Ideile principale ale discursului au fost următoarele:

Ar fi o prostie din partea mea să vreau să lămuresc un asemenea subiect. N-o sa vorbesc despre prostie ca un deştept, ca unul care se simte în afara subiectului. Vorbesc ca un om atins de această boală şi vorbesc despre prostie ca despre condiţia curentă a umanităţii. Toţi suntem proşti din când în când: spunem prostii, facem prostii, ne purtăm prosteşte... votăm prosteşte.

Trebuie să luăm în serios vorba remarcabilă a lui Dostoevski, care în «Amintiri din subterană» spune patetic: «Omul e prost. Fenomenal de prost».

«Prost» vine în limba română din spaţiul slav. Defineşte mai curând o stare socială sau individuală foarte joasă. Are sens de prăpădit, nenorocit, sărac (la propriu), ordinar, plebeu, de rând, de calitate slabă, inadecvat, zăpăcit, nebun.

Există o sumedenie de expresii curente care conţin termenul prost, adăugând nuanţe suplimentare: «te uiţi ca prostul», «râzi ca prostul», «a te prosti», «prost ca noaptea»«prost de bun».

Există o încercare de a pozitiva termenul prin diminutivare: «prostuţ».

Există şi multe sinonime provenite din alte limbi: nătâng, netot, tont, nerod, neghiob, nătărău, tăntălău, tâmpit, obtuz, idiot, imbecil, stupid.

Caracteristici ale prostului...care suntem (toţi avem momente în care ne manifestăm ca atare):

1.  Prostul e cineva care ştie, e sigur, n-are dubii. Dacă eşti atent îţi şi explică. Dacă nu înţelegi sau dacă nu eşti de acord… eşti prost. Prostul nu poate fi contrazis, are convingeri de beton şi este un încăpăţânat cu opinii pătimaşe.

2. Prostul este, în general, solemn, foarte serios, statuar, inflexibil, mineral.

3. Prostul e sfătos. Are soluţii. Când aud pe cineva «stai să-ţi explic» intru în panică.  Există un soi de suficienţă intelectuală, de fudulie a prostului.

4. Prostul este un om fericit. Nu se îndoieşte de sine, e mulţumit, are dreptate cu consecvenţă.

5. Prostul e simplu, reductibil la o schemă, are câteva idei fixe, o vorbire standardizată.

Toţi spunem propoziţii care nu înseamnă nimic, dar le repetăm din varii motive: «Sănătate să ne dea Dumnezeu, că restul vine de la sine» un fel de «I love you. . . I love you too» ca în filmele americane. Sau «dacă aş avea talent, viaţa mea ar fi un roman», «prin câte am trecut eu, ce ştiţi voi», «pe vremea mea era altfel».

Există şi tendinţa de a gândi cum gândesc alţii, nu cu capul tău şi de a vorbi cum vorbesc alţii, nu cum vorbeşti tu. Exemple: nimeni nu mai spune «am citit», ci «am lecturat», «am vizionat» în loc de «am văzut», «sunt determinat să» în loc de «sunt foarte hotărât să».

Factori agravanţi ai prostiei:

1.  Preeminenţa economicului. Nu vreau să fiu anticapitalist, dar există un tip de consumism care sfârşeşte prin a omogeniza la nivel jos modul de gândire. Există şi cuvinte-vedetă: management, mingelling (team-building), gândire pozitivă,

2. Prejudecăţile.

3. Ideologiile. Sunt un fel de fast-food al gândirii. Când un filosof se prosteşte, devine ideolog. Prostul e militant.

Am o răfuială personală cu «politically corect» pentru că tratează pe om ca pe o vietate bolândă. Trebuie mereu să te gândeşti înainte să nu răneşti pe cineva. Lumea e un fel de azil, de convalescenţi, faţă de care trebuie să ai grijă să nu-i critici, să nu ajungă să se sinucidă. Trebuie să înveţi să fii de acord cu ce nu eşti de acord, fiindcă dacă spui ca nu eşti de acord, răneşti.

4. Specializările foarte înguste. Oamenii care ştiu bine un singur lucru. dacă ştii puţin nu ştii bine.

5 Televiziunea, internetul.

Risc o exegeză a pasului biblic «sărac cu duhul», tradus de regulă prin «sărac cu mintea». După mine, sunt fericiţi cei care şi dacă au ceva, rămân, în duh, săraci. Fericiţi sunt cei care nu se ataşează de «a avea».

Pot fi unii săraci, neavuţi, dar care tot timpul visează la achiziţii, aceia sunt săraci în practică, dar bogaţi în duh. Invers, cel care bogat fiind, rămâne cu inima smerită şi nu se identifică cu averea lui, acela rămâne sărac în duh.

Asta ni se cere, ca orice ne dă Dumnezeu sub beneficiul lui «a avea» să nu ne impurifice sufletul şi să rămânem, în duh, cum eram atunci când nu aveam.

Există şi o prostie inteligentă. Am cunoscut oameni care nu mai ştiau ce gândesc pentru că de fiecare dată ei au citate. Dar există şi prostul prostit de proşti.

Prostia e vinovată, pentru că ea poate fi corectată dacă vrei. Nu vorbim de simptomele clinice.

Prostia e o poartă de intrare în lume a răului.

Carlo M. Cipolla: «În orice comunitate umană, indiferent de amploarea şi calitatea ei, procentul de proşti este acelaşi».

Există patru tipuri de oameni care folosesc inteligenţa: neajutoratul, inteligentul, răufăcătorul, prostul.

Educaţia – soluţie importantă pentru combaterea prostiei.

Am exemple proaste din manuale de liceu sau pe unele site-uri pentru profesori. M-a făcut să cred că prostia este instituţionalizată, că suntem pierduţi:

-          copilul să urmărească frecvenţa animalelor ucise de automobile

-          disecarea unui iepure şi pipăirea organelor interne în detaliu

-          desprinderea capului unui cărăbuş, de torace

-          picurarea de acid azotic pe o râmă ca să se observe îngălbenirea ei 

-          punerea de detergent în acvariu pentru a se observa cât este de toxic pentru peşti 

-          compunere imaginară despre jungla de pe planeta Venus

-          vreţi să aflaţi dacă sunteţi un lider autentic? Căutaţi răspunsul în ochii unui cal.

-          Imnul naţional este expresia năzuinţei continue a poporului român de a se dezvolta, de a arăta Europei şi lumii întregi cât suntem de valoroşi (citat din Valeriu Zgonea)