Îndrăgostit de realizarea emisiunilor de radio, în cea mai diversă paletă de producţii radiofonice, cu experienţă în zona reportajelor de televiziune şi cu o apetenţă aparte pentru recursul la ironia fină, necesară, în cursivele pe care le-a publicat în săptămânalul armatei, citit de 75.000 de militari şi 80.000 de rezervişti, accesibil, pe Internet, şi acelora care au alte puncte de vedere privind rosturile Forţelor Armate Române, de azi şi de mâine, comandorul Alexandru Leaua are o şansă la care au visat şi alţi înaintaşi ai săi.

Şansa fiind aceea de a realiza, măcar acum, ceea ce a fost un proiect mai vechi al jurnaliştilor care ştiu standardele existente în presa militară a celor mai dezvoltate structuri defensive din ţările membre ale NATO.

Situaţia internaţională tensionată şi ofensiva mediatică răsăriteană impun lansarea, în eter, a emisiunilor unui puternic post de radio al armatei, aşa cum funcţionează în Tzahal/IDF/Forţele de Apărare ale Israelului, acolo unde comandorul Leaua m-a însoţit pe timpul unei vizite apreciată de gazde ca extrem de utilă cunoaşterii reciproce.

Din aceleaşi motive se impune lansarea unui post de televiziune militar, cum are Bundeswehr-ul, care să fie recepţionat în toate unităţile armatei în care informaţiile se transmit şi ordinele se dau în limba lui Mihai Eminescu.

Iar nu în cele din urmă, săptămânalul „Observatorul militar” trebuie difuzat la chioşcurile de presă, aşa cum se întâmplă cu publicaţia similară din armata franceză.

Sub conducerea conaţionalului Alexandru Leaua, jurnaliştii militari, dincolo de restricţiile la care sunt supuşi, prin natura misiunii lor aparte, pot intra într-o zodie mai bună, una în care cei împătimiţi de acurateţea ştirilor transmise cu har, la microfonul de radio, pe micul ecran, sau în publicaţiile militare, vor putea să acţioneze profesionist, imuni la nefasta şi desueta monitorizare a unora încremeniţi în reflexele primelor două decenii postbelice, ale veacului trecut.

Alexandru Leaua are şansa “să zboare la mare altitudine”, în mediul militar, dacă rămâne el însuşi imun la cântecele de lebădă ale celor ce au de luat notiţe de la cei ce sunt acum la timona brigăzii mediatice a Armatei României.

Mandatul comandorului Alexandru Leaua este unul ce poate fi marcat de luciditate, maturitate şi temeritate, în serviciul credincios al adevărului, acela de care are nevoie opinia publică interesată de tăria armatei naţionale.

Succes!