Azi, aşadar oricine are curiozitatea, poate să vadă Nota de Fundamentare referitoare la Hotărârea Guvernului privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

La pagina a doua, a Notei de Fundamentare, stă scris: ”La stabilirea modelului listei susţinătorilor a fost avut în vedere faptul că pentru o corectă identificare şi individualizare a susţinătorilor, respectiv pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege de către Biroul Electoral Central sunt suficiente următoarele date cu caracter personal: a) numele şi prenumele; b) domiciliul; c) data naşterii; d) denumirea, seria şi numărul actului de identitate.”

Pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, apare şi Anexa (varianta actualizată din 23 ianuarie 2019), unde surprinzător, lipseşte rubrica în care să se menţioneze domiciliul celui care ar dori să semneze pe listă.

În Nota de Fundamentare nu se face trimitere la ”semnătură” (în fapt şi în drept, semnătura olografă este principalul element care certifică faptul că semnatarul susţine un candidat, pe lângă celelalte date personale).

În Anexa cu pricina, rubrica Semnătura apare imediat după rubrica Nr.crt. În schimb, din Nota de Fundamentare, buclucaşa rubrică lipseşte.

Am zis că înainte să aştern pe hârtie cele de faţă, ar fi bine să văd şi eu cine e responsabil la Departamentul Legislativ în cadrul Autorităţii Electorale Permanente. Am văzut că acesta ar fi un domn, Cristian Alexandru Leahu (lucrează la Autoritatea Electorală Permanentă din 2004), care se laudă cu Facultatea de Drept absolvită la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi prin 2002, studii aprofundate prin 2002-2003, o specializare (concretizată printr-un proiect de cercetare) în legislaţie electorală europeană la Universitatea din Castellanza, Italia în 2007. Sincer, daţi-mi voie onorabili cititori să pun la îndoială competenţa celor de la Departamentul Legislativ. Practic, băieţii şi fetele de acolo (Denisa Marcu – Director; Cătălina Moraru – Şef serviciu; Octavian Chesaru – Consilier parlamentar; Vanessa Chira – Consilier parlamentar; Monica Costanda – Consilier parlamentar; Mariana Dumitraşcu – Consilier parlamentar; Alina Gherghe – Consilier parlamentar; Alina Lucia Necula – Consilier parlamentar ;Dorina Petre – Consilier parlamentar; Lauriana Vameşu – Consilier parlamentar; Bogdan Fartuşnic – Expert parlamentar; Diana-Maria Cîrstea – Consilier Carmen Dojană – Consilier); au publicat o Notă de Fundamentare, un Proiect de Hotărâre de Guvern şi o Anexă care nu respectă Nota de Fundamentare.

Adică această echipă legislativă (găsiţi dumneavoastră, dragi cititori şi onorabili alegători o noţiune care să caracterizeze ”titanica lor muncă” legislativă)  una scrie în Nota de Fundamentare (prezenţa ”domiciliului”) şi alta scrie în Anexă (unde ”domiciliul” lipseşte). ”Semnătura” lipseşte din Nota de Fundamentare, dar apare în Anexă.

În condiţiile de faţă, mai că îmi vine să cred că Tache Farfuridi are urmaşi: ”Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele... esenţiale... Din această dilemă nu puteţi ieşi... Am zis!

Practic, cam aşa stau lucrurile. În condiţiile în care mulţi politicieni se supără considerând că sunt jigniţi când le arăţi că sunt incompetenţi, mulţi funcţionari ai statului român comit greşeli flagrante chiar într-un domeniu în care aceste greşeli nu ar trebui să existe: legislaţia electorală. 

Notă: Vreau să precizez că punctele de vedere exprimate mai sus nu au legătură cu postul didactic ocupat, activitatea didactică şi de cercetare efectuate în instituţia în care îmi desfăşor activitatea, nu au legătură cu instituţia în sine şi nici nu reprezintă punctul de vedere al acesteia.