Pentru trimestrul IV din 2021 (mai e o lună, avem şi sărbătorile de iarnă), ministrul Cîmpeanu trebuie să implementeze măsurile 462 şi 464 din PNRR.

Ce prevede măsura 462

R3 (reforma). Reforma sistemului de învăţământ obligatoriu pentru prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii.

Jalon. Intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern privind realizarea programului naţional pentru reducerea abandonului şcolar.

 Indicator calitativ: Dispoziţie legală în Hotărârea de Guvern care indică intrarea în vigoare a programului naţional pentru reducerea abandonului şcolar

 

Descrierea jalonului şi ţintei: „Va intra în vigoare o Hotărâre de Guvern privind realizarea programului naţional pentru reducerea abandonului şcolar, inclusiv punerea în aplicare a Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie în şcolile incluse în program, cu obiective stabilite în timp, fundamentat pe dovezi şi rentabil.

Programul naţional de implementare a Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie va permite o abordare integrată şi sistemică la nivel local, regional şi naţional”.

Nu există un program naţional pentru reducerea abandonului şcolar. Realizarea unui astfel de program se poate face doar prin dezbatere publică, prin participarea multor instituţii şi ministere, prin contribuţia multor specialişti din diferite domenii: educaţie, finanţe, asistenţă socială, sisteme sanitare şi multe altele. El trebuie să pornească de la o radiografie a situaţiei actuale, de la o analiză statistică cât mai exactă a fenomenului de abandon şcolar, cauze, consecinţe, obiective de atins.

Trebuie definit conceptul „şcoala, mediu atractiv de învăţare”, stabilite cauzele care au dus în România la un abandon şcolar masiv, cel mai mare din UE. O echipă multidisciplinară de specialsti trebuie să analizeze şi sintetizeze toate datele şi informaţiile existente şi să să propună soluţii.

Cum spuneam, este o activitate de 6-12 luni. Şi ministrul Câmpeanu e obligat să o rezolve în 4 săptămâni, în care intră şi sarabatorile de iarnă cu concediile aferente! Vreau sa vad şi eu minunea asta!

Măsura 464

Cu termen de realizare tot în trimestrul IV 2021.

I4 (Investiţie). Sprijinirea unităţilor de învăţământ cu risc ridicat de abandon şcolar

Jalon: Procedură de ofertare pentru sprijinirea elevilor în vederea asigurării tranziţiei de la învăţământul secundar inferior la cel superior, pe baza a 5 indicatori definiţi în Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie.

Indicatori calitativi: Publicarea cererii de propuneri

Descrierea jalonului şi ţintei: Cerere de propuneri pentru atribuirea de granturi în favoarea unităţilor de învăţământ pentru sprijinirea elevilor în vederea asigurării tranziţiei de la învăţământul secundar inferior la cel superior, pe baza a 5 indicatori definiţi în Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie. Toţi indicatorii sunt calculaţi pe baza unei ponderi care analizează cantitatea, adică numărul de elevi şi de cadre didactice, sau calitatea, adică notele obţinute la evaluarea naţională.

Descrierea acestui Jalon este mai lungă, ea se regăseşte în versiunea PNRR dedicate educaţiei.

„Pe baza indicelui de vulnerabilitate privind părăsirea timpurie a şcolii, s-au clasificat şcolile MATE în trei categorii, în funcţie de prioritatea intervenţiei: ridicată, medie şi scăzută. Unităţile de învăţământ cu prioritate ridicată, care necesită o intervenţie imediată, sunt considerate a fi cele care primesc un punctaj total cuprins între 3,5 şi 5 şi care prezintă mai multe elemente de vulnerabilitate, cum ar fi un număr ridicat de cadre didactice suplinitoare, o rată ridicată a abandonului şcolar, o rată scăzută de participare şi rezultate slabe la evaluarea naţională. Acestor şcoli li se va acorda prioritate pentru finanţare.

Activităţile eligibile includ:

- activităţi pedagogice şi de sprijin;

- activităţi extracurriculare;

- lucrări minore şi achiziţionarea de bunuri;

- subvenţii pentru elevii din grupuri vulnerabile de asigurare a tranziţiei din învăţământul secundar inferior către învăţământul secundar superior pentru finalizarea învăţământului obligatoriu;

- parteneriate cu ONGuri pentru activităţi de sprijin şi/sau extracurriculare”.

 Ca să faci o analiză corectă şi calificată îţi trebuie luni de zile, cu analizarea bazelor de date ale unităţilor şcolare şi compararea lor. Cine îşi imaginează că se poate într-o lună se înşeală amarnic.

În concluzie, este puţin probabil, aproape imposibil, ca ministerul Educaţiei, condus de Sorin Cîmpeanu să îndeplinească aceste cerinţe într-o lună.

Este adevărat că evoluţia îndeplinirii obiectivelor şi atingerii jaloanelor se face peste şase luni. Dar termenele sunt termene, dacă vrem să fim serioşi în ochii nostri în primul rând, şi în ai CE în al doilea rând.

Dacă şi în alte domenii în care se aplică PNRR lucrurile stau la fel, e clar. Nu vom vedea bani din PNRR.