legii, dar excepţie fac acele legi care ne împiedică să facem X, la un moment dat.) 
Recomand un film foarte fain, se numeşte "A man for all seasons", cu Paul Scofield în rolul lui Sir Thomas More. Postarea e pentru toţi – inclusiv pentru protestatarii cei mai înfierbântaţi ai acestor zile
, sau mai ales pentru ei. Şi recomand în special câteva replici ale lui Sir Thomas More, care e îndemnat de nişte prieteni să aresteze un trădător din cercul său de apropiaţi, fără să aibă un motiv legal ca să o facă (trădătorul respectiv va depune, în cele din urmă, o mărturie falsă împotriva lui Thomas More, care îi va aduce acestuia condamnarea la moarte). Urmează acest schimb de replici – care definesc, foarte bine, principiul statului de drept (şi nu doar dintr-o perspectivă juridică, ci şi dintr-una teologică): 


William Roper: So, now you give the Devil the benefit of law!
Sir Thomas More: Yes! What would you do? Cut a great road through the law to get after the Devil?
William Roper: Yes, I'd cut down every law in England to do that!
Sir Thomas More: Oh? And when the last law was down, and the Devil turned 'round on you, where would you hide, Roper, the laws all being flat? This country is planted thick with laws, from coast to coast, Man's laws, not God's! And if you cut them down, and you're just the man to do it, do you really think you could stand upright in the winds that would blow then? Yes, I'd give the Devil benefit of law, for my own safety's sake!

 

(traducerea:
William Roper: Aşadar, acum îi acorzi Diavolului beneficiul legii! 
Sir Thomas More: Da! Ce ai face? Ai tăia un bulevard prin mijlocul legii ca să-l urmăreşti pe Diavol? 
Wiliam Roper: Da, aş doborî toate legile din Anglia ca să fac asta! 
Sir Thomas More: Daa? Şi când ultima lege e doborâtă, şi Diavolul se întoarce împotriva ta, unde te vei ascunde, Roper, toate legile fiind la pământ? Această ţară e plantată cu o pădure deasă de legi, de la o coastă la alta, legi ale Omului, nu ale lui Dumnezeu. Şi dacă le dobori, şi dacă tu eşti omul potrivit pentru asta, crezi că ai putea să stai în picioare în faţa vânturilor care s-ar porni atunci? Da, îi acord Diavolului beneficiul legii, de dragul propriei mele siguranţe!)