Atribuirile se regăsesc pe verso fotografiilor.

Pentru confirmare citez din Gherghina, I., Narcis, Capitala României sub bombele germane (23-26 august 1944), în "Dosarele Istoriei", nr. 8 (97), 2004, p. 35-38

”Pentru destabilizarea activităţii de stat, a împiedicării noului guvern şi autorităţilor să organizeze lupta împotriva armatei germane din Bucureşti şi din ţară, aviaţia germană, din primele atacuri executate în ziua de 24 august, a lovit cu toată furia instituţii de stat, guvernamentale, ale aviaţiei, armatei, ministere şi regi autonome, provocând distrugeri totale, parţiale, grave avarii sau incendii.

Între acestea: Palatul Regal, Ministerul Aerului şi Marinei, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de rezervă, Manutanţa Armatei, Cazarma gardienilor publici, Spitalul Filantropia, Atheneul Român, Fundaţia Regele Carol I, Academia Română, muzeele Th. Aman, şi Gr. Antipa, Institutul de Bizantinologie, Primăria Capitalei, Centrala Caselor Naţionale, Eforia Spitalelor etc.

În categoria întreprinderilor şi clădirilor particulare lovite, cu rol important în desfăşurarea activităţilor sociale, au fost distruse total, parţial sau incendiate băncile Românească, de Comerţ Român Ilfov, Mavrogheni, Dichiu, Cerealiştilor; Societăţile Redevenţa, Dacia Română, Banloc, Odesfer, Singer, hotelurile Athenee Palace, Stănescu, Continental, Unirea; Uzinele Lemaitre, Fabrica Leul, Tipografia Bucovina.”

Ateneul Român

Muzeul de Geologie

Universitatea, 24.08.1944

Lucian Vasile localizează fotografia în Piaţa Walter Mărăcineanu

Universitatea.24.08.1944

Lucian Vasile localizează fotografia în Piaţa Walter Mărăcineanu

Universitatea, 24.08.1944

Lucian Vasile localizează fotografia în Piaţa Walter Mărăcineanu

intersecţia Căii Victoria cu blvd. Elisabeta, pe dreapta se afla librăria ”Cartea românească”

Blocul Adriatica

Calea Victoriei, Hotel Continental

Sursa: Arhivele Naţionale ale României, Fototeca, FIII 542