Nu cred să mai întâlnim în peisajul politic europen o ţară a cărei clasă politică să trimită atât de tranşant la fuga de răspundere, apelând la soluţia PENTRU CONTRA.

Nici în fantezia sud-americană, unde libertatea liderilor politici a făcut nu odată concurenţă  realismului magic marquezian, dacă se poate spune aşa; nu s-a întâlnit încă această formulă şi soluţie, de unde se poate deduce şi unicitatea geniului satiric caragialian.

PENTRU CONTRA este infinit superioara formulei lui Farfuride. :,

”- Trebuie să ai curaj ca mine.Trebuie s-o iscăleşti:O dăm anonimă!”

,,Brânzovenescu: - Aşa, da, o iscălesc! ”

Iată familia clasei noastre politice, iată şcoala ei, şcoala unde şi-a dat şi doctoratul!

Actualitatea noastră politică s-a dovedit, astfel, superioară, fantezia clasei noastre politice s-a  dovedit infinit superioară : 

,,- Semnăm, pe faţă, toţi pozitiv şi votăm, individual, contra.!?

 Ce mai poţi adăuga ?!

Mai putem adăuga şi o altă lecţie predată la pomenita şcoală la care s-a adăpat politicianul băştinaş:

”Farfuridi: - Iată opinia mea. Din două una, daţi-mi voie:ori să se revizuiască, primesc. Dar să nu se schimbe nimica:ori să nu se revizuiască, primesc! Dar atunci să se schimbe pe ici pe acolo, şi anume prin punctele…esenţiale…”

Aşadar, pot şi eu, cum promiteam la început, încheia scurt

Cu această soluţie politică, ori poţi intra, proverbial, în istoria politică, ori poţi ieşi, definiti, din  politică!

Tot vorba genialului Caragiale:

Din această dilemă nu puteţi ieşi…