UPDATE Demisie în bloc a membrilor Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice. Motivul: reducerea drastică a finanţării proiectelor de cercetare

UPDATE Demisie în bloc a membrilor Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice. Motivul: reducerea drastică a finanţării proiectelor de cercetare

Membrii CNCS au demisionat în masă FOTO Adevărul

Membrii Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) au anunţat că demisionează în bloc din organismul care asistă Ministerul Educaţiei în coordonarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din România. Ministerul Educaţiei susţine că ”a depus toate eforturile pentru demararea finanţării cercetării - dezvoltării - inovării”.

Ştiri pe aceeaşi temă

UPDATE: Ministerul Educaţiei a reacţionat la anunţul demisiei în bloc a cercetătorilor de la CNCS, printr-un comunicat, publicat de altfel şi de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, după ce membrii Asociaţiei Ad Astra au trimis o petiţie în care cereau deblocarea fondurilor pentru proiectele de cercetare deja demarate, solicitare marcată şi printr-un articol postat pe blogul Asociaţiei de pe adevarul.ro.

Ce spun oficialii Ministerului Educaţiei

”Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a depus toate eforturile pentru demararea finanţării cercetării - dezvoltării - inovării, în conformitate cu Legea nr. 5 din 21 februarie 2013 (Legea bugetului de stat pe anul 2013). În prezent, sunt în curs de perfectare actele adiţionale pentru proiectele contractate anterior, respectiv contractele pentru proiectele din competiţiile Resurse Umane 2012, concomitent cu lansarea noii competiţii în cadrul programului Parteneriate. Urmează ca, începând cu semestrul al doilea al acestui an, să fie contractate proiectele Idei selectate prin competiţia încheiată la finele anului trecut”, se arată în comunicatul de presă.

Astfel, susţin oficialii, programele componente ale Planului Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Inovare (PN II) beneficiază în anul 2013 de o finanţare globală de 647.915.000 lei, distribuită între cele şase programe (Resurse Umane, Capacităţi, Idei, Parteneriate în domeniile prioritare, Inovare, Susţinerea performanţei instituţionale).

Despre modul de distribuire a banilor în cadrul fiecărui program, reprezentanţii MEN spun că sumele s-au alocat ”ţinându-se cont de stadiul de derulare al proiectelor demarate, respectiv de necesitatea contractării proiectelor selectate în urma competiţiilor încheiate, în condiţiile deschiderii unei noi competiţii de proiecte”. 

”Principiul de bază pentru încadrarea în anvelopa bugetară a fiecărui program îl reprezintă, acolo unde este cazul, redistribuirea bugetului pentru anii 2013, 2014 şi 2015, astfel încât să fie menţinută finanţarea global conform bugetului contractat. În paralel, în anul 2013 va fi realizată monitorizarea riguroasă a proiectelor în derulare, astfel încât resursele financiare să fie focalizate în următorii ani cu precădere spre proiectele care se dovedesc performante din punct de vedere al rezultatelor obţinute”, se mai arată în comunicatul oficial.

De altfel, contactat de adevarul.ro, secretarul de stat pe Cercetare, Tudor Prisecaru, a declarat anterior anunţului demisiei membrilor CNCS că ”a fost o problemă de întârziere a bugetului general din cauza reorganizării Ministerului Educaţiei, dar fişele de buget pentru proiectele de cercetare au fost făcute şi banii vor fi alocaţi în continuare”. Prisecaru a mai spus că ”nu se pune problema reducerii bugetelor proiectelor, ci mai degrabă de o prelungire a perioadei de implementare pe mai mulţi ani”.

De ce unele programe rămân cu finanţarea integrală şi altele nu

Programul Resurse Umane constituie o prioritate, având în vedere că beneficiarii proiectelor sunt tineri cercetători, la început de carieră. Astfel, se asigură finanţarea integrală a proiectelor în derulare, o bună parte dintre acestea urmând să se încheie în cursul acestui an. De asemenea, a fost demarat procesul de contractare a proiectelor selectate prin competiţia 2012, cu o rată de succes de 15%. Considerăm că, în acest fel, se asigură atragerea şi menţinerea unui număr important de tineri cercetători în sistemul de cercetare, în condiţiile în care statul a investit deja de-a lungul anilor în formarea şi perfecţionarea acestora, inclusiv prin programe doctorale”, explică oficialii.

Programul IDEI finanţează în principal proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE) şi proiecte complexe de Cercetare Exploratorie (PCCE).  Dintre acestea, proiectele complexe de Cercetare Exploratorie din competiţia 2008, care se finalizează în cursul anului 2013, beneficiază de finanţare integrală pentru ultima etapă de derulare. Pentru proiectele de Cercetare Exploratorie din competiţia 2011, aproximativ 55% din fondurile solicitate pentru anul 2013 sunt transferate în anul 2014, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de implementare şi în 2015. 

”Menţionăm că la contractarea acestor proiecte, în 2011, ratele de succes au fost neobişnuit de mari, în general de aproximativ 40%, pe unele domenii ajungându-se chiar la peste 70%. În aceste condiţii de supra-contractare, finanţarea a devenit nesustenabilă pentru anul 2013, necesitând redistribuirea mai sus-menţionată. Pentru PCCE contractate în 2012 s-a luat, de asemenea, în considerare o redistribuire a 50% din bugetul solicitat pentru anul 2013, în anii 2014 şi 2015. Aceste opţiuni vor permite contractarea PCE din competiţia 2012 (finalizată prin rezultate publicate în 29 noiembrie 2012), începând cu semestrul al doilea al anului 2013, cu o rată de succes de 15% (aceeaşi ca la competiţia 2012 din cadrul programului Resurse Umane)”, se mai arată în comunicat.

Conflict de păreri între instituţii

”Dorim să precizăm faptul că solicitarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) a fost aceea de a finanţa cu prioritate Programul Idei, în detrimentul Programului Resurse Umane. Această propunere nu a fost considerată oportună în condiţiile în care schema de finanţare avansată ar fi condus la reducerea sprijinului acordat tinerilor cercetători”, explică oficialii MEN.

În replică, preşedintele CNCS Mihai Dima susţine că această afirmaţie ”nu este adevărată”. ”Noi am propus o reducere la Resurse Umane de 20% (spre deosebire de 0% cat a decis MEN) si o reducere de 40% la Idei (spre deosebire de 55% cat a decis MEN). Deci, conform propunerii noastre, Resursele Umane sunt avantajate”, a explicat Dima.

Programul Parteneriate în Domenii Prioritare a inclus o competiţie de proiecte începută în 2011 şi finalizată în 2012, fiind selectate pentru finanţare şi contractate în 2012 un număr de proiecte cu rată de succes de 13%-14%. Finanţarea pentru anul 2013 a acestor proiecte se realizează în proporţie de 60% din bugetul solicitat, cu redistribuirea corespunzătoare a bugetului contractat pentru anii 2014-2015, mai spun aceştia. 

Această alocare bugetară permite lansarea în această lună a unei noi competiţii de proiecte, focalizată pe dezvoltarea unor aplicaţii concrete ce răspund unor necesităţi socio-economice reale (modele experimentale, demonstrative, modele funcţionale, prototipuri, tehnologii şi servicii inovative). Intenţia explicită este ca rezultatele acestor proiecte să aibă un impact socio-economic cât mai ridicat, concomitent cu atragerea finanţării din mediul privat (în proporţie de minimum 15% faţă de finanţarea din fonduri publice), susţine MEN.

Programul Inovare are asigurată finanţarea pentru contractarea proiectelor noi (Stimularea exportului high-tech, Dezvoltarea de produse - sisteme - tehnologii), selectate prin competiţiile derulate în anul 2012 şi lansarea unei noi competiţii pentru Cecuri de Inovare.

Programul Capacităţi asigură continuarea derulării proiectelor de infrastructuri mari de cercetare, dar şi cofinanţarea proiectelor internaţionale la care participă echipe de cercetători din România. Menţionăm că acest program include şi noul proiect de acces la literatura de specialitate (în curs de contractare), esenţial pentru racordarea cercetării româneşti la fluxul internaţional de informaţii ştiinţifice.

Prin acest proiect major (buget total alocat din fonduri publice 120.000.000 lei, la care se adaugă 20% contribuţie proprie a consorţiului ce implementează proiectul) se asigură atât accesul comunităţii ştiinţifice din România la literatura de specialitate pentru perioada 2013-2015, cât şi constituirea/dezvoltarea depozitului naţional de publicaţii (national repository) ce include arhive achiziţionate de la principalii editori internaţionali. Programul Capacităţi asigură participarea României la programe europene majore prin intermediul Agenţiei Spaţiale Române şi a Institutului pentru Fizică Atomică, se mai arată în comunicatul oficial.


UPDATE: Mihai Dima, preşedintele ales al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) din ianuarie 2013, a explicat pentru adevarul.ro că toţi cei 17 membri ai consiliului, înfiinţat în 2011, au decis să-şi dea demisia în bloc, o premieră în lumea cercetării din România, motivând reducerea masivă şi dezechilibrată a finanţării proiectelor de cercetare, fără consultarea CNCS. 

"Suntem nemultumiţi de reducerea masivă a fondurilor alocate competiţiilor de proiecte de cercetare coordonate de CNCS, aceasta fiind realizată fără transparenţă şi fără să se ţină cont de propunerile Consiliului", spune Dima.

Practic, în afară de suplimentarea finanţării, CNCS a cerut ca, în cazul unei reduceri a bugetului, tăierile să fie distribuite mai echilibrat între programele de cercetare din 2011 şi 2012, iar acestea să nu depăşească 20-40% din bugetele stabilite iniţial, la contractare proiectelor.

Reducere ”dezechilibrată” şi inechitabilă

Însă, susţine preşedintele CNCS, există programe unde nu s-au făcut reduceri deloc, în timp ce în cazul altora bugetele au fost înjumătăţite, ceea ce "va duce la eşecul multor proiecte începute deja şi deci la irosirea banilor alocaţi până acum". 

"Vorbim mai ales de proiectele cu caracter experimental, unde nu vor mai exista fonduri pentru întreţinerea şi utilizarea aparaturii de laborator. Cercetătorii sunt foarte nemulţumiţi şi debusolaţi. În condiţiile în care MEN face reduceri mari ale bugetelor proiectelor aflate în derulare, a căror selecţie a fost făcută cu evaluatori externi (astfel banii au ajuns la cei mai competenţi cercetători), tot MEN anunţa demararea unei competiţii noi de proiecte în care evaluarea se va face cu experţi cu recunoaştere "naţională şi internaţională" (altfel spus, cei mai mulţi vor fi români, dacă nu cumva toţi). Având în vedere ca în România cercetătorii dintr-un domeniu se cunosc toţi între ei, este clar că evaluarea nu poate fi obiectivă. În acest mod este deschisă calea pentru irosirea resurselor financiare, prin direcţionarea banilor în funcţie de interese şi intenţii ascunse", a mai declarat Mihai Dima.

Mihai Dima, fizician in varsta de 45 ani - care este cadru didactic al Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti şi cercetător specializat în Fizica Schimbărilor Climatice, spune că proiectele de cercetare demarate în urma cu 1-2 ani ar trebui să se deruleze pe o perioadă de trei ani, însaă nu-şi vor mai putea duce la îndeplinire obiectivele asumate prin contract, o dată înjumătăţite fondurile alocate. Unele se pot opri, altele îşi vor reduce echipele de cercetători. Cert este că sunt şanse mici să fie atinse obiectivele proiectului de cercetare stabilite iniţial.

Ce rol are CNCS?

”Misiunea Consiliului, care este un organism consultativ al Ministerului Educaţiei format din cercetători şi profesori universitari cu prestigiu internaţional, este de a stimula excelenţa în cercetare. Consiliul coordoneaza organizarea competitiilor de proiectelor de cercetare ce urmează să fie finanţate, a căror evaluare a fost făcută pentru prima dată în România aproape exclusiv cu experţi, asigurându-se astfel un grad ridicat de obiectivitate a procesului de selecţie. În plus, noi suntem responsabili şi de monitorizarea acestor proiecte, care se face pe parcursul derulării acestora, pentru a ne asigura de atingerea obiectivelor propuse. Cum se poate face o monitorizare eficientă în condiţiile în care bugetul proiectului este redus la jumătate? Aceasta nu mai poate fi realizată în mod serios, iar acesta este un alt motiv al demisiei noastre”, a explicat Dima.

”Continuitatea şi predictabilitatea finanţării sunt strict necesare pentru a stimula excelenţa în cercetare. Astfel de condiţii au fost asigurate în aniii 2011-2012, în timp ce discontinuităţi în finanţare au fost înregistrate numai în perioada de criză economică majoră”, a mai declarat preşedintele CNCS pentru adevarul.ro.

Cum este afectată cercetarea prin bugetul pe 2013

Potrivit membrilor CNCS, „intrarea în vigoare a bugetului de stat pe anul 2013 şi deciziile subsecvente ale Ministerului Educaţiei Naţionale au condus la următoarele măsuri:

- întârzierea deschiderii finanţării pe anul curent, pentru toate proiectele aflate în derulare din cadrul programelor Resurse Umane şi Idei;
 
- reducerea cu circa 50-55% a bugetelor pe anul 2013, pentru toate proiectele aflate în derulare în competiţiile PCE2011 şi PCCE2012; 
 
- întârzierea cu 4 luni a anunţării proiectelor finanţate în cadrul programelor Resurse Umane şi Idei (competiţia 2012), raportat la momentul finalizării procesului de evaluare (noiembrie 2012). Mai mult, chiar dacă a fost anunţată deschiderea finanţării pentru proiectele PCE 2012 începând cu semestrul doi al anului în curs, lipseşte încă lista finală cu proiectele propuse spre finanţare;
 
- reducerea cu 6 luni a duratei de desfăşurare (cu reducerea bugetară aferentă) a tuturor proiectelor de tip PCE finanţate în competiţia din 2012
reducerea la 15% a ratei de succes pentru competiţiile PCE, TE şi PD organizate în anul 2012, după ce în decembrie 2012 UEFISCDI şi CNCS au convenit asupra unei rate de succes de 35%, conformă cu bugetul total anunţat prin pachetele de informaţii pentru toate cele trei competiţii;
 
- întreruperea continuităţii programelor, prin ne-deschiderea unei noi competiţii pentru cele trei principale instrumente de finanţare aflate în coordonarea CNCS, şi anume: PCE, TE si PD”.
 
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice precizează că „toate aceste modificări au fost anunţate fără nici o consultare prealabilă a CNCS. Mai mult, aceste schimbări semnificative vin în contradicţie cu asigurările primite din partea conducerii ANCS, în toamna anului trecut, cu privire la sustenabilitatea tuturor instrumentelor de cercetare aflate în derulare. Nu în ultimul rând trebuie remarcat faptul că aceste măsuri de austeritate apar, în mod paradoxal, pe fondul lansării în 2013 a unei noi competiţii în cadrul programului Parteneriate şi a unui buget al cercetării mai mare decât cel din anul precedent”.
 
„Aceste măsuri anihileaza principiile predictibilităţii şi al continuităţii finanţării menţionate la începutul acestui comunicat şi vor avea un impact negativ major asupra excelenţei în cercetare”, susţin membrii CNCS. 

Comunicat Consiliul Naţional Al Cercetării Ştiinţifice

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: