Din seria „Să înţelegem chestiunile fundamentale. Despre clasa politică şi cum ar trebui să funcţioneze ea“

Cu mii de ani în urmă, într-o mică aşezare, după o zi grea de muncă, oamenii discutau în jurul focului despre recoltă, vreme şi alte probleme, când cineva a zis „poate ar fi mai bine să alegem pe cineva anume să se ocupe de construitul drumurilor, de organizarea apărării împotriva fiarelor sălbatice, de educarea copiilor sau de vindecarea bolnavilor“.

Din moment ce majoritatea erau ocupaţi să lucreze câmpul sau să vâneze, s-a decis ca pentru aceste sarcini să fie aleşi cei care aveau cea mai multă experienţă şi cunoştinţe în fiecare domeniu – cei pe care azi îi numim politicieni, şi pentru salariul cărora fiecare punea câte puţin din avutul său – ceea ce azi numim taxe.

Deci vezi, dragă cititorule, politicienii nu sunt altceva decât simpli administratori, plătiţi de noi prin taxe, iar treaba lor este să administreze ţara, să cureţe străzile, să organizeze educaţia să construiască drumuri şi aşa mai departe. Nici mai mult, nici mai puţin.

... unii dintre aceşti administratori au trădat încrederea cu care au fost investiţi şi au început să creadă că ţara le aparţine.

Din păcate, de-a lungul timpului, unii dintre aceşti administratori, datorită lipsei de umilinţă şi uitând că lucrează pentru oameni, au trădat încrederea cu care au fost investiţi şi au început să creadă că ţara le aparţine. Au devenit corupţi, găsind căi să îşi prelungească controlul şi să sporească corupţia, acaparând poziţiile de putere pentru prea mult timp. După ce şi-au pierdut reperele morale, ei nu s-au mai considerat răspunzători în faţa nimănui, urmărindu-şi propriile interese.

Care este morala povestirii noastre?

E simplu, dragul meu cititor, nu uita că aceşti administratori lucrează pentru tine şi, dacă eşti nemulţumit de calitatea muncii lor, îi poţi concedia o dată la 4 ani! Ai astfel posibilitatea să le aminteşti în permanenţă că sunt responsabili pentru domeniile care le-au fost încredinţate şi că tu deţii adevărata putere.