Care vă va fi mesajul, răspuns al priorităţilor urgente ale spaţiului european şi al celui euro-atlantic? Foarte important de ştiut pentru că vocea dumneavoastră va reprezenta, în mod oficial, mesajul şi opţiunea României în materie de politici europene, prezente şi viitoare, precum şi în definirea noii agende a NATO.

Să începem cu Uniunea Europeană, programul Juncker devenind programul de guvernare al noii Comisii Europene. Jean Claude Juncker şi-a anunţat deja priorităţile, cele care vor deveni foarte rapid politici europene în care România va trebui să fie pregătită să se integreze. Ştiţi oare cum s-ar putea face asta? Aveţi deja, ca prezidenţiabili, formulate opţiuni pentru a transmite un punct de vedere asupra eventualelor modificări, adăugiri, personalizări pe care le-ar putea solicita România pentru a ne apăra cât mai corect interesele naţionale?

1. În centrul priorităţilor viitoarei Comisii Europene se va situa creşterea economică şi piaţa muncii. În acest sens, spunea Juncker, piaţa numerică unică pentru consumatori şi companii este un element cheie al creşterii economice. De unde şi apelul său la anihilarea barierelor naţionale în materie de reglementare a sectorului telecomunicaţiilor, drepturilor de autor şi protecţiei datelor precum şi a gestionării frecvenţelor audio şi a dreptului concurenţei. Dacă noul preşedinte al Comisiei Europene spune că acesta este proiectul la care va începe să lucreze încă din prima sa zi de activite, dumneavoastră, doamnelor şi domnilor prezidenţiabili, sunteţi de acord cu principiul pieţei unice în acest domeniu şi al renunţării la barierele protecţioniste ale legislaţiei naţionale în domeniu?

2. O altă temă prioritară, evident, o va constitui Uniunea Europeană a Energiei – „combinarea tuturor resurselor europene, infrastructurilor şi ajungerea la situaţia în care să vorbim pe o voce unică în negocierile cu partenerii noştri externi”. O structură comună cu legislaţie unică europeană - una dintre provocările politice şi economice cele mai importante din întrega istorie a UE, combinată cu promisiunea ca, în această viziune de ansamblu, să crească foarte rapid şi în mod considerabil ponderea energiilor regenerabile, neconvenţionale, astfel încât Uniunea Europeană a Energiei să devină nr.1 mondial în ce priveşte folosirea acestui tip de energii. Doamnelor şi domnilor prezidenţiabili, sunteţi pregătiţi sau nu (şi cu ce argumente) să susţineţi această propunere revoluţionară care ar urma să schimbe din temelii actuala diversitate de politici energetice din Europa, cu toate costurile sale politice binecunoscute?

3. O altă prioritate esenţială: semnarea acordului comercial „rezonabil şi echilibrat” cu SUA. Doamnelor şi domnilor prezidenţiabili, din punctul de vedere al României, care ar trebui să ne fie poziţia în ce priveşte domeniile ultra-sensibile: agricultura şi normele de securitate alimentară, protecţia datelor personale, a celor de securitate în domenii extinse?  Unde ar trebui să cedeze Europa şi unde nu? Veţi pune condiţii specifice pentru ca România să ratifice acest acord?

4. Chiar dacă nu suntem în zona euro, ne interesează sau nu o altă prioritate anunţată , anume gestiunea cotidiană asigurată de Banca Central Europeană?  Sunteţi sau nu de acord -şi cu ce argumente - cu propunerea ca zona euro să fie guvernată de către Comisia Europeană şi de Eurogrup cu un preşedinte permanent, de facto, guvernator al zonei euro?  Veţi pune condiţii în numele României pentru operarea unei asemenea schimbări fundamentale care ar putea determina şi modificarea unora dintre criteriile valabile acum pentru admiterea în zona euro?

5. Care este poziţia dvs. privind viitorul procesului de integrare european în contextul în care ţări precum Marea Britanie contestă acorduri deja semnate şi parafate şi cere, dimpotrivă, o mai mare independenţă a statelor membre în raport cu politicile comune decise la Buxelles? În opinia dvs., care ar trebui să fie, pe viitor, domeniile în care să fie extinsă competenţa instituţiilor comunitare şi care ar trebui să fie cele în care statele membre să-şi păstreze suveranitatea?

6. Care vă este poziţia privind propunerea de a se grăbi cât mai mult implementarea sistemului european de azil ? Din punctul dvs. de vedere, este România în stare să aplice reglementarile legale în domeniu? Care este, în viziunea dvs., proporţia actuală de avantaje/ameninţări pentru România ca posibilă viitoare ţară de azil pentru fluxurile din ce în ce mai importante care vin pe rutele clasice ale imigraţiei clandestine din Orientul Apropiat şi Asia? Sunteţi de acord cu ideea enunţată de Jean Claude Juncher care cerea "organizarea imigraţiei ilegale" ca fiind ceva în favoarea intereselor pe termen lung ale Europei? Veţi fi vreodată în favoarea stabilirii unei cote de imigrări la nivel de european?

7. Dacă prioritatea noii Comsiii Europene va fi cea de obţinere a unor frontiere securizate, care vă vor fi argumentele pentru a susţine că, în acest context, este necesară mai mult ca oricând admiterea ţării noastre în Spaţiul Schengen?

8. Care va fi, din punctul dvs de vedere, poziţia exprimată de România asupra angajamentului politic al noii Comisii Europene privind îngheţarea pe o durată de 5 ani a procesului de extindere spre est? Care credeţi că va fi consecinţa acestei decizii asupra viitorului european al Republicii Moldova? Cum credeţi că va influenţa opţiunile politice din Ucraina?

9. Cum estimaţi că ar trebui să decurgă pe viitor procesul de integrare europeană a pieţei comune a industriilor de armament? Care este, din punctul dvs. de vedere, prioritatea în acest domeniu pe care trebuie s-o aibă România?

10. Care ar trebui să fie priorităţile politicii externe a Uniunii Europene? Care ar putea fi pârghiile pe care ar trebui să le folosescă (sau să le creeze) pentru a deveni un actor politic mondial, pe măsura puterii sale economice? În acest context, care ar trebui să fie priorităţile sale de securitate şi apărare? Cum ar trebui definite mai bine "interesele europene" care ar trebui apărate şi pentru care s-ar putea interveni în cazul în care acestea ar fi periclitate?

Este o listă deloc exhaustivă de întrebări, foarte importante, care ar trebui să obţină un răspuns clar şi argumentat în perioada următoare. Am convingerea că răspunsurile vor fi extrem de atent monitorizate şi că ele ar putea constitui un argument decisiv al succesului demersului dumneavoastră, doamnelor şi domnilor prezidenţiabili, dar şi al construirii credibilităţii internaţionale de care  şi dumneavoastră şi România au atâta urgentă nevoie.