Măsurile şi situaţiile cu implicaţii asupra asociaţiilor de proprietari:

1. Scăderea cotei de TVA

La nivel pur teoretic măsura duce la scăderea costului cu utilităţile şi cu serviciile de care beneficiază asociaţiile de proprietari, costuri ce se regăsesc în lista lunară de plată. În practică, diminuarea TVA nu va avea un impact semnificativ asupra costului suportat de proprietar lună de lună.

2. Scăderea costului cu energia electrică

Programul de liberalizare ar fi trebuit să ducă la scăderea costului cu energia electrică, fapt care ar fi diminuat costul cu această utilitate, în special la blocurile unde nu există geamuri pe părţile comune sau la cele prevăzute cu mai multe ascensoare, adică acolo unde există un consum semnificativ de energie electrică. Din păcate această măsură nu a fost resimţită în lista de plată lunară.

3. Relaţia cu furnizorii de utilităţi

Măsura luată la sfârşitul anului trecut şi care vizează declararea facturilor furizorilor ca fiind titluri executorii şi stabilirea termenului de plată la 15 zile de la data emiterii facturii, crează o presiune asupra asociaţiilor şi implicit asupra proprietarilor care: vor fi nevoiţi să contribuie în acest an la suplimentarea fondului de rulment şi vor fi nevoiţi să acorde o atenţie sporită restanţierilor.

Măsura a pus în ofsaid multe asociaţii, iar acum proprietarii trebuie să bage mâna în buzunar pentru evitarea unor situaţii de sistare sau punere în executare a facturilor emise şi neachitate.

4. Noua lege a asociaţiilor de proprietari

Guvernul, la mijlocul lunii decembrie a anului trecut, a dat aviz favorabil unui proiect ce vizează asociaţiile de proprietari, lege ce se vrea a fi una modernă şi în pas cu dinamica schimbărilor din cadrul asociaţiilor. Din păcate acest proiect pune accent pe două aspecte: împovărarea cu atribuţii şi responsabilităţi a preşedintelui asociaţiei pe de o parte iar pe de altă parte stabilirea unui „sistem de muls” prin şcolarizare şi perfecţionare.

La acest moment există o reticenţă în ocuparea funcţiei de preşedinte având în vedere răspunderea. În condiţiile în care pui în sarcina preşedintelui noi atribuţii şi creşti răspunderea acestuia, trebuie să te aştepţi ca cei ce se vor implica să solicite retribuţii pe măsură, ceea ce presupune majorarea costului în lista de plată lunară. Nu poţi pune sancţiuni şi obligaţii în sarcina preşedintelui şi să crezi că cineva îşi va oferi serviciile benevol.

5. Înlesniri fiscale şi înlesniri ale procedurilor judiciare

Anul 2017 aşa cum arată acum, nu prefigurează o modificare legislativă care să acorde asociaţiilor înlesniri ale taxelor şi impozitelor suportate. Am avea propunerea ca statul să subvenţioneze taxele aferente salarizării preşedintelui, în condiţiile în care se prefigurează o escaladare a sarcinilor şi obligaţiilor acestuia, fapt care ar duce la existenţa unui dublu beneficiu: implicarea unor persoane pentru o salarizare corespunzătoare şi menţinerea unui cost suportabil în lista de întreţinere (recuperarea salarizării nete, taxele, ce sunt împovărătoare, fiind subvenţionate de către stat).

Din punct de vedere al procedurilor judiciare din păcate nu regăsim modificări prin care timpul şi modul de executare a restanţierilor să fie pus pe acelaşi prag cu procedura acordată furnizorilor de utilităţi. Din această perspectivă, asociaţia încă va aştepta ani pentru recuperarea unor restanţe.

6. Deprecierea monedei naţionale

Începutul de an pare a fi marcat de o depreciere a leului în raport cu dolarul şi cu euro, fapt care oricât de pompos ar suna are o legatură cu costul suportat de către proprietari, cost regăsit lună de lună în lista de întreţinere. Utilităţile, serviciile, materialele etc de care beneficiază asociaţiile, se raportează la aceste monede străine.   

Dar să privim partea plină a paharului: rămâne cum a fost şi până acum. Fiecare să se gospodărească cum crede că este mai bine şi să cântărească bine atunci când, în adunarea generală tace sau nu se implică.