Cât de „nouă“ şi în pas cu timpurile este legea, rezultă din fişa actului normativ. Anul 2008 a fost cel în care s-a pus în mişcarea această propunere legislativă. A avut nevoie de 10 ani până la promulgare, timp în care elementele de noutate s-au cam învechit.

Deranjant este faptul că această „nouă“ lege are două axe extrem de bine conturate: sancţionarea drastică, prin limite ameţitoare a sumelor reprezentând contravenţii şi puteri extraordinare în sarcina autorităţii publice locale (primăriile).

Astfel, sancţiunile regăsite în art. 102 pot fi aplicate conform alin. 4 de către primar sau împuterniciţii acestora sau de către Poliţia Locală.

Care sunt contravenţiile ce pot fi constatate la sesizare sau din oficiu şi cad în sarcina primăriilor sau Poliţiei Locale:

 • neconvocarea adunării generale – amenda între 200-1000 lei;
 • necomunicarea de către proprietar a modificării suprafeţei utile către asociaţia de proprietari şi (atenţie!) administraţia financiară locală – amenda între 200-1000 lei;
 • neluarea de către asociaţia de proprietari, de preşedinte sau de către comitet a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea şi menţinerea în stare de siguranţă a condominiului şi a instalaţiilor comune – amenda între 200-1000 lei;
 • nerespectarea de către proprietar a dreptului de acces la părţile comune pentru intervenţii – amenda între 500-3000 lei;
 • nerespectarea statutului de către preşedinte, comitet, cenzor, administrator – amenda între 2500-5000 lei;
 • modificarea aspectului proprietăţii comune – amenda între 5000-10000 lei;
 • neluarea măsurilor pentru constituirea fondului de rulment şi a celui de reparaţii – amenda între 2500-5000 lei;
 • lipsa asigurării din partea administratorului – amenda între 500-3000 lei;
 • utilizarea cu altă destinaţie a fondului de rulment şi a celui de reparaţii – amenda între 4000-9000 lei;
 • utilizarea defectuoasă a veniturilor asociaţiei – amenda între 5000-10000 lei;
 • neaplicarea prevederilor legii de către dezvoltatori – amenda între 4000-9000 lei;
 • desfăşurarea de activităţi de administrare cu încălcarea legii – amenda între 5000-10000 lei;
 • neconvocarea adunării generale cel puţin o dată pe an – amenda între 200-1000 lei;
 • nereorganizarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari – amenda între 200-1000 lei.

Sigur că este un lucru bun ca o autoritate a statului să aibă o astfel de posibilitate însă, aşa cum este redactată legea, în ansamblul ei, se pleacă de la premisa că toţi sunt nişte hoţi şi că nimeni nu se implică fără vreun interes.

La modul cum arată legea, implicarea în cadrul blocurilor va fi zero, nimeni nefiind dispus să plătească cu propriul buzunar pe de o parte, iar pe de altă parte, în opinia mea, prin această formă s-a dat liber la reclamaţii şi sesizări.

Trăiască anonima!