În contextul pandemiei de coronavirus, etnicii români din Republica Moldova sau Ucraina nu se pot deplasa personal în România, având în vedere restricţiile şi carantina, pentru a-şi depune cererile la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, şi nu pot face acest lucru nici la consulatele din Bălţi, Cahul şi Chişinău, care au suspendat temporar aceste activităţi.

În răspunsul ANC la adresa mea, preşedinta Autorităţii recunoaşte ce i-am spus de la început. Că actuala pandemie reprezintă un motiv temeinic justificat!!! Reamintesc că art.13 alin 1 din legea 21/1991 spune aşa: ”Cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române se formulează în limba română, se adresează Comisiei pentru cetăţenie şi se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, fiind însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege”.

ANC mi-a dat dreptate că fiecare cerere trebuie analizată individual şi a anunţat în cele din urmă public că va permite depunerea prin mandatar cu procură special, dar a introdus două condiţii restrictive pentru depunerea prin mandatar: decretarea stării de urgenţă în ţara de domiciliu/reşedinţă a petentului şi reprezentanţa diplomatică din acea ţară să aibă activitatea suspendată.

Aceste două condiţii riscă să facă inoperabilă această soluţie şi să blocheze din nou complet procesul de redobândire a cetăţeniei. Termenul stare de urgenţă e limitativ, pentru că în R.Moldova de exemplu e stare de urgenţă, dar în Rusia e stare de alertă, în timp ce în Ucraina e carantină adaptivă până la 31 august 2020.

Şi a doua condiţie este problematică deoarece la consulatele şi Ambasada României din R.Moldova de exemplu au fost reluate unele servicii consulare, legate de eliberarea de acte de stare civilă, dar nu cele legate de înregistrarea cererilor de redobândirea cetăţeniei, depunerea jurământului etc. Cu alte cuvinte, reprezentanţa diplomatică şi oficiile consulare nu au activitatea complet suspendată, funcţionează parţial, dar nu pentru serviciile legate de cetăţenie.

De asemenea, reprogramarea automată a tuturor celor care au depus cereri în perioada martie-mai 2020, fără a-i întreba dacă se pot prezenta la ANC sau nu, riscă să blocheze din nou activitatea instituţiei în materie de redobândire a cetăţeniei, pentru că restricţiile de circulaţie şi de intrare în România pentru petenţi sunt în continuare în vigoare, iar aceştia nu se pot deplasa.

Am cerut Ministerului Justiţiei, care are ANC în subordine, să analizeze modul de gestionare al problematicii de către ANC şi eventuala renunţare la aceste condiţii restrictive, care zădărnicesc o procedură care până la urmă este legală, prevăzută de art.13 din legea 21/1991.