spre pomenirea eroicilor luptători pe altarul acestui act istoric, venind primul să împlinească Unirea cea Mare de la 1 Decembrie 1918.

La Patriarhia Română, Te Deum-ul şi parastasul au fost slujite de Episcopul Vicar Ieronim în fruntea unui sobor de preoţi şi s-a desfăşurat în prezenţa unui număr cuminte – ca să nu spun modest – de credincioşi, sporit de grupul basarabenilor care au venit cu colaci, prescuri şi colivă şi lumânări şi ofrande inspirate de sărbătorile lumii ţărăneşti.

Te Deum-ul emoţionant şi viu grăitor pentru idealul căruia îi erau dedicate a fost însoţit la final de un frumos şi cald mesaj al Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române care îndemna înţelept la cinstirea actului istoric basarabean şi a rezonanţei actuale a sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.

Credincioşii prezenţi au fost invitaţi apoi la deschiderea în Palatul Patriarhal a unei frumoase şi bine-gândite şi bogate expoziţii, cuprinzând acte oficiale, documente din epocă, manuscrise, cărţi şi publicaţii care au premers actul de la 27 Martie 1918 sau l-au cercetat şi l-au evocat după înfăptuire autorii şi cercetătorii şi istoricii lui de mai târziu.

Expoziţia purtând pecetea învăţatului Arhimandrid Policarp Chiţulescu, directorul Bibliotecii Sinodului, care a şi vorbit la deschidere, este un autentic fapt de cultură, meritând să fie cunoscut de cât mai multă lume şi neapărat de elevii şcolilor din Bucureşti şi de studenţii universităţilor şi de cât mai mulţi tineri, în primul rând, pentru că se înfăţişează ca o lecţie importantă de istorie naţională, de educaţie patriotică, ca o invitaţie convingătoare la sporirea conştiinţei noastre de sine, la argumentarea nevoii de renaştere a identităţii naţionale şi spirituale.

Aflu, precum aţi aflat, sper, şi dumneavoastră, că în toată ţara au avut loc adunări şi conferinţe, cu participarea autorităţilor administrative locale, dedicate zilei de 27 Martie 1918, când Sfatul Ţării de la Chişinău a semnat şi hotărât Unirea Basarabiei cu Ţara. Cu acest prilej s-a semnat şi un act emoţionant de slujire de către localităţile ţării, a ideii de susţinere active a unirii Republicii Moldova cu Ţara.

Pentru mine, rămâne emoţionant şi atât de tulburător şi de cuceritor şi de hotărâtor pentru verticalitatea şi identitatea naţională şi de spirit  glasul unic al clopotelor tuturor bisericilor ortodoxe din România de azi care a răsunat la prânzul cel mic al zilei de 27 Martie 2018.