Desigur, nu putem să nu ne amintim şi de Gh. Vernescu sau  Tache Anastasiu, toţi aceştia punând bazele formaţiunii politice care a marcat istoria României.

Ideologia liberală şi cea mai veche gândire politică din România cuprinde un set de valori şi concepte care au demonstrat că au trecut testul timpului, ele fiind deosebit de importante şi astăzi, într-o societate sănătoasă ce tinde spre dezvoltare. Datorită complexităţii acesteia, mă voi opri în menţiunea mea doar la câteva din valorile liberale pe care noi punem preţ de 144 de ani.

Sistemul democratic, statul de drept şi separaţia puterilor în stat sunt pilonii de baza ai orcarei societăţi modern şi sănătoase, de aceea noi, membrii Partidului Naţional Liberal considerăm că nimeni nu este mai presus de lege iar puterea unui popor stă în participatiunea activă a fioecarui cetăţean la exerciţiul democratic şi anume, votul.  Liberalismul are la baza nucleul individului, recunoscând astfel faptul că indivizii se nasc cu trăsături şi caracteristici diferite, însă toţi sunt egali în faţă legii şi a societăţii.

Individul, liberatea, drepturile şi libertăţile individuale sunt credem noi, abecedarul oricărei democraţii stabile. De aceea noi cosnideram că orice individ trebuie să aibă şanse eglae de a se dezvoltă în societate, punând preţ pe un sistem de educaţie coerent şi adaptat nevoilor societăţii moderne spre care ne îndreptăm. Libertatea este valoarea cea mai de preţ a oricărui individ. Ideologia liberală plasează în centrul său preocuparea pentru garantarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor individuale. Libertatea de exprimare este în acest sens una dintre valorile cele mai importante într-o democraţie, alături de dreptul fiecărui individ la fericire şi prosperitate.

Proprietatea privată, retragerea statului din economie şi dreptul la un sistem competitiv ar trebui să reprezinte motorul României moderne. Din punct de vedere economic, liberalismul pledează pentru limitarea implicării statului în economie, considerând că acesta nu trebuie să intervină în mecanismele pieţei, ci doar să asigure cadrul legal pentru desfăşurarea unei competiţii libere şi corecte. Susţinem cu tărie că iniţiative, precum spiritul întreprinzător şi antreprenoriatul ne pot scoate din binecunoscută paradigmă a celor ce ne-au inoculat faptul că românii sunt un popor care aşteaptă să vină să le dea statul, sintagma total eronată şi susţinută de istoria României moderne.

De aceea, astăzi nu îmi rămâne decât să urez un mulţi ani înainte singurului şi celui mai vechi partid în România care deşi de-a lungul istoriei a fost deseori suprimat a demonstrat că doar valorile corecte şi sănătoase pot stă la baza unei democraţii româneşti.