Pentru a vă înscrie la sesiunile de informare, accesaţi link-ul: http://www.justitie493.ro/evenimente/.

Sesiunile desfăşurate în cadrul proiectului „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiţie pentru toţi”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, vor aborda cel puţin următoarele teme: prezentare legislaţie relevantă în termeni comuni şi explicaţii pe baza legislaţiei, astfel încât informaţia să fie înţeleasă chiar şi de persoanele fără studii juridice sau fără studii; drepturile cetăţenilor; instituţii din sistemul judiciar şi serviciile oferite de acestea; condiţii prin care cetăţenii pot beneficia de asistenţa gratuită din partea statului; paşi de urmat în cazul în care suntem discriminaţi, cum combatem violenţa în familie etc.

Sunt invitate să ia parte la evenimentele online următoarele categorii de persoane:

  • 600 de persoane care fac parte din grupuri vulnerabile (persoane defavorizate, persoane marginalizate, persoane excluse social sau supuse riscurilor de excluziune socială sau persoane vulnerabile), cu accent pe persoanele cu dizabilităţi;
  • 275 de cetăţeni (inclusiv elevi, studenţi, cadre didactice).

Sesiunile de informare vor fi gratuite, desfăşurându-se online.

Proiectul „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiţie pentru toţi” este implementat în perioada 07.03.2019 – 07.02.2021, în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia, cu o valoare totală de 1.829.523,99 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă 1.792.933,51 lei, iar contribuţia proprie este de 36.590,48 lei.

Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la justiţie al cetăţenilor, în special al grupurilor vulnerabile, prin activităţi de informare şi promovare a drepturilor şi serviciilor de care pot beneficia, dar şi prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor juridice. În cadrul proiectului vor mai avea loc cursuri pentru jurişti, cu tema „Protecţia juridică a drepturilor omului – jurisprudenţa CEDO”, respectiv workshop-uri dedicate avocaţilor.  

Principalele rezultate aşteptate ale proiectului sunt:

  • 600 de practicieni ai dreptului care beneficiază de activităţi de dezvoltare/aprofundare cunoştinţe în domeniul protecţiei juridice a drepturilor omului;
  • 18 workshop-uri organizate online, la care vor participa peste 432 de avocaţi, pentru consolidarea capacităţii avocaţilor privind acordarea asistenţei juridice în cazurile de discriminare;
  • 25 de sesiuni de informare în rândul cetăţenilor cu scopul de a îmbunătăţi accesul cetăţenilor la justiţie, cu accent pe grupurile vulnerabile, la care vor participa peste 875 de persoane;
  • 1 Ghid privind acordarea asistenţei juridice gratuite şi distribuirea acestuia către 500 de persoane;
  • Dezvoltarea unei platforme online cu resurse şi informaţii juridice.

 

Pentru înscrieri şi detalii suplimentare legate de proiect, vizitaţi site-ul www.justitie493.ro.  Persoana de contact este: Alexandru Tăcină, responsabil comunicare şi promovare; Telefon: 0734480662.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020